Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP ĽZ  prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti.

V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdy zamestnancov a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie PO 8 a PO 9 OP ĽZ  v programovom období 2014-2020.

Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru účtovníctva (platobná jednotka) vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinný merateľný ukazovateľ na sledovanie cieľa projektu je: Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.11.2023
Celková suma
981,180 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
32,167 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 02/2022-03/2022

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 02/2022-03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ - 637033

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07-09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

673033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 09/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 10/2021-12/2021

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 10/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637033 - Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačná hárok - personálne výdavky za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 04 - 06/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 07-09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 07-09/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za obdobie 07-09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.