Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budoveStarohájska č. 3, Trnava formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.07.2020
Celková suma
528,725 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
129,991 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
19.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
17.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,2977 (Kg/rok)
Cieľ
1,7107 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1557 (Kg/rok)
Cieľ
0,2053 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
25,3879 (Kg/rok)
Cieľ
33,514 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2957,82 (m2)
Cieľ
3206,25 (m2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
194615,0 (kWh/rok)
Cieľ
211213,0337 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
274185,33 (kWh/rok)
Cieľ
253668,375 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
353001,0305 (kWh/rok)
Cieľ
364274,317 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
19,6151 (t ekviv. CO2)
Cieľ
20,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
171,597 (MWh/rok)
Cieľ
154,999 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
366,212 (MWh/rok)
Cieľ
366,212 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,991 €
Schválené na preplatenie
129,991 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov IČO
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
ROKO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36322270
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.