Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Palárikova 977/25, Čadca formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.11.2018
Celková suma
617,752 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
581,114 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
14.06.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
23.08.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,2584 (Kg/rok)
Cieľ
2,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5679,9 (m2)
Cieľ
5679,9 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
24,8183 (Kg/rok)
Cieľ
45,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1398 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
346473,9 (kWh/rok)
Cieľ
335114,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
436477,2461 (kWh/rok)
Cieľ
710897,0816 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
408,6971 (t ekviv. CO2)
Cieľ
104,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
511,717 (MWh/rok)
Cieľ
331,6548 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
786,716 (MWh/rok)
Cieľ
786,716 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
274999,0 (kWh/rok)
Cieľ
455061,2157 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Čadca Palárikova 977

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,050 €
Schválené na preplatenie
342,036 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Čadca Palárikova 977

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,036 €
Schválené na preplatenie
342,036 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

stavebný dozor

Čadca Palárikova 25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
5,100 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

stavebný dozor

Čadca Palárikova 25

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
5,100 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,343 €
Schválené na preplatenie
90,343 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,375 €
Schválené na preplatenie
90,343 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,536 €
Schválené na preplatenie
138,536 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
31.07.2018
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
G.W.K., spol. s r. o.
IČO
36424528
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.