Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Obrancov mieru 12, Dolný Kubín formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dolný Kubín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.03.2019
Celková suma
91,517 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
88,907 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
22.03.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
13.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,8485 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3387 (Kg/rok)
Cieľ
0,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0381 (Kg/rok)
Cieľ
0,05 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
6,3499 (Kg/rok)
Cieľ
8,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
816,17 (m2)
Cieľ
743,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,8878 (MWh/rok)
Cieľ
137,8024 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
115903,95 (kWh/rok)
Cieľ
135989,2384 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
56693,44 (kWh/rok)
Cieľ
55725,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
127278,3812 (kWh/rok)
Cieľ
160415,723 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
273,7917 (MWh/rok)
Cieľ
273,7917 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
4,590 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
1,870 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,321 €
Schválené na preplatenie
82,309 €
Realizácia
04.09.2018
Názov IČO
Názov
Ing. Helena Hiadlovská
IČO
33831289
Názov
IPK, s.r.o.
IČO
36383287
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.