Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove M.Mišíka 11, Prievidza formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prievidza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2014 - 01.08.2021
Celková suma
794,330 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
8,569 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2014
Skutočný začiatok
02.12.2014
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2014
Skutočný začiatok
04.05.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
334958,09 (kWh/rok)
Cieľ
406351,9321 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1042638,975 (kWh/rok)
Cieľ
755939,115 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
519849,9554 (kWh/rok)
Cieľ
628789,1718 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
745,847 (MWh/rok)
Cieľ
745,847 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4598,2 (m2)
Cieľ
4606,6 (m2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
410,8889 (MWh/rok)
Cieľ
339,4951 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
245,113 (Kg/rok)
Cieľ
326,34 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
124,6021 (t ekviv. CO2)
Cieľ
154,972 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1715,7908 (Kg/rok)
Cieľ
2284,38 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
608 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
8,569 €
Vrátená suma
8,569 €
Suma na vymáhanie
8,569 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
A+D Projekta s.r.o.
IČO
47124814
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.