Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Stavbárov2, Rimavská Sobota formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.04.2023
Celková suma
824,227 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
06.12.2017
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
14.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2402,1 (m2)
Cieľ
2402,06 (m2)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
121,8411 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
412,46 (MWh/rok)
Cieľ
412,46 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MWt)
Cieľ
0,0421 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MW)
Cieľ
0,0421 (MW)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
52,691 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,9891 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
108,0799 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
58,0114 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
46,6032 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
290618,8503 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
369049,8488 (kWh/rok)
Cieľ
342965,4372 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
368949,6508 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
2,082 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
Ing. arch. Mikuláš Hladký
IČO
34557971
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.