Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Rožňavská č. 30, Moldava nad Bodvou formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Moldava nad Bodvou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.05.2019
Celková suma
173,049 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
98,642 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
23.06.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
22.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
87822,526 (kWh/rok)
Cieľ
116474,7707 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
34,0466 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,64 (Kg/rok)
Cieľ
0,8679 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0768 (Kg/rok)
Cieľ
0,1041 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
12,4789 (Kg/rok)
Cieľ
16,9237 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
731,84 (m2)
Cieľ
746,0 (m2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
65,673 (MWh/rok)
Cieľ
46,3605 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
132,5167 (MWh/rok)
Cieľ
132,5167 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
66843,7 (kWh/rok)
Cieľ
86156,1803 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
68006,16 (kWh/rok)
Cieľ
77996,84 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,431 €
Schválené na preplatenie
97,431 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,431 €
Schválené na preplatenie
97,431 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra -daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov IČO
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
BRAAND GROUP, s.r.o.
IČO
45262357
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.