Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov. V rámci implementácie projektu sa budú refundovať mzdové náklady všetkých oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP ĽZ v programovom období 2014-2020. Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinné projektové merateľné ukazovatele na sledovanie cieľa projektu sú: a .

 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2019
Celková suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,392,431 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
126,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.06.2019
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
94,34 (počet)
Cieľ
103,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.06.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2015

ĽZ Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
616 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
1,055 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,977 €
Schválené na preplatenie
10,977 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2015

ĽZ Mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,691 €
Schválené na preplatenie
20,691 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,797 €
Schválené na preplatenie
4,797 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
1,643 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,656 €
Schválené na preplatenie
4,656 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2015

ĽZ Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,631 €
Schválené na preplatenie
36,631 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,373 €
Schválené na preplatenie
13,373 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,450 €
Schválené na preplatenie
14,450 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,033 €
Schválené na preplatenie
3,033 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
3,466 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,098 €
Schválené na preplatenie
9,098 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,087 €
Schválené na preplatenie
3,087 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2015

ĽZ Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
1,275 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
1,175 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2015

ĽZ Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,567 €
Schválené na preplatenie
6,567 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,054 €
Schválené na preplatenie
29,054 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,100 €
Schválené na preplatenie
6,100 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
2,192 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
1,280 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
2,026 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,972 €
Schválené na preplatenie
5,972 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2015

ĽZ Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,999 €
Schválené na preplatenie
6,999 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,603 €
Schválené na preplatenie
3,603 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,219 €
Schválené na preplatenie
21,219 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,543 €
Schválené na preplatenie
45,543 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625002 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,621 €
Schválené na preplatenie
10,621 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,870 €
Schválené na preplatenie
4,870 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
8,520 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
2,716 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
2,276 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - august 2015

ĽZ Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
2,750 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,903 €
Schválené na preplatenie
4,903 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
4,355 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,274 €
Schválené na preplatenie
4,274 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,016 €
Schválené na preplatenie
29,016 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
1,283 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,836 €
Schválené na preplatenie
12,836 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,031 €
Schválené na preplatenie
60,031 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - január 2016

ĽZ Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
2,077 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
8,520 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
1,423 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
4,880 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
1,016 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,827 €
Schválené na preplatenie
4,827 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,229 €
Schválené na preplatenie
14,229 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,371 €
Schválené na preplatenie
31,371 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,049 €
Schválené na preplatenie
3,049 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,283 €
Schválené na preplatenie
5,283 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
859 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2016

ĽZ Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,001 €
Schválené na preplatenie
61,001 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,790 €
Schválené na preplatenie
14,790 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,274 €
Schválené na preplatenie
48,274 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,329 €
Schválené na preplatenie
25,329 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
1,246 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
4,112 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,790 €
Schválené na preplatenie
4,790 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
4,228 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 642015 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
2,670 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2015

ĽZ Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,463 €
Schválené na preplatenie
12,463 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,230 €
Schválené na preplatenie
40,230 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
1,604 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,044 €
Schválené na preplatenie
16,044 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,391 €
Schválené na preplatenie
24,391 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
3,438 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
6,310 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,146 €
Schválené na preplatenie
50,146 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,170 €
Schválené na preplatenie
5,170 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2015

ĽZ Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
5,443 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,577 €
Schválené na preplatenie
24,577 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,646 €
Schválené na preplatenie
10,646 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
2,281 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - september2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,771 €
Schválené na preplatenie
46,771 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,351 €
Schválené na preplatenie
3,351 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,612 €
Schválené na preplatenie
3,612 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,254 €
Schválené na preplatenie
4,254 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - september 2015

ĽZ Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,501 €
Schválené na preplatenie
4,501 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
2,843 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,538 €
Schválené na preplatenie
32,538 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,438 €
Schválené na preplatenie
61,438 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,073 €
Schválené na preplatenie
5,073 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001- február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
1,326 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,267 €
Schválené na preplatenie
13,267 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2016

ĽZ Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,403 €
Schválené na preplatenie
4,403 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,830 €
Schválené na preplatenie
10,830 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,245 €
Schválené na preplatenie
3,245 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,564 €
Schválené na preplatenie
9,564 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
3,849 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
2,982 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,965 €
Schválené na preplatenie
16,965 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,992 €
Schválené na preplatenie
39,992 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - júl 2015

ĽZ Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
1,244 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,445 €
Schválené na preplatenie
12,445 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,432 €
Schválené na preplatenie
57,432 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,794 €
Schválené na preplatenie
25,794 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,794 €
Schválené na preplatenie
4,794 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2015

ĽZ Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,426 €
Schválené na preplatenie
13,426 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,994 €
Schválené na preplatenie
32,994 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,030 €
Schválené na preplatenie
5,030 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,877 €
Schválené na preplatenie
2,877 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
959 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,555 €
Schválené na preplatenie
4,555 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
4,560 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2016

ĽZ Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,621 €
Schválené na preplatenie
60,621 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003- august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,516 €
Schválené na preplatenie
4,516 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,312 €
Schválené na preplatenie
13,312 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,481 €
Schválené na preplatenie
65,481 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,572 €
Schválené na preplatenie
4,572 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,936 €
Schválené na preplatenie
4,936 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
1,331 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,852 €
Schválené na preplatenie
2,852 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2016

ĽZ Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,923 €
Schválené na preplatenie
28,923 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,000 €
Schválené na preplatenie
63,000 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,930 €
Schválené na preplatenie
33,930 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,715 €
Schválené na preplatenie
4,715 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,882 €
Schválené na preplatenie
13,882 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
2,974 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
4,710 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - máj 2016

ĽZ Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,835 €
Schválené na preplatenie
18,835 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,577 €
Schválené na preplatenie
63,577 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,115 €
Schválené na preplatenie
32,115 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
1,883 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
4,036 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,390 €
Schválené na preplatenie
6,390 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,802 €
Schválené na preplatenie
38,802 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,779 €
Schválené na preplatenie
6,779 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2016

ĽZ Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,742 €
Schválené na preplatenie
6,742 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,861 €
Schválené na preplatenie
64,861 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,480 €
Schválené na preplatenie
30,480 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do VZP - 621- september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,613 €
Schválené na preplatenie
4,613 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
4,995 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001- september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,451 €
Schválené na preplatenie
13,451 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
2,882 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
4,563 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - september 2016

ĽZ Mzdy z HR 09/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,570 €
Schválené na preplatenie
63,570 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,083 €
Schválené na preplatenie
5,083 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,619 €
Schválené na preplatenie
5,619 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,470 €
Schválené na preplatenie
31,470 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,300 €
Schválené na preplatenie
11,300 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,083 €
Schválené na preplatenie
5,083 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,982 €
Schválené na preplatenie
14,982 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
3,210 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2016

ĽZ Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
2,832 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,447 €
Schválené na preplatenie
4,407 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,143 €
Schválené na preplatenie
65,278 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,826 €
Schválené na preplatenie
28,428 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,120 €
Schválené na preplatenie
5,033 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001- december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,393 €
Schválené na preplatenie
13,216 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,544 €
Schválené na preplatenie
4,484 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - december 2016

ĽZ Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,543 €
Schválené na preplatenie
4,543 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,711 €
Schválené na preplatenie
64,711 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,263 €
Schválené na preplatenie
30,263 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do VZP - 621000 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
4,788 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623000 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,777 €
Schválené na preplatenie
4,777 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,392 €
Schválené na preplatenie
13,392 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - júl 2016

ĽZ Mzdy z HR 07/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,608 €
Schválené na preplatenie
6,608 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,319 €
Schválené na preplatenie
60,319 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,301 €
Schválené na preplatenie
31,301 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,401 €
Schválené na preplatenie
52,401 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,769 €
Schválené na preplatenie
7,769 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,010 €
Schválené na preplatenie
20,010 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004- november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
4,288 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,789 €
Schválené na preplatenie
6,789 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2016

ĽZ Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
1,677 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na invalidné poistenie -625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,970 €
Schválené na preplatenie
15,970 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,322 €
Schválené na preplatenie
5,322 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,846 €
Schválené na preplatenie
28,846 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na nemocenské poistenie -625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
7,452 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,532 €
Schválené na preplatenie
74,532 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na úrazové poistenie -625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,257 €
Schválené na preplatenie
4,257 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,286 €
Schválené na preplatenie
25,286 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184,618 €
Schválené na preplatenie
184,618 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341,642 €
Schválené na preplatenie
341,642 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,119 €
Schválené na preplatenie
4,119 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2017-05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,391 €
Schválené na preplatenie
24,391 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie vnezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie-625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie -625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,792 €
Schválené na preplatenie
7,792 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,709 €
Schválené na preplatenie
63,709 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,694 €
Schválené na preplatenie
119,694 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,989 €
Schválené na preplatenie
24,989 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
8,328 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,272 €
Schválené na preplatenie
42,272 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266,207 €
Schválené na preplatenie
266,207 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,967 €
Schválené na preplatenie
11,967 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
3,565 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,837 €
Schválené na preplatenie
42,837 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,608 €
Schválené na preplatenie
40,608 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
1,022 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,837 €
Schválené na preplatenie
6,837 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 06/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517,264 €
Schválené na preplatenie
517,264 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,486 €
Schválené na preplatenie
35,486 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,540 €
Schválené na preplatenie
16,537 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,559 €
Schválené na preplatenie
53,539 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,052 €
Schválené na preplatenie
10,852 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760,576 €
Schválené na preplatenie
760,576 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374,570 €
Schválené na preplatenie
374,570 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,888 €
Schválené na preplatenie
63,888 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,932 €
Schválené na preplatenie
34,926 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,642 €
Schválené na preplatenie
11,640 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,126 €
Schválené na preplatenie
56,117 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
4,192 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
9,448 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165,434 €
Schválené na preplatenie
165,406 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,544 €
Schválené na preplatenie
6,544 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,964 €
Schválené na preplatenie
20,964 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,628 €
Schválené na preplatenie
25,628 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,740 €
Schválené na preplatenie
68,740 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,367 €
Schválené na preplatenie
3,367 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258,142 €
Schválené na preplatenie
258,142 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137,246 €
Schválené na preplatenie
137,246 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,739 €
Schválené na preplatenie
3,739 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
1,894 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,205 €
Schválené na preplatenie
22,205 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,608 €
Schválené na preplatenie
4,608 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,824 €
Schválené na preplatenie
13,824 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,449 €
Schválené na preplatenie
65,449 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,241 €
Schválené na preplatenie
7,227 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,720 €
Schválené na preplatenie
51,620 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,879 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
2,293 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
2,452 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,431 €
Schválené na preplatenie
3,431 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,803 €
Schválené na preplatenie
20,803 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
4,317 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,903 €
Schválené na preplatenie
24,903 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
1,776 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
871 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,181 €
Schválené na preplatenie
7,181 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,115 €
Schválené na preplatenie
136,115 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293,810 €
Schválené na preplatenie
293,810 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,638 €
Schválené na preplatenie
18,638 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,130 €
Schválené na preplatenie
6,130 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,316 €
Schválené na preplatenie
61,316 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,503 €
Schválené na preplatenie
3,503 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2019 - 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,954 €
Schválené na preplatenie
12,954 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.