Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove  Rybníková č. 9, Trnava formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.07.2021
Celková suma
463,983 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
2,363 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
26.11.2014
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
12.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
12.07.2019
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
12.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
294979,9 (kWh/rok)
Cieľ
357048,34 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
188490,0082 (kWh/rok)
Cieľ
295795,1209 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
22,5037 (Kg/rok)
Cieľ
31,92 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2206,7 (m2)
Cieľ
2017,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
195473,3 (kWh/rok)
Cieľ
251727,6416 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
30,4294 (t ekviv. CO2)
Cieľ
43,1624 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
155,626 (MWh/rok)
Cieľ
99,3717 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
351,0993 (MWh/rok)
Cieľ
351,0993 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1381 (Kg/rok)
Cieľ
0,196 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2015
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
2,363 €
Vrátená suma
2,363 €
Suma na vymáhanie
2,363 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
342 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt
IČO
22644598
Názov
Strojstav spol. s r.o.
IČO
31573258
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.