Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k vybudovaniu Systému krízovej mobilnej komunikácie Hasičského a Záchranného Zboru ( KMK HaZZ). Systém KMK HaZZ pozostáva z 8 samostatných identických súprav technických prostriedkov - HW a SW vybavenia s názvom „Mobilné zodolnené pracovisko krízovej mobilnej komunikácie Krajského riaditeľstva HaZZ“. Systém KMK HaZZ zabezpečí pre riadenie, komunikáciu a vyrozumievanie HaZZ v mieste vzniku krízovej udalosti vzniknutej zmenou klímy. Použitím tohto systému dôjde k zvýšeniu efektivity analytického, riadiaceho a rozhodovacie procesu nezávisle od dostupnosti existujúcej pevnej infraštruktúry na lokalite použiteľný na celom území SR. Taktiež umožňí vzájomné prepájanie viacerých mobilných zodolnených pracovísk a navyšovanie počtu používateľov systému podľa rozsahu mimoriadnej  udalosti, respektíve operatívnych potrieb. Nakoľko cieľom projektu je vybudovanie uceleného systému, miestom realizácie projektu resp. uplatnením, používaním, či dosahom je celé územie Slovenskej republiky a to prostredníctvom jeho využívania krízovými štábmi počas mimoriadnej udalosti spôsobenej zmenou klímy.

Rozpočet pozostáva z modulov a častí systému a je koncipovaný ako celok rovnomerne rozdelený do všetkých troch podaktivít B1, B2 a B3. 

Projekt pozostáva z implementácie:

 • Modul externej hlasovej rádiovej komunikácie
 • Modul externej hlasovej a dátovej komunikácie
 • Modul lokálnej pevnej a WIFI dátovej infraštruktúry
 • Modul koncových zariadení
 • Modul satelitného systému
 • Modul Stacionárneho širokopásmového rádia
 • Modul širokopásmových rádií
 • Modul komunikačný kufor
 • Vyrozumievací bezpilotný dron
 • Nezávislý energetický zdroj
 • Pracovisko Oddelenia operačného riadenia KR HaZZ 

Technické prostriedky budú umiestnené v krajských riaditeľstvách HaZZ na celom území SR.

Merateľné ukazovatele projektu a ich hodnoty:

Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania: 280 736,1855 Ha

Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1

Počet systémov včasného varovania: 1

Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania: 4 903 420,0439 Ha

Počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou a/alebo regionálnou a/alebo národnou a/alebo nadnárodnou úrovňou: 1

Počet subjektov zapojených do projektu: 1

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.10.2022
Celková suma
7,143,868 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie systému KMK
Typ
B. Budovanie systém…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov zapojených do projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
4903420,0439 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
280736,1855 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou a/ alebo regionálnou a/ alebo národnou a/ alebo nadnárodnou úrovňou
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.