Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Hostinského č.4, Rimavská Sobota formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.05.2019
Celková suma
536,070 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
514,607 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
22.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
97,1704 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0954 (Kg/rok)
Cieľ
0,128 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2775,06 (m2)
Cieľ
2775,06 (m2)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,1903 (Kg/rok)
Cieľ
0,255 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
150,718 (MWh/rok)
Cieľ
88,2133 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
331,5093 (MWh/rok)
Cieľ
331,5093 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
180791,3 (kWh/rok)
Cieľ
243296,0698 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
232058,5556 (kWh/rok)
Cieľ
351518,9819 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
272871,6498 (kWh/rok)
Cieľ
302093,0316 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,858 €
Schválené na preplatenie
291,858 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,858 €
Schválené na preplatenie
291,858 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
3,390 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
3,390 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,024 €
Schválené na preplatenie
172,024 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,024 €
Schválené na preplatenie
172,024 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,946 €
Schválené na preplatenie
43,946 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,946 €
Schválené na preplatenie
43,946 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
2,712 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
2,712 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
21.06.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Ladislav Varády
IČO
10903674
Názov
CONSTRUCT, s.r.o.
IČO
36037991
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.