Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdy zamestnancov a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP.

Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

"P0130 - Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci", ktorý bude vykazovaný ako celkový priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE), ktorých mzdy sú financované z technickej pomoci,

"P0741 - Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru", ktorý bude vykazovaný ako celkový počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru v rámci projektu.

Nastavený systém odmeňovania a hodnotenia zamestnancov bude reflektovať získané vedomosti a skúsenosti zamestnancov, najmä však ich aplikáciu v praxi v rámci implementácie OP (kvalitu vykonanej práce).

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.10.2019
Celková suma
2,019,780 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,009,021 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie miezd zamestnancov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Financovanie miezd zamestnancov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
24,97 (FTE)
Cieľ
25,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
11.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
333,5 (počet)
Cieľ
370,5 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
3,802 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na nemocenské poistenie -625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
5,323 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na nemocenské poistenie -625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,746 €
Schválené na preplatenie
12,746 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,152 €
Schválené na preplatenie
25,152 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
1,529 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na starobné poistenie -625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,247 €
Schválené na preplatenie
53,247 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na úrazové poistenie -625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na úrazové poistenie -625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
3,041 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na invalidné poistenie -625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na invalidné poistenie -625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,409 €
Schválené na preplatenie
11,409 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
4,211 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,065 €
Schválené na preplatenie
18,065 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
1,098 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na starobné poistenie -625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,237 €
Schválené na preplatenie
3,237 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,323 €
Schválené na preplatenie
4,323 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,490 €
Schválené na preplatenie
120,490 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,324 €
Schválené na preplatenie
7,324 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,479 €
Schválené na preplatenie
15,479 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254,663 €
Schválené na preplatenie
254,663 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
1,220 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,662 €
Schválené na preplatenie
3,662 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
976 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,093 €
Schválené na preplatenie
17,093 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
1,709 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Ostatné príplatky okremosobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
2,242 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,445 €
Schválené na preplatenie
2,445 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,792 €
Schválené na preplatenie
7,792 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Ostatné príplatky okremosobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,285 €
Schválené na preplatenie
77,284 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,891 €
Schválené na preplatenie
36,890 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Poistné do ostatnýchzdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,227 €
Schválené na preplatenie
4,227 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,799 €
Schválené na preplatenie
5,799 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
4,698 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
6,565 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Poistné do ostatnýchzdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,568 €
Schválené na preplatenie
6,568 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,087 €
Schválené na preplatenie
15,087 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248,217 €
Schválené na preplatenie
248,217 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108,055 €
Schválené na preplatenie
108,055 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,228 €
Schválené na preplatenie
23,228 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,235 €
Schválené na preplatenie
12,235 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
5,036 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,062 €
Schválené na preplatenie
3,062 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,379 €
Schválené na preplatenie
50,379 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,794 €
Schválené na preplatenie
10,794 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,597 €
Schválené na preplatenie
3,597 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,092 €
Schválené na preplatenie
17,092 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
4,490 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2018 - 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82,045 €
Schválené na preplatenie
82,045 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
2,112 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
2,176 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
3,760 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,987 €
Schválené na preplatenie
4,987 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,244 €
Schválené na preplatenie
14,244 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
18,649 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
3,996 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
2,198 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
1,332 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,747 €
Schválené na preplatenie
34,746 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,327 €
Schválené na preplatenie
6,327 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,345 €
Schválené na preplatenie
9,345 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625 005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625 005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do sociálnej poisťovne - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do sociálnej poisťovne - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 2018 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,394 €
Schválené na preplatenie
3,394 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,912 €
Schválené na preplatenie
79,912 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
2,425 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,388 €
Schválené na preplatenie
5,388 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,403 €
Schválené na preplatenie
3,403 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,881 €
Schválené na preplatenie
15,881 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
1,587 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,094 €
Schválené na preplatenie
8,094 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
1,957 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,857 €
Schválené na preplatenie
4,857 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,193 €
Schválené na preplatenie
32,193 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,993 €
Schválené na preplatenie
2,993 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01-03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
1,867 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,045 €
Schválené na preplatenie
6,045 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625 005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
1,272 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,818 €
Schválené na preplatenie
17,818 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
1,781 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
3,117 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,882 €
Schválené na preplatenie
4,882 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,818 €
Schválené na preplatenie
3,818 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625 005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
1,083 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Osobný príplatok - 612 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
1,958 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Osobný príplatok - 612 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,214 €
Schválené na preplatenie
32,214 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,320 €
Schválené na preplatenie
80,320 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,563 €
Schválené na preplatenie
8,563 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
1,497 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Odmeny - 614 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,185 €
Schválené na preplatenie
14,185 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Odmeny - 614 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za 04-06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
2,262 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za 1.-6.2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
898 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
1,244 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,855 €
Schválené na preplatenie
76,855 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
3,164 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,766 €
Schválené na preplatenie
14,766 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
7,035 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Doplatok k platu aďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,374 €
Schválené na preplatenie
27,374 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,671 €
Schválené na preplatenie
4,671 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
1,664 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Doplatok k platu aďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
5,010 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 07-09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za 9/2019; 10/2019 (Dohody o vykonaní práce)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
1,826 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,153 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,382 €
Schválené na preplatenie
5,382 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP - 623 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
2,642 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616 000

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612 002

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,274 €
Schválené na preplatenie
11,274 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
1,615 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,575 €
Schválené na preplatenie
26,575 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Náhrada príjmu - nemocenské dávky - 642 015

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
08.11.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.