Popis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním odbornej kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských, zahraničných ako aj inštitucionálne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a na pracovných skupinách EŠIF, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ. Výstupy týchto aktivít prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zapojených do riadenia a kontroly EŠIF. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR“, v rámci ktorej sa plánujú najmä školenia, semináre, vzdelávacie aktivity, rokovania prispievajúce k zefektívneniu riadenia a kontroly EŠIF v programovom období 2014-2020 a ďalšie aktivity súvisiace so zabezpečením stabilizácie oprávnených zamestnancov ÚV SR uskutočnené v SR aj v zahraničí. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí priebežné odborné vzdelávanie, ktoré umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované odborné vedomosti a schopnosti, ako aj zvyšovať odborné zručnosti oprávnených AK EŠIF. Realizácia špecifického vzdelávania AK má za úlohu vytvoriť základ pre efektívnejšie fungovanie a stabilizáciu AK zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na ÚV SR a tak maximalizovať efektívne riadenie a kontrolu pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
422,587 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
158,022 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Špecifické vzdelávanie AK zapojených do…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
503,0 (počet)
Cieľ
525,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
197,0 (počet)
Cieľ
225,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Školenie ,,Implementácia EŠIF 2014-2020 v dňoch 15.06.-16.06.2016 v okrese Dunajská Streda

Faktúra č. 16010139 - zabezpečenie školenia ,,Implementácia EŠIF 2014-2020 v dňoch 15.06.-16.06.2016 v okrese Dunajská Streda"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,509 €
Schválené na preplatenie
7,509 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Makovinska Adela

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152004693

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Makovinska Adela

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152004693

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Makovinska Adela

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152004693

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Makovinska Adela

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152004693

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Faktúra č. 16/OF/0260 zabezpečenie autobusovej dopravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Školenie ,,Implementácia EŠIF II" miestny poplatok

Faktúra 2016263 - zabezpečenie školenia ,,Implementácia EŠIF 2014-2020, II"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Školenie ,,Implementácia EŠIF II"

Faktúra 2016263 - zabezpečenie školenia ,,Implementácia EŠIF 2014-2020, II"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
MEGA Education, s. r. o.
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
7,532 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Sumarizačný hárok - Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Sumarizačný hárok-Zajonc Attila

Sumarizačný hárok-osobné výdavky/výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov č. 2152002331

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

637001 Faktúra Centre for Industrilal studies

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
2,635 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

637001 Faktúra Pixel Associazione Culturale 001/556/2016

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

637001 Faktúra Europeanfunds.info T/P/3/31

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

637001 Faktúra Europeanfunds.info T/S/2/01

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

637001 Faktúra Europeandfunds.info T/E/4/01

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

631002 Cestovné náhrady zahraničné

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,287 €
Schválené na preplatenie
18,287 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

637001 Faktúra EIPA No.B501324

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

637001 Faktúra Europeanfunds.info T/P/3/32

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

637001 Faktúra Europeanfunds T/S/2/02

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

637001 Faktúra Fiera Milano Congressi 1114

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

631001 Cestovné náhrady tuzemské

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady OIP1/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

625007 poistenie do rezervneho fondu solidarity

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimipracovneho pomeru

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

621 poistne do VZP

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625 002 Starobné poisťovne

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625003 úrazové poistenie

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625004 invalidné poistenie

M_01/2017_OIP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zabezpečenie dopravy na školenie Implementácia EŠIF 2014 - 2020 IV."

Doprava Šamorín Hotel "Školenie EŠIF IV."

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Doprava na školenie Implementacia EŠIF 2014 - 2020 III

Zabezpečenie dopravy Mojmirovce školenie EŠIF III

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

Zabezpečenie školenia Implementacia EŠIF 2014 - 2020 III.

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 - 2020 III.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.
Žiadaná suma
6,086 €
Schválené na preplatenie
6,086 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 -2020 IV

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 -2020 IV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,966 €
Schválené na preplatenie
8,966 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Zabezpečenie školenia Implementácia EŠIF IV - miestny poplatok

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 -2020 IV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Cestovné náhrady tuzemské

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) OIP 1/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Cestovné náhrady zahraničné

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) OIP 2/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
5,061 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty

ZPC OIP_4/2018 cestovné náhrady sumarizacný hárok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
3,787 €
Realizácia
-
Názov

Tuzemské pracovne cesty

TPC OIP 3/2018 cestovne nahrady sumarizacny harok

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie dopravy na školenie EŠIF 2014 - 2020 V.

Zabezpečenie dopravy na školenie EŠIF 2014 - 2020 V.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

637027

sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 - 2020 V.

Zabezpečenie školenia EŠIF 2014 - 2020 V.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,587 €
Schválené na preplatenie
10,587 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Školenie "Implementácia EŠIF 2014 - 2020"

Faktúra za školenie Implementácia EŠIF 2014 - 2020 VI.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
2,083 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Cestovné náhrady zahraničné

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady ZPC

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
3,332 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady tuzemské

sumarizačný hárok TPC OIP 1/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

Platobný poukaz Vančová

Platobný poukaz Vančová

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Platobný poukaz Košíková

Platobný poukaz Košíková

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Platobný poukaz Šimková

Platobný poukaz Šimková

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Platobný poukaz Škulová a Murčová

Platobný poukaz Škulová a Murčová

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Platobný poukaz Daňko

Platobný poukaz Registračný poplatok Daňko

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Platobný poukaz Nemčková

Platobný poukaz Registračný poplatok Nemčková

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

OIP 3/2019 ETN

OIP 3/2019 ETN

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,239 €
Schválené na preplatenie
22,239 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
IČO
34104780
Názov
PAXTRAVEL, s.r.o.
IČO
31340571
Názov
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
46088369
Názov
Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
IČO
35874015
Názov
MEGA Education, s. r. o.
IČO
35961180
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
Viliam Turan TURANCAR
IČO
22679057
Názov
SATUR TRANSPORT a.s.
IČO
35787228
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.