Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis projektu

Hlavnými cieľmi národného projektu sú predovšetkým podpora transformácie výkonu miestnej štátnej správy v menej rozvinutých regiónoch s dôrazom na proklientsky orientovaný prístup pri poskytovaní verejných služieb  občanovi a podnikateľským subjektom vo vybraných najmenej rozvinutých okresoch, kde momentálne chýba poskytovanie integrovaných služieb VS prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ako aj zlepšenie a skvalitnenie poskytovania integrovaných proklientsky orientovaných služieb občanom, ktorí sa hlásia k príslušníkom národnostnej menšiny.

Nakoľko služby verejnej správy ovplyvňujú takmer každú osobu, ktorá prichádza do kontaktu so službami poskytovanými štátom, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľovú skupinu projektu možno rozdeliť z dvoch aspektov nasledovne:

projektu budú tvoriť zamestnanci štátnej správy, ktorí predstavujú pozíciu poskytovateľa služieb ( a ).

Výsledky projektu nepriamo pomôžu fyzickým  a právnickým osobám využívajúcim služby verejnej správy.

Cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Miestom realizácie je menej rozvinutý región SR s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy a okres Prievidza v súvislosti s prebiehajúcim transformačným procesom regiónu Horná Nitra a ich pracoviská poskytujúce služby verejnej správy.

Sledovanými projektu sú:

- počet podporených klientskych pracovísk poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO

- rozloha obstaraných alebo prenajatých priestorov za účelom zlepšenia prístupu občanov k poskytovaným verejným službám podporených z projektu

- počet osôb zapojených do vzdelávania

- počet  úspešných absolventov vzdelávacích aktivít.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2023
Celková suma
15,569,140 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,155,623 €
Nezrovnalosti
328 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Skvalitnenie poskytovania integrovaných…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
20.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podpora okresných úradov poskytujúcich …
Typ
Zvýšenie dostupnost…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
16.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
96,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
123,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2023
Riziko
-
Názov
Rozloha obstaraných alebo prenajatých priestorov za účelom zlepšenia prístupu občanov k poskytovaným verejným službám podporených z projektu
Hodnota
9156,44 (m2)
Cieľ
5408,36 (m2)
Naposledy aktualizované
27.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SH mzdy 10-12/2021-4/2022 A1

SH mzdy 10-12/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

mzdy 10-12/2021-4/2022

SH mzdy 10-12/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.3. paušál

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.3. mzdy

SH mzdy 09-12/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.3. paušál

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.3. mzdy

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 01-06/2022 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Faktúra PD

Faktúra - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
69,600 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra PD

Faktúra - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,086,023 €
Schválené na preplatenie
5,086,023 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra PD_2

Faktúra Prievidza_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Faktúra PD_2

Faktúra Prievidza_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
951,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 poistenie do rezervného fondu (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 invalidné poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 starobné poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 poistné do VšZP (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 osobný príplatok (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 tarifný plat (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 ostatné príplatky (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 úrazové poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 poistenie v nezamestnanosti (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1 nemocenské poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 11/2019-09/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 poistenie do rezervného fondu (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 invalidné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 poistenie v nezamestnanosti (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 starobné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 poistné do VšZP (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 tarifný plat (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 nemocenské poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 06-08/2020 A 1.3 úrazové poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 06_08/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 nemocenské poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 tarifný plat (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 poistné do VšZP (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 poistenie v nezamestnanosti (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 úrazové poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 starobné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 invalidné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 A 1.3 poistenie do rezervného fondu (1.3.2.)

SH mzdy 01_03/2021 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 poistenie v nezamestnanosti (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 úrazové poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 nemocenské poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 tarifný plat (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 poistné do VšZP (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 starobné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 invalidné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 A 1.3 poistenie do rezervného fondu (1.3.2.)

SH mzdy 09_12/2020 A 1.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 poistenie do rezervného fondu (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 invalidné poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 starobné poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 poistné do VšZP (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 tarifný plat (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 ostatné príplatky (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 osobný príplatok (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 nemocenské poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 úrazové poistenie (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1 poistenie v nezamestnanosti (1.3.1.)

SH mzdy 10/2020-04/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. poistenie do rezervného fondu (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. invalidné poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. starobné poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.poistné do VšZP (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.tarifný plat (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. nemocenské poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. úrazové poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3. poistenie v nezamestnanosti (1.3.3.)

SH mzdy 01-06/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. poistenie v nezamestnanosti (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. úrazové poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. nemocenské poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. tarifný plat (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. poistné do VšZP (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. starobné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. invalidné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2. poistenie do rezervného fondu (1.3.2.)

SH mzdy 04-06/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. starobné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. poistenie do rezervného fondu (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. poistné do VšZP (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. úrazové poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. invalidné poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. nemocenské poistenie (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. poistenie v nezamestnanosti (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2. tarifný plat (1.3.2.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.2.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. tarifný plat (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. poistné do VšZP (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. poistenie do rezervného fondu (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. poistenie v nezamestnanosti (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. invalidné poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. úrazové poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. starobné poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. nemocenské poistenie (1.3.3.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3. paušál (PS.1.1.)

SH mzdy 07-08/2021 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

SH mzdy 05/2021-09/2021 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
563,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,254,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
46,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
36,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.3. paušál

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.3. mzdy

SH mzdy 07-10/2022 A 1.3.3.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

mzdy 05/2022-12/2022

SH mzdy 05/2022-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

mzdy 05/2022-12/2022_paušál

SH mzdy 05/2022-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH mzdy 06-12/2023 A 1.3.2 paušál

SH mzdy 06-12/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH mzdy 06-12/2023 A 1.3.2

SH mzdy 06-12/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH mzdy 06- 12/2023 A 1.3.3 paušál

SH mzdy 06- 12/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH mzdy 06- 12/2023 A 1.3.3

SH mzdy 06- 12/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH mzdy 07/2023-12/2023 paušál

SH mzdy 07/2023-12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH mzdy 07/2023-12/2023

SH mzdy 07/2023-12/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Odborné jazykové vzdelávanie zamestnancov OÚ

Odborné jazykové vzdelávanie zamestnancov OÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
12,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Faktúra Atalian 2022022358

Faktúra Atalian 2022022358

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022365

Faktúra Atalian 2022022365

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022616

Faktúra Atalian 2022022616

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022615

Faktúra Atalian 2022022615

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022647

Faktúra Atalian 2022022647

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022649

Faktúra Atalian 2022022649

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022614

Faktúra Atalian 2022022614

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022619

Faktúra Atalian 2022022619

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022648

Faktúra Atalian 2022022648

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023015

Faktúra Atalian 2022023015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022022934

Faktúra Atalian 2022022934

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023676

Faktúra Atalian 2022023676

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023226

Faktúra Atalian 2022023226

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023677

Faktúra Atalian 2022023677

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023679

Faktúra Atalian 2022023679

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023934

Faktúra Atalian 2022023934

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023935

Faktúra Atalian 2022023935

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023937

Faktúra Atalian 2022023937

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022024026

Faktúra Atalian 2022024026

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra Atalian 2022023936

Faktúra Atalian 2022023936

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3. mzdy

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3. paušál

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3. mzdy

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3. paušál

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 11/2022-01/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

mzdy 01/2023-06/2023

SH mzdy 01/2023-06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

mzdy 01/2023-06/2023_paušál

SH mzdy 01/2023-06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.3- mzdy

SH mzdy 02- 05/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.3 paušál

SH mzdy 02- 05/2023 A 1.3.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.2. mzdy

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.2. paušál

SH mzdy 02-05/2023 A 1.3.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
164 €
Vrátená suma
164 €
Suma na vymáhanie
164 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
164 €
Vrátená suma
164 €
Suma na vymáhanie
164 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.