Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Petöfiho č.2, Šahy formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Šahy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2020
Celková suma
154,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
07.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
30.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,374 (Kg/rok)
Cieľ
0,3818 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0449 (Kg/rok)
Cieľ
0,0458 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
30,6116 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,2964 (Kg/rok)
Cieľ
7,4536 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
84,52 (MWh/rok)
Cieľ
55,953 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
71347,0 (kWh/rok)
Cieľ
99914,0376 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
878,03 (m2)
Cieľ
861,0 (m2)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
155,867 (MWh/rok)
Cieľ
155,867 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
89398,37 (kWh/rok)
Cieľ
92202,06 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
73858,5526 (kWh/rok)
Cieľ
117692,8357 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov IČO
Názov
TOPRECO s.r.o.
IČO
34098674
Názov
Štefan Tipary EKOLSTAV
IČO
30071216
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.