Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Vajanského č. 2, Trnava formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.04.2019
Celková suma
476,757 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
445,326 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
23.06.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
01.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,1699 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,9274 (Kg/rok)
Cieľ
10,561 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,068 (Kg/rok)
Cieľ
0,072 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,5698 (Kg/rok)
Cieľ
0,606 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
454189,2526 (kWh/rok)
Cieľ
533475,5879 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
343103,4321 (kWh/rok)
Cieľ
387111,2698 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
301739,34 (kWh/rok)
Cieľ
337181,1509 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
603,1509 (MWh/rok)
Cieľ
603,1509 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
301,4116 (MWh/rok)
Cieľ
265,9692 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5374,8 (m2)
Cieľ
4322,13 (m2)
Naposledy aktualizované
21.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,786 €
Schválené na preplatenie
234,786 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,786 €
Schválené na preplatenie
234,786 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018163

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,700 €
Schválené na preplatenie
206,700 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018163

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,700 €
Schválené na preplatenie
206,700 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,840 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov IČO
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
ROKO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36322270
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.