Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Baštova 16/A, Kežmarok formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Kežmarok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.08.2020
Celková suma
217,927 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
25.11.2014
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
25.11.2014
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0132 (MW)
Cieľ
0,0133 (MW)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWt)
Cieľ
0,0033 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,1973 (MWh/rok)
Cieľ
3,3075 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
10,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
53,7052 (t ekviv. CO2)
Cieľ
43,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
32,2092 (Kg/rok)
Cieľ
12,713 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
82,0199 (Kg/rok)
Cieľ
53,271 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1236,57 (m2)
Cieľ
1240,4 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
243960,32 (kWh/rok)
Cieľ
220147,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
279117,1024 (kWh/rok)
Cieľ
225559,8718 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
36,9461 (MWh/rok)
Cieľ
87,9943 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
276,155 (MWh/rok)
Cieľ
276,155 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
239208,86 (kWh/rok)
Cieľ
188160,6622 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2015
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
Ing. Ľubomír Tkáč - LTK
IČO
30291666
Názov
LTK projekt, s.r.o.
IČO
51088622
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.