Popis projektu

Cieľom národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP“) je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a prispieť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania cieľovej skupine - príslušníkom a obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) a to prostredníctvom podpory obciam smerujúcej k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach (ďalej len „RO“) a v obciach s prítomnosťou MRK (ďalej len „dotknuté pozemky“), tak aby bolo umožnené cieľovej skupine nadobudnúť k dotknutým pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb (či už FO alebo PO) taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu obydlia, ktoré obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby obydlia, alebo k dotknutým pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania príslušníkov MRK. NP predpokladá vysporiadanie pozemkov v minimálne 20 obciach (MU - P0236), s priamym dopadom na minimálne 200 príslušníkov a obyvateľov MRK (MU - P0270), ktorí obývajú obydlia nachádzajúce sa na vysporiadanom  pozemku, a ktorým sa v dôsledku vysporiadania pozemkov môžu zlepšiť štandardy hygieny bývania. NP bude mať dopad na všetkých obyvateľov RO v obciach, kde dôjde k vysporiadaniu pozemkov pre realizáciu opatrení obcou (napr. výstavba prístupových komunikácií a pod.).

NP v rámci zabezpečenia „Take away“ balíka sa realizuje v 150 oprávnených obciach zapojených do NP nachádzajúcich sa v siedmych samosprávnych krajoch NUTS II (okrem BSK). Hlavná aktivita NP „Podpora vysporiadania pozemkov“ bude zabezpečená prostredníctvom 3 na seba nadväzujúcich podaktivít:

•                      aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v RO,

•                      podpora procesu prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností,

•                      asistencie pri vysporiadaní pozemkov.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.08.2023
Celková suma
1,565,370 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
988,034 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora vysporiadania pozemkov
Typ
Podpora programov z…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora vysporiadania pozemkov
Typ
Podpora programov z…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obcí z MRK zapojených do aktivít programu vysporiadavania pozemkov
Hodnota
148,0 (obec)
Cieľ
150,0 (obec)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktorým sa môžu zlepšiť štandardy hygieny bývania v dôsledku programu vysporiadania pozemkov
Hodnota
312,0 (osoby)
Cieľ
200,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet obcí, v ktorých došlo k vysporiadaniu pozemkov pod obydliami MRK
Hodnota
20,0 (obec)
Cieľ
20,0 (obec)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

NP PVP OsMRK 10-11/2021 - personálne výdavky

NP PVP OsMRK 10-11/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

NP PVP OsMRK 10-11/2021 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK 10-11/2021 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

NP PVP OsMRK 12/2021

NP PVP OsMRK 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

NP PVP OsMRK 12/2021 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK 12/2021 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

NP PVP OsMRK 01-03/2022 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK 01-03/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

NP PVP OsMRK 01-03/2022 - personálne výdavky

NP PVP OsMRK 01-03/2022 - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

NP PVP OsMRK 04-05/2022 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK 04-05/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

NP PVP OsMRK 04-05/2022 - personálne výdavky

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 04 - 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SH OsMRK 06/2022

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP PVP OsMRK 06/2022 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK 06/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 10/2016-04/2019

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,647 €
Schválené na preplatenie
25,637 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 04/2019-08/2019

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,687 €
Schválené na preplatenie
6,669 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 SH – personálne výdavky - NP PVP 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
4,784 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 SH – personálne výdavky - NP PVP 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

614 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

612002 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

612001 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
8,340 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,739 €
Schválené na preplatenie
11,739 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 04/2019-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,572 €
Schválené na preplatenie
12,484 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
3,759 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

625003 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

625002 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,550 €
Schválené na preplatenie
17,542 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

625001 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

616 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

625005 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
1,253 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

621 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,153 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

623 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,325 €
Schválené na preplatenie
11,319 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

625007 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
5,950 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

611 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,779 €
Schválené na preplatenie
61,779 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

614 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,782 €
Schválené na preplatenie
3,782 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

612001 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,988 €
Schválené na preplatenie
32,988 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

637027 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,237 €
Schválené na preplatenie
28,193 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

642015 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10/2016-04/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO časť 5

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,268 €
Schválené na preplatenie
92,268 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Identifikácia skutkového stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO časť 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,644 €
Schválené na preplatenie
58,644 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO časť 2

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,338 €
Schválené na preplatenie
154,338 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v RO časť 4

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO pre časť 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,856 €
Schválené na preplatenie
88,856 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v RO časť 6

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO pre časť 6

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,114 €
Schválené na preplatenie
106,114 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v RO časť 1

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v RO pre časť 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEOLAND TOP, s.r.o.
Žiadaná suma
34,441 €
Schválené na preplatenie
34,441 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 09/2019-12/2019

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,786 €
Schválené na preplatenie
5,786 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
2,092 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,764 €
Schválené na preplatenie
2,764 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,406 €
Schválené na preplatenie
8,406 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,074 €
Schválené na preplatenie
7,074 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,240 €
Schválené na preplatenie
10,240 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,001 €
Schválené na preplatenie
4,001 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 09/2019-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
1,358 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Skupinové stretnutia 14.2.2020 v obci Hrabušice

Skupinové stretnutia v obci Hrabušice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia 17.2.2020 v obci Divín

Skupinové stretnutia v obci Divín

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia v obci Hodruša Hámre 13.00 hod

Skupinové stretnutia v obci Hodruša Hámre 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia 18.2.2020 v obci Hodruša Hámre 2

Skupinové stretnutia v obci Hodruša Hámre 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia 4.3.2020 v obci Podhorany

Skupinové stretnutia v obci Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia 6.3.2020 v obci Hranovnica

Skupinové stretnutie v obci Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Individuálne aktivity v obci Hrabušice

Individuálne stretnutia v obci Hrabušice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Individuálne stretnutia 27 a 28.2.2020 v obci Divín

Individuálne aktivity v obci Divín

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Individuálne stretnutia 21.2.2020 v obci Hodruša Hámre

Individuálne stretnutia v obci Hodruša Hámre

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Individuálne stretnutia v 10-11.3.2020 v obci Hranovnica

Individuálne stretnutia v obci Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutia v obci Rakúsy

Individuálne stretnutia v obci Rakúsy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Skupinové stretnutie v Levoči - Levočské LKúky dňa 8.11.2019

Skupinové stretnutie v Levoči-Levočské Lúky 8.11.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Individuálne stretnutia v Levoči - Levočské Lúky

Individuálne stretnutia v Levoči Levočské Lúky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Skupinové stretnutia v obci Vtáčkovce dňa 20.11.2020

Skupinové stretnutie v obci Vtáčkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Skupinové stretnutia v obci Rakúsy

Skupinové stretnutia v obci Rakúsy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Individuálne stretnutia v obci Vtáčkovce dňa 30.12.2020

Individuálne stretnutie v obci Vtáčkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 07 - 10/2022

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 07 - 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

NP PVP OsMRK za 07 - 10/2022 - paušálne výdavky

NP PVP OsMRK za 07 - 10/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Skupinové stretnutie Banské

Skupinové stretnutie Banské

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Podhorany individuálne stretnutia

Individuálne stretnutia Podhorany 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Podhorany individuálne stretnutia 2

Individuálne stretnutia Podhorany 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Tuhrina individuálne stretnutia 1

Individuálne stretnutia Tuhrina 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Humenné individuálne stretnutia 2

Individuálne stretnutia Humenné 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2020
Názov

Humenné individuálne stretnutia 1

Individuálne stretnutia Humenné 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Tuhrina individuálne aktivity 2

Tuhrina individuálne stretnutia 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Banské individuálne stretnutia

Individuálne stretnutia Banské

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Hlinné individuálne stretnutia

Individuálne stretnutia Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Humenné skupinové aktivity

Skupinové stretnutie Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Hlinné skupinové aktivity

Skupinové stretnutie Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Turňa nad Bodvou skupinové stretnutie

Skupinové stretnutie Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Tuhrina skupinové aktivity

Skupinové stretnutie Tuhrina

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

NP PVP - OsMRK 10,11/2019-01-03/2020 - paušál

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 10,11/2019-01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

625007 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

625005 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

625004 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

625003 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

642015 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

625002 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

625001 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

621 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

614 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

612002 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

612001 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

611 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

637027 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

623 - SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

SH - personálne výdavky - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

637033 - NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020 - paušál

Paušálna sadzba NP PVP OsMRK 4,5,6,7/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Individuálne aktivity Mníšek nad Hnilcom

Individuálne aktivity Mníšek nad Hnilcom

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Individuálne aktivity Vechec

Individuálne aktivity Vechec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Individuálne aktivity Čaňa

Individuálne aktivity Čaňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Individuálne aktivity Cabaj-Čápor

Individuálne aktivity Cabaj-Čápor

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Skupinové aktivity Mníšek nad Hnilcom

Skupinové aktivity Mníšek nad Hnilcom

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Skupinové aktivity Vechec

Skupinové aktivity Vechec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Skupinové aktivity Čaňa

Skupinové stretnutia Čaňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Cabaj Čápor _skupinové aktivity

Skupinové stretnutia Cabaj-Čápor

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 08/2020-10/2020

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 08/2020-10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 11/2020-12/2020

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625007 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625005 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625004 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625003 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625002 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

625001 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

623 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

621 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

612002 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

612001 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

611 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

637027 SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 11/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Vyhotovenie zmlúv v obci Podhorany

Vyhotovenie zmlúv Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Vyhotovenie kúpnej zmluvy v Humennnom

Vyhotovenie zmluvy Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Vyhotovenie zmlúv v obci Tuhrina

Vyhotovenie zmlúv v obci Tuhrina

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Geodetické práce v obci Družstevná pri Hornáde

Geodetické práce v obci Družstevná pri Hornáde

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Geodetické práce v meste Humenné

Geodetické práce v meste Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Banské

Geodetické práce v obci Banské

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Šarišské Jastrabie

Geodetické práce v obci Šarišské Jastrabie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Tuhrina

Geodetické práce v obci Tuhrina

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Vechec 2

Geodetické práce v obci Vechec 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Geodetické práce v obci Marhaň

Geodetické práce v obci Marhaň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Geodetické práce v obci Vechec

Geodetické práce v obci Vechec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Ihľany

Geodetické práce v obci Ihľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Huncovce

Geodetické práce v obci HUncovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Hlinné

Geodetické práce v obci Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Hranovnica

Geodetické práce v obci Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Geodetické práce v obci Podhorany

Geodetické práce v obci Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Rakúsy

Geodetické práce v obci Rakúsy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Divín

Geodetické práce v obci Divín

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Gemerská Ves

Geodetické práce v obci Gemerská Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Vaľkovňa

Geodetické práce v obci Valkovňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické práce v obci Švedlár

Geodetické práce v obci Švedlár

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické služby v obci Turňa nad Bodvou

Geodetické služby v obci Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Geodetické služby v obci Vtáčkovce

Geodetické služby v obci Vtáčkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 01/2021-02/2021

Paušálna sadzba NP PVP - OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 01/2021-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - Paušálna sadzba

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

SH – personálne výdavky - NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021

NP PVP OsMRK 03/2021-05/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021

NP PVP OsMRK 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 06/2021 - Paušálna sadzba

NP PVP OsMRK 06/2021 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 07/2021-09/2021 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

NP PVP OsMRK 07/2021 09/2021 - Paušálna sadzba

NP PVP OsMRK 07/2021 09/2021 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 12/2022

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 12/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

NP PVP OsMRK 12/2022 - paušál

NP PVP OsMRK 12/2022 - paušál

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 11/2022; 01/2023

Sumarizačný hárok – personálne výdavky NP PVP OsMRK za 11/2022; 01/2023

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

NP PVP OsMRK 11/2022; 01/2023 - paušál

NP PVP OsMRK 11/2022; 01/2023 - paušál

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

NP PVP OsMRK 02/2023-05/2023 - Paušálna sadzba

NP PVP OsMRK 02/2023-05/2023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

NP PVP OsMRK 02/2023-05/2023 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 02/2023-05/2023 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

NP PVP OsMRK 06/2023-08/2023 - SH – personálne výdavky

NP PVP OsMRK 06/2023-08/2023 - SH – personálne výdavky

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

NP PVP OsMRK 06/2023-08/2023 - Paušálna sadzba

NP PVP OsMRK 06/2023-08/2023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Faktury k uhrade sluzieb podľa Rámcovej dohody č. 1148/2022 pre časť 1 – Košický samosprávny kraj

Faktúry za služby podľa rámcovej dohody 1148 2022 KSK

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Faktúry za služby podľa rámcovej dohody 1149 2022 PSK

Faktúry za služby podľa rámcovej dohody 1149 2022 PSK

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Faktúra za poskytnuté komplexné odborné služby asistencie

Poskytovanie komplexných odborných služieb asistencie

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEODETICCA, s.r.o.
Žiadaná suma
9,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,019 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nedostatočné vymedz… Hodnotenie ponúk na…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
GEOLAND TOP, s.r.o.
IČO
36579017
Názov
Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
IČO
37924842
Názov
EuroGeo - CADaster s.r.o.
IČO
36771902
Názov
EURO GEO, s.r.o.
IČO
36214515
Názov
GLOBEL s.r.o.
IČO
47458879
Názov
Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
IČO
37924842
Názov
GEODEO s.r.o.
IČO
36670847
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.