Popis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu sa uskutočňuje prostredníctvom tuzemských, zahraničných ako aj organizačne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ a prostredníctvom zahraničných a tuzemských pracovných ciest. Pripravenosť AK CKO na programové obdobie 2014 – 2020  sa prostredníctvom projektu dosiahne realizáciou systematického odborného vzdelávania, ktoré priebežne umožní zdokonaľovať a dopĺňať požadované vedomosti a schopnosti ako aj zvyšovať zručnosti v úradných jazykoch EÚ. Realizácia vzdelávania AK CKO má za úlohu vytvoriť adekvátny základ pre efektívnejšie a účinnejšie fungovanie subjektov priamo alebo podporne zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF a tak maximalizovať efektívne riadenie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a taktiež minimalizovať nedostatky v ich implementácii. Aktivity projektu sú prevažne zamerané na zabezpečovanie ako aj samotné organizačné zastrešenie  vzdelávania pre oprávnené AK CKO, ale taktiež aj na aktivity obdobného charakteru súvisiace s ukončením predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 a so zabezpečením prípravy nasledujúceho programového obdobia. Ukončenie realizovaných aktivít je plánované najneskôr na 31.12.2018. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 765 000,- €. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov, Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
754,617 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
549,109 €
Nezrovnalosti
560 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Špecifické vzdelávanie AK zapojených do…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
101,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
521,0 (počet)
Cieľ
330,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 02.11. - 05.11.2015 - Reichelová, Kolejáková (ZPC č. 595, 596/2015)

European Institute of Public Administration

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 631/2015 Behran

Vyúčtovanie ZPC - Behran

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 015/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 010/2016 Miklánek

Vyúčtovanie ZPC - Miklánek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 028/2016 Drlička

Vyúčtovanie ZPC - Pavol Drlička

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 056/2016 Reichelová

Vyúčtovanie ZPC - Reichelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 083/2016 Bertóková

Vyúčtovanie ZPC - Bertóková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 163/2016 Rimegová

Vyúčtovanie ZPC - Rimegová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on- line poplatky za mesiac február 2016 (ZPC č. 028, 034, 035, 046, 056, 057, 068, 073, 074, 080, 081, 083, 084, 085, 117, 118, 163, 164/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on- line poplatky za mesiac február 2016 (ZPC č. 028, 034, 035, 046, 056, 057, 068, 073, 074, 080, 081, 083, 084, 085, 117, 118, 163, 164/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,658 €
Schválené na preplatenie
11,744 €
Realizácia
15.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 160/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 162/2016 Korbélyiová

Vyúčtovanie ZPC - Korbélyiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 136/2016 Bruteničová

Vyúčtovanie ZPC - Bruteničová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 208/2016 Bertóková

Vyúčtovanie ZPC - Bertóková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 245/2016 Zlaczká

Vyúčtovanie ZPC - Zlaczká

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 194/2016 Littera

Vyúčtovanie ZPC - Littera

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 259/2016 Kramár

Vyúčtovanie ZPC - Kramár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 283/2016 Hudec

Vyúčtovanie ZPC - Hudec

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na TPC - 072/2016 Švecová

Vyúčtovanie TPC - Švecová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na TPC - 257/2016 Švecová

Vyúčtovanie TPC - Švecová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 04/2016 - Jašurek

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2015
Názov

Jazykový kurz 01 - 04/2016 - Jašurek

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Kuruczová

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Kuruczová

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Jazykový kurz 09/2015 - 01/2016 - Dubovská

1. Jazyková škola Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2016
Názov

Jazykový kurz 09/2015 - 01/2016 - Dubovská

1. Jazyková škola Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
23.02.2016
Názov

Letenky, ubytovanie, poplatok za on-line rezervácie v mesiaci október 2015 (ZPC č. 595, 596/2015)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2015
Názov

Letenky, ubytovanie, poplatok za on-line rezervácie v mesiaci október 2015 (ZPC č. 595, 596/2015)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
23.09.2015
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 28.01 - 29.01.2016 Hudec

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 28.01 - 29.01.2016 Hudec

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 004/2016 Miklánek

Vyúčtovanie ZPC - Miklánek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 057/2016 Kolejáková

Vyúčtovanie ZPC - Kolejáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 074/2016 Švecová

Vyúčtovanie ZPC - Švecová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 080/2016 Sabelová

Vyúčtovanie ZPC - Sabelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 084/2016 Korbélyiová

Vyúčtovanie ZPC - Korbélyiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 053/2016 Sabelová

Vyúčtovanie ZPC - Sabelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 207/2016 Drotár

Vzúčtovanie ZPC - Drotár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 184/2016 Hulényi

Vyúčtovanie ZPC - Hulényi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 222/2016 Hudec

Vyúčtovanie ZPC - Hudec

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 193/2016 Sabelová

Vyúčtovanie ZPC - Sabelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 244/2016 Majerech

Vyúčtovanie ZPC - Majerech

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 253/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2016
Názov

Cestovné náklady na ZPC - 282/2016 Žiláková

Vyúčtovanie ZPC - Žiláková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 03/2016 - Drotár

Euro TREND 21 s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 03/2016 - Drotár

Euro TREND 21 s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

Jazykový kurz 03 - 05/2016 - Hofericová

Volis Academy n.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2016
Názov

Jazykový kurz 03 - 05/2016 - Hofericová

Volis Academy n.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a online poplatky v mesiaci december 2015 (ZPC č. 688)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 002/2016 Kammerová

Vyúčtovanie ZPC - Kammerová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

Letenky, ubytovanie, on-line poplatky v mesiaci január 2016 (ZPC č. 001, 002, 015, 016, 025/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2016
Názov

Letenky, ubytovanie, on-line poplatky v mesiaci január 2016 (ZPC č. 001, 002, 015, 016, 025/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,601 €
Schválené na preplatenie
4,951 €
Realizácia
19.01.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 003/2016 Oborilová

Vyúčtovanie ZPC - Oborilová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 011/2016 Littera

Vyúčtovanie ZPC - Littera

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 034/2016 Miklánek

Vyúčtovanie ZPC - Miklánek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 118/2016 Kmeťová

Vyúčtovanie ZPC - Kmeťová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na konferenciu v termíne 30.03. - 02.04.2016 Hulényi

Walter Eucken Institut e. V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2016
Názov

Účastnícky poplatok na konferenciu v termíne 30.03. - 02.04.2016 Hulényi

Walter Eucken Institut e. V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 104/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 087/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 174/2016 Oborilová

Vyúčtovanie ZPC - Oborilová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatky v mesiaci marec 2016 (ZPC č. 103, 87, 161, 162, 183,184, 136, 174, 177, 178/2016)

ETN Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatky v mesiaci marec 2016 (ZPC č. 103, 87, 161, 162, 183,184, 136, 174, 177, 178/2016)

ETN Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,208 €
Schválené na preplatenie
6,156 €
Realizácia
27.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 21.04. - 22.04.2016 (Hudec)

European Institute of Public Administration

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 21.04. - 22.04.2016 (Hudec)

European Institute of Public Administration

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 221/2016 Kramár

Vyúčtovanie ZPC - Kramár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatky v mesiaci apríl 2016 (ZPC č. 200, 208, 218, 221, 222, 245, 246, 255/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatky v mesiaci apríl 2016 (ZPC č. 200, 208, 218, 221, 222, 245, 246, 255/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,756 €
Schválené na preplatenie
4,317 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 232/2016 Hybská

Vyúčtovanie ZPC - Hybská

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC 280/2016 Sabelová

Vyúčtovanie ZPC - Sabelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatok v mesiaci máj 2016 (ZPC č. 253, 259, 280, 281, 282, 283/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

Letenky, ubytovanie a on-line poplatok v mesiaci máj 2016 (ZPC č. 253, 259, 280, 281, 282, 283/2016)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
2,539 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na TPC - 363/2016 Drotár

Vyúčtovanie TPC - Drotár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Hrdý

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Hrdý

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Jazykový kurz 11/2015 - 03/2016 - Hason

Anglická škola, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2015
Názov

Jazykový kurz 11/2015 - 03/2016 - Hason

Anglická škola, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 05.10. - 07.10.2015 - Daria Juhásová

Public Impact Management

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2015
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 05.10. - 07.10.2015 - Dária Juhásová

Public Impact Management

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
02.10.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 595/2015 Reichelová

Vyúčtovanie ZPC - Reichelová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2015
Názov

Letenky, ubytovanie a online poplatky vystavené v mesiaci november 2015 (ZPC č. 631/2015)

ETN Slovakia, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 001/2016 Drlička

Vyúčtovanie ZPC - Drlička

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 016/2016 Hudec

Vyúčtovanie ZPC - Hudec

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 025/2016 Izáková

Vyúčtovanie ZPC - Izáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 005/2016 Littera

Vyúčtovanie ZPC - Littera

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 035/2016 Hofericová

Vyúčtovanie ZPC - Hofericová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 068/2016 Jašurek

Vyúčtovanie ZPC - Jašurek

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 081/2016 Littera

Vyúčtovanie ZPC - Littera

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 117/2016 Arbetová

Vyúčtovanie ZPC - Arbetová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na konferenciu v termíne 30.03. - 02.04.2016 Rimegová

Walter Eucken Institut e. V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2016
Názov

Účastnícky poplatok na konferenciu v termíne 30.03. - 02.04.2016 Rimegová

Walter Eucken Institut e. V.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 067/2016 Bertóková

Vyúčtovanie ZPC - Bertóková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 103/2016 Švecová

Vyúčtovanie ZPC - Švecová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 183/2016 Veselková

Vyúčtovanie ZPC - Veselková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 177/2016 Prokešová

Vyúčtovanie ZPC - Prokešová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 200/2016 Hudec

Vyúčtovanie ZPC - Hudec

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 246/2016 Juhásová

Vyúčtovanie ZPC - Juhásová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 229/2016 Korbélyiová

Vyúčtovanie ZPC - Korbélyiová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 02/2016 - Zlaczká

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 02/2016 - Zlaczká

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Rybanský

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Rybanský

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Jazykový kurz 03 - 05/2016 - Zlaczká

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2016
Názov

Jazykový kurz 03 - 05/2016 - Zlaczká

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 05.10. - 07.10.2015 - Veronika Zlaczká

Public Impact Management

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 596/2015 - Kolejáková

Vyúčtovanie ZPC - Kolejáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 688/2015 Behran

Vyúčtovanie ZPC - Behran

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 046/2016 Kulich

Vyúčtovanie ZPC - Kulich

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 073/2016 Izáková

Vyúčtovanie ZPC - Izáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 085/2016 Hudec

Vyúčtovanie ZPC - Hudec

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 164/2016 Hulényi

Vyúčtovanie ZPC - Hulényi

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 105/2016 Drotár

Vyúčtovanie ZPC - Drotár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 161/2016 Brunn

Vzúčtovanie ZPC - Brunn

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 11.04. - 12.04.2016 (Hulényi, Veselková)

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2016
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 11.04. - 12.04.2016 (Hulényi, Veselková)

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
3,139 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 178/2016 Chudý

Vyúčtovanie ZPC - Chudý

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 218/2016 Drlička

Vyúčtovanie ZPC - Drlička

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 255/2016 Izáková

Vyúčtovanie ZPC - Izáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 231/2016 Belicová

Vyúčtovanie ZPC - Belicová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na ZPC - 281/2016 Drotár

Vyúčtovanie ZPC - Drotár

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2016
Názov

Cestovné náhrady na TPC - 259/2016 Švecová

Vyúčtovanie TPC - Švecová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 04/2016 - Veselková

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2016
Názov

Jazykový kurz 01 - 04/2016 - Veselková

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Jazykový kurz 02 -04/2016 - Kmeťová

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

Jazykový kurz 02 -04/2016 - Kmeťová

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Bertóková

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2016
Názov

Jazykový kurz 02 - 04/2016 - Bertóková

Goethe - Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Lektor školenia - Ľubica Mižičková

Dohoda o vykonaní práce - PhDr. Ľubica Mižičková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Zabezpečenie školenia s názvom "Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020"

MERTEL RG Slovenská republika s.r.o. (školenie Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,800 €
Schválené na preplatenie
14,800 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Canadian Bilingual Institute, Kuruczová, 05-06/2016

Canadian Bilingual Institute

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

Goethe Institut, Jašurek, 04-07/2016

Goethe Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Canadian Bilingual Institut, Hybská, 05-07/2016

Canadian Bilingual Institute, Hybská

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

Goethe Institut, Bertóková, 04-07/2016

Platobný poukaz, Betóková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Goethe Institut, Švecová, 04-07/2016

Goethe Institut Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

Canadian Bilingual Institute, Belicová, 06.-08/2016

Canadian Bilingual Institute, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Francúzsky Inštitút, Moravčík 15.02.-10.05.2016

Francúzsky inštitút na Slovensku - Moravčík

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Francúzsky jazyk 11/2016 - 06/2017

Francúzsky inštitút na Slovensku

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Anglický jazyk jún 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Anglický jazyk máj 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Anglický jazyk apríl 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Anglický jazyk marec 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Anglický jazyk február 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
2,587 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Anglický jazyk január 2017

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
1,773 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Anglický jazyk december 2016

Plus Academia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
14.02.2017
Názov

IQ Net Phase členský príspevok, 01.07.-31.12.2016

University of Strathclyde Glasgow

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

IQ-Net Phase 6 členský príspevok 01.01.-30.06.2016

University of Strathclyde Glasgow

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

Školenie Nový zákon o VO, Hrdý, Kmeťová, 20.09.2016

Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Letenka Jašurek, Hudec, Brusel, 30.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 29.-30.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 13.-14.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Batožinový lístok, Chudý, Prokešová, Brusel, 16.-18.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Letenka Chudý, Prokešová, Brusel, 16.-18.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Účastnícky poplatok, Brunn, Berlín, 14.-15.11.2016

European Acacemy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
1,605 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Letenka Brunn, Berlin, 13.-15.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Batožinový lístok, Izáková, Amsterdam, 08.-10.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Letenka Izáková, Amsterdam, 08.-10.11.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Letenka Jašurek, Drlička, Majerech, Brusel, 25.-26.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
1,578 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Účastnícky poplatok Rousek, Vasanyi, Barcelona, 24.-26.10.2016

EIPA

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Letenka Rousek, Varsanyi, Barcelona, 23.-27.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Letenka Drlička, Majerech, Brusel 18.-19.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Letenka Drlička, Miklánek, Brusel, 11.-12.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 18.-19.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Účastnícky poplatok, Hudec, Malta 25.-29.10.2016

Europeanfunds.info

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Letenka Hudec, Malta, 25.-29.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Letenka Chudý, Juhasová, Miláno, 19.-22.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Letenka Jašurek, Drlička, Majerech, Drlička, Miklánek, Brusel, 21.-22.09.2016 a 28.-29.09.2016

pelicantravel.com s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
2,957 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

Letenka Belicová, Malta, 04.-08.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
02.11.2016
Názov

Letenka Juhásová, Malta, 04.-08.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Letenka Švecová , Varšava, 21. - 23.09.2016

pelicantravel.com s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Letenka Izáková, Zurich, 03. - 05.10.2016

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
24.10.2016
Názov

Letenka Jašúrek, Brusel, Varšava, 20. - 23.09.2016

pelicantravel.com s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 06. - 07.09.2016

Letenky.sk

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
02.09.2016
Názov

Letenky Hudec, Jašurek, Drotár, Žiláková, Brusel, 06.09.2016

Letenky.sk

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,538 €
Realizácia
02.09.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty 06 - 12/2016

Zahraničné pracovné cesty 06 - 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,670 €
Schválené na preplatenie
12,670 €
Realizácia
-
Názov

Tuzemské pracovné cesty 06 - 12/2016

Tuzemské pracovné cesty 06 - 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti projektového riadenia - PRINCE 2

Tayllor and Cox Slovensko - Prince 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Žiadaná suma
16,788 €
Schválené na preplatenie
16,788 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti PC zručností - Excel

RedPanda - školenie Excel

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Red Panda s.r.o.
Žiadaná suma
19,080 €
Schválené na preplatenie
19,080 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Letenka Žiláková, Drlička, Brusel, 25.-26.01.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
1,557 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Letenka Littera, Žiláková, Varšava, 01.-02.02.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
1,568 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 01.-02.02.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
704 €
Realizácia
24.02.2017
Názov

Letenka Žiláková, Drlička, Brusel, 15.-16.02.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
1,409 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Letenka Miklánek, Brusel, 28.02.-01.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Letenka Kolejáková, Varšava, 02.-03.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
913 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Letenka Majerech, Varšava, 03.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

Letenka Juhasová, Kovaľ, Brusel, 14.-16.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
1,049 €
Realizácia
10.04.2017
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 14.-16.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 27.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Letenka Žiláková, Drlička, Brusel, 19.-21.03.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
1,249 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Letenka Žiláková, Malta, 06.-08.04.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Letenka Drlička, Malta, 06.-08.04.2017

SATUR TRAVEL a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
881 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Letenka Žiláková, Drlička, Brusel, 11.-12.01.2017

pelicantravel.com s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
1,535 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 07.-08.03.2017

pelicantravel.com s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
29.03.2017
Názov

Letenka Žiláková, Varšava, 30.-31.03.2017

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
21.04.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty 01 - 03/2017

Zahraničné pracovné cesty 01 - 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,187 €
Schválené na preplatenie
5,187 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Rousek, Krakov, 25.-26.01.2017

pelicantravel.com s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,253 €
Schválené na preplatenie
10,253 €
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,357 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2017 - 12/2017 - účtovný doklad č. 03/2017 - 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 23.-26.01.2018 - ZPC č. 2018800013

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 06.-07.02.2018 - ZPC č. 2018800027

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Letenka Littera, Žiláková, Sofia, 13.-14.02.2018 - ZPC č. 2018800043, 2018800044

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 26.-27.02.2018, ZPC č. 2018800055

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-12.03.2018, ZPC č. 2018800074

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Účastnícky poplatok, European Academy, Tišťan

European Academy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Letenka Neurwirthová, Hájeková, Brusel, 27.03.2018

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Zahraničné pracovné cesty 01 - 03/2018

Zahraničné pracovné cesty 01 - 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
4,941 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-12.01.2018 - ZPC č. 2018800002

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 22.01.2018 - ZPC č. 2018800004

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Letenka Chudý, Prokešová, Brusel, 04.-06.03.2018 - ZPC č. 2018800037 a ZPC č. 2018800038, Letenka Lukáčová, Brusel, 01.-02.03.2018 - ZPC č. 2018800062, Letenka Lukáčová, Brusel, 05.-06.03.2018 - ZPC č. 2018800063

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Letenka, Reichelová, Londýn, 14.-16.02.2018 - ZPC č. 2018800046

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
611 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 18.-20.03.2018, ZPC č. 2018800078

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Letenka Belicová, Tišťan, Berlín, 18.-20.03.2018, ZPC č. 2018800081, 2018800082

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Účastnícky poplatok, European Academy, Belicová

European Academy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
21.03.2018
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 01.-02.02.2018 - ZPC č. 2018800029

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 19.-20.02.2018, ZPC č. 2018800051

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
16.03.2018
Názov

Letenka Izáková, Sofia, 12.-14.03.2018, ZPC č. 2018800061

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 18.-20.03.2018, ZPC č. 2018800079, 2018800083

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Obsahová časť školenia "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Smart Choice "Školenie Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Ubytovanie v dňoch 11.-12.06.2018

Hotel Senec - Školenie "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
2,449 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Služba - preprava osôb

Hotel Senec - Školenie "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Technicko-prevádzkové zabezpečenie školenia

Hotel Senec - Školenie "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Daň z ubytovania

Hotel Senec - Školenie "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

Stravovanie v dňoch 11.-12.06.2018

Hotel Senec - Školenie "Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov"

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,935 €
Schválené na preplatenie
5,935 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Letenka Chudý, Prokešová, Brusel, 26.-28.04.2017, ZPC č. 2017800133, 2017800134

Satur Travel a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 27.04.2017, ZPC č. 2017800139

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
24.05.2017
Názov

Letenka Prokešová, Chudý, Kovaľ, Vilnius, 17.-20.05.2017, ZPC č. 2017800153, 154, 155

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
897 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 17.-18.05.2017, ZPC č. 2017800159

Satur Travel a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Účastnícky poplatok EIPA, Svetláková, Rousek

EIPA Barcelona

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
2,310 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Účastnícky poplatok, EIPA, Kovaľ

EIPA Barcelona, Kovaľ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Letenka Žiláková, Littera, Malta, 08.-09.06.2017, ZPC č. 2017800190, 191

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Juhásová, Kovaľ, Wroclaw, 20.-23.06.2017, ZPC č. 2017800227, 246, 247

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,313 €
Schválené na preplatenie
2,313 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 02.-04.07.2017, ZPC č. 2017800250

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Stravovacie služby, prevádzkové a technické zabezpečenie školenia Ako prispieť k zefektívneniu implementácie a koordinácie činností spojených s programovým obdobím 2014-2020, 14.12.2017

UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Oborilová, Bruteničová, Porto, 02.-04.04.2017, ZPC č. 2017800127, 2017800128

GO Travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Letenka Jašúrek, Varšava, 17.-19.05.2017, ZPC č. 2017800161

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Letenka Svetláková, Rousek, Barcelóna, 25.-30.06.2017, ZPC č. 2017800173, 201

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 15.-16.05.2017, ZPC č. 2017800174

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Letenka Prokešová, Chudý, Kovaľ, Barcelóna, 31.05.-03.06.2017, ZPC č. 2017800180,181,182

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Účastnícky poplatok, EIPA, Prokešová

EIPA Barcelona, Prokešová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Letenka Brunn, Malta, 13.-17.06.2017, ZPC č. 2017800219, Letenka Lukáčová, Brusel, 14.-15.06.2017, ZPC č. 2017800220

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Účastnícky poplatok, Europeanfunds, Brunn

Europeanfunds.info

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
1,699 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

Letenka Kobela, Brusel, 21.-22.06.2017, ZPC č. 2017800254

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Účastnícky poplatok za školenie EPDET, 19.-22.09.2017, Prokešová, Kovaľ

Slovenská evaluačná spoločnosť o.z.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty 04 - 06/2017

ZPC Sumarizačný hárok 04 - 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
10,153 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 03.-04.05.2017, ZPC č. 2017800156

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 31.05.-01.06.2017, ZPC č. 2017800164

SKYTRAVEL s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Účastnícky poplatok, EIPA, Chudý

EIPA Barcelona - Chudý

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Letenka Žiláková, Rzeszow, Helsinky, 30.05.-02.06.2017, ZPC č. 2017800198

GO Travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

IQ NET PHASE 6, členský príspevok za 01 - 06 2017

European Policies Research Centre (EPRC)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
25.09.2017
Názov

Tuzemské pracovné cesty - rok 2017

Tuzemské pracovné cesty - rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 10.-13.10.2017 - ZPC č. 2017800371

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 16.-18.2017 - ZPC č. 2017800372

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty 07 - 10/2017

Sumarizačný hárok zahraničné pracovné cesty 07-10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,242 €
Schválené na preplatenie
6,242 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 17.-18.07.2017 - ZPC č. 2017800273

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Bruteničová, Cluj, 10.-13.09.2017 - ZPC č. 2017800279, 2017800280

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

Účastnícky poplatok na konferencii Regional Studies Association 10.-13.09.2017 Cluj - Lukáčová

Regional Studies Association

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Účastnícky poplatok za konferenciu 10.-13.09.2017, Cluj - Bruteničová

Regional Studies Association

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Letenka Majerech, Littera, Tallin, 26.-27.09.2017 - ZPC č. 2017800329, 2017800334

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Letenka Prokešová, Chudý, Brusel, 27.-29.09.2017, - ZPC č. 2017800299, ZPC č. 2017800302

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,340 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Letenka Gergelová, Svetláková, Brusel 09.-12.10.2017 - ZPC č. 2017800306, 2017800307

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Letenka Žiláková, Brusel 18.-20.09.2017 - ZPC č. 2017800323

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Tallin 27.-29.09.2017 - ZPC č. 2017800324

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 12.-17.2017 - ZPC č. 2017800264

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Letenka Hudec, Kramár, Brusel, 18.-19.12.2017, ZPC č. 2017800458, 2017800459

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Izáková, Malta, 11.-16.11.2017, ZPC č. 2017800399

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 09.11.2017, ZPC č. 2017800411

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 06.-07.12.2017, ZPC č. 2017800444

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Littera, Žiláková, Brusel, 15.11.2017, ZPC č. 2017800415, 2017800420

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Letenka Prokešová, Chudý, Brusel, 30.11-01.12.2017, ZPC č. 2017800422, 2017800423

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 30.11.2017, ZPC č. 2017800437

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 22.-23.11.2018, ZPC č. 2017800424

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Letenka Littera, Drlička, Varšava, 07.-08.12.2017, ZPC č. 2017800448, 2017800449

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 20.-21.11.2017, ZPC č. 2017800417

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Letenka Juhásová, Brusel, 06.-08.12.2017, ZPC č. 2017800435

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-13.12.2017, ZPC č. 2017800450

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Letenka Hybská, Švecová, Berlín, 26.-28.11.2017, ZPC č. 2017800398, 2017800400

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Účastnícky poplatok European Academy, Švecová

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Účastnícky poplatok European Academy, Hybská

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Zahraničné pracovné cesty 10 - 12/2017

ZPC Sumarizačný hárok 10 -12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,998 €
Schválené na preplatenie
3,998 €
Realizácia
-
Názov

Vzdelávanie v oblasti počítačových zručností (Excel, Word, Powerpoint) 2018

RedPanda, s.r.o. - Školenie v oblasti počítačových zručností (Excel, Word, Powerpoint) 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Red Panda s.r.o.
Žiadaná suma
7,809 €
Schválené na preplatenie
7,809 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Školenie PRINCE 2 2018

Tayllor and Cox - školenie PRINCE 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
4,284 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Školenie Procesné riadenie 2018

Macrosoft s.r.o. - Školenie Procesné riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

IT Academy školenia

IT Academy - Školenie MySQL, UML a pod.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,700 €
Schválené na preplatenie
13,700 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Prenájom vnútorných priestorov - zariadenie

Hotel Senec - Školenie Kybernetická bezpečnosť - 15.-16.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stravovanie v dňoch 15.-16.10.2018

Hotel Senec - Školenie Kybernetická bezpečnosť - 15.-16.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,733 €
Schválené na preplatenie
5,733 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Služba - preprava osôb

Hotel Senec - Školenie Kybernetická bezpečnosť - 15.-16.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
1,447 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Ubytovanie v dňoch 15.-16.10.2018

Hotel Senec - Školenie Kybernetická bezpečnosť - 15.-16.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
2,553 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Letenka Chudý, Kammerová, Dubrovník, 18.-20.04.2018, ZPC č. 2018800104,2018800105

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Letenka Kovaľ, Atény, 12.-14.06.2018, ZPC č. 2018800173

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Burgas, 19.-23.06.2018, ZPC č. 2018800199

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Letenka Kovaľ, Brusel, 10.-11.04.2018, ZPC č. 2018800090, Letenka Kobela, Žiláková, Brusel, 09.-10.04.2018, ZPC č. 2018800097, 2018800096

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 23.-24.04.2018, ZPC č. 2018800109

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Letenka Izáková, Tallin, Varšava, 14.-16.05.2018, ZPC č. 2018800121

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 15.-18.05.2018, ZPC č. 2018800134, Letenka Kobela, Žiláková, Brusel, 14.-16.05.2018, ZPC č. 2018800138, 2018800140

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
2,485 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Drlička, Brusel, 30.05.-01.06.2018, ZPC č. 2018800155, 2018800160

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Letenka Jašúrek, Brusel, 04.06.2018, ZPC č. 2018800171

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Letenka Majerech, Brusel, 14.06.2018, ZPC č. 2018800188

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 17.-18.06.2018, ZPC č. 2018800189

Go travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Letenka Kovaľ, Brusel, 19.-20.06.2018, ZPC č. 2018800195

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 27.-28.06.2018, ZPC č. 2018800200

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Letenka Žiláková, Hudec, Jašúrek, Brusel, 18.-20.06.2018, ZPC č. 2018800207, 2018800208, 2018800215

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
2,224 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Účastnícky poplatok EIPA, Brunn

EIPA

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Zahraničné pracovné cesty 04 - 06/2018

Sumarizačný hárok zahraničné pracovné cesty 04 - 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
5,880 €
Realizácia
-
Názov

Zahraničné pracovné cesty 07-09/2018

Sumarizačný hárok cestovné náhrady 07-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
5,003 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Žiláková, Brusel, 12.-13.07.2018, ZPC č. 2018800226

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-13.07.2018, ZPC č. 2018800241

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
699 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Letenka Jašurek, Brusel, 06.-07.09.2018, ZPC č. 2018800269

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok Lexxion, Hudec

Lexxion Publisher

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 30.09.-05.10.2018, ZPC č. 2018800320

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 06.-07.09.2018, ZPC č. 2018800255

GO travel Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 12.-14.09.2018, ZPC č. 2018800277, Letenka Jašurek, Brusel, 13.-14.09.2018, ZPC č. 2018800288

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Letenka Jašurek, Majerech, Brusel, 19.-20.09.2018, ZPC č. 2018800312, 2018800313

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Letenka Hudec, Kramár, Kodaň, 23.-25.09.2018, ZPC č. 2018800314, 2018800315

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Účastnícky poplatok Lexxion, Kramár

Lexxion Publisher

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,548 €
Schválené na preplatenie
23,548 €
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,297 €
Schválené na preplatenie
3,297 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 11/2017 -12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 11.-14.10.2018, ZPC č. 2018800366

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - stravovacie služby

Úrad vláda UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - prevádzkové zabezpečenie

Úrad vláda UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Hotel Bôrik 12.12.2018 - technické zabezpečenie

Úrad vláda UZ Bôrik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Letenka Neuwirthova, Brusel, 07.-08.10.2018, ZPC č. 2018800349

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 13.-15.11.2018, ZPC č. 2018800430

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Letenka Jašúrek, Brusel, 02.-03.10.2018, ZPC č. 2018800342

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 26.-27.11.2018, ZPC č. 2018800460

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Účastnícky poplatok, Jaššo, Berlín, 19.-20.11.2018, ZPC č. 2018800442

European Academy for Taxes, Economics and Law

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
1,777 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Letenka Kovaľ, Brusel, 08.-09.10.2018, ZPC č. 2018800336

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Účastnícky poplatok, Vargová, Hudec, Ostrava, 07.-08.11.2018

NAR marketing s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Letenka Rousek, Brusel, 19.-21.11.2018, ZPC č. 2018800443

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 09.-13.12.2018, ZPC č. 2018800490

GO travel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Letenka Littera, Žiláková, Brusel, 13.12.2018, ZPC č. 2018800487, 2018800488

GO travel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 30.-31.10.2018, ZPC č. 2018800409

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Letenka Littera, Majerech, Žiláková, Bukurešť, 29.-30.10.2018, ZPC č. 2018800369, 2018800370, 2018800404

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Letenka Jašúrek, Brusel, 14.-15.11.2018, ZPC č. 2018800437

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 15.-17.10.2018, ZPC č. 2018800368

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Letenka Izáková, Sofia, 05.-07.11.2018, ZPC č. 2018800408

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Letenka Drlička, Brusel, 08.-12.10.2018, ZPC č. 2018800287

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Letenka Jašúrek, 24.-25.10.2018, ZPC č. 2018800390

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 19.-22.11.2018, ZPC č. 2018800444

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Cestovné náhrady (zahraničné pracovné cesty) 10 - 12/2018

Cestovné náhrady (zahraničné pracovné cesty) 10 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
-
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 24.-25.10.2018, ZPC č. 2018800396

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Letenka Jašúrek, Brusel, 03.-04.12.2018, ZPC č. 2018800473, Letenka Lukáčová, Brusel, 03.-04.12.2018, ZPC č. 2018800486

GO travel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Letenka Chudý, Prokešová, Brusel, 28.-30.11.2018, ZPC č. 2018800426, 2018800427, Letenka Jašúrek, Brusel, 19.-20.11.2018, ZPC č. 2018800458, Letenka Jaššo, Berlín, 18.-20.11.2018, ZPC č. 2018800442

Skytravel s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
1,905 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Letenka Lukáčová, Brusel, 06.-08.11.2018, ZPC č. 2018800417

Faveo s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Tuzemské pracovné cesty 2018

Tuzemské pracovné cesty 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
2,817 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady na TPC 01-06/2016

Tuzemské pracovné cesty 01 - 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 02.-05.11.2015 Reichelová, Kolejáková (ZPC č. 595, 596/2015)

European Institute of Public Administration (EIPA)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
21.10.2015
Názov

Účastnícky poplatok na seminár v termíne 05.-07.10.2015 - Veronika Zlaczká

Public Impact Management

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
02.10.2015
Názov

Cestovné náhrady na ZPC 01-06/2016

Sumarizačný hárok ZPC 01-06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,668 €
Schválené na preplatenie
24,668 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
560 €
Vrátená suma
560 €
Suma na vymáhanie
560 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
22 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
22 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
22 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
22 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
22 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
22 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
1. Jazyková škola
IČO
17319145
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
Anglická škola, s.r.o.
IČO
44504837
Názov
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
IČO
46256831
Názov
Goethe - Institut Bratislava
IČO
31783198
Názov
Canadian Bilingual Institute, s.r.o.
IČO
35883138
Názov
Volis Academy n.o.
IČO
45733121
Názov
Euro TREND 21 s.r.o.
IČO
36761494
Názov
Red Panda s.r.o.
IČO
50720279
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
IT Academy s.r.o.
IČO
46759786
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO
31380123
Názov
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
IČO
36667234
Názov
PLUS Academia spol. s r.o.
IČO
45390380
Názov
pelicantravel.com
IČO
35897821
Názov
Macrosoft s.r.o.
IČO
36791598
Názov
Francúzsky inštitút na Slovensku
IČO
31783112
Názov
Smart Choice s.r.o.
IČO
35920823
Názov
Slovenská evaluačná spoločnosť
IČO
31819672
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO
50349287
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.