Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť výkon pracovných činností externými zamestnancami a posilniť administratívne kapacity sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP ĽZ. V rámci implementácie projektu sa budú financovať odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce kontroly verejného obstarávania, kontroly žiadostí o platbu a odborných hodnotení ŽoNFP. Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu. Cieľovou skupinou sú  zamestnanci zamestnaní na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinné projektové merateľné ukazovatele na sledovanie cieľa projektu sú: priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP a počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
295,136 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie administratívno-obs…
Typ
Personálna oblasť -…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
48,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 2/2022-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové zabezpečenie administratívno-obslužného personálu 09-12/2022 - odborné činnosti

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 09-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdové zabezpečenie administratívno-obslužného personálu 01-03/2023 - odborné činnosti

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 04-11/2023

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie apríl až november 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Odmeny za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 04-09/2023

Sumarizačný hárok odmien vybraných zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 04-09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.