Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Brezová č. 842, Pavlovce nad Uhrom formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Inštalácia zariadenia OZE má prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, a to s dôrazom na ochranu životného prostredia.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Pavlovce nad Uhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.01.2019
Celková suma
150,903 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
132,347 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
07.07.2017
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,002 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
1,9845 (MWh/rok)
Cieľ
1,9845 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
27,9987 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,7421 (Kg/rok)
Cieľ
1,2448 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,089 (Kg/rok)
Cieľ
0,1493 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
14,4713 (Kg/rok)
Cieľ
24,2736 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
502,04 (m2)
Cieľ
502,04 (m2)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
56,118 (MWh/rok)
Cieľ
27,1579 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
104,038 (MWh/rok)
Cieľ
104,038 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
47920,0 (kWh/rok)
Cieľ
76880,0606 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
83614,0232 (kWh/rok)
Cieľ
84788,7968 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
52333,7763 (kWh/rok)
Cieľ
94973,1964 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,896 €
Schválené na preplatenie
82,637 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,637 €
Schválené na preplatenie
82,637 €
Realizácia
22.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,806 €
Schválené na preplatenie
49,710 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,710 €
Schválené na preplatenie
49,710 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov IČO
Názov
merga s.r.o.
IČO
35912782
Názov
Jozef Vaľo, PRO –STAV
IČO
37319256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.