Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Brezenská 4, Brezno formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Brezno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2014 - 01.03.2020
Celková suma
211,928 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
186,645 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2014
Skutočný začiatok
02.12.2014
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
24.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
04.09.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
24.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
109635,3 (kWh/rok)
Cieľ
120241,4821 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
156912,02 (kWh/rok)
Cieľ
155935,0889 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
130086,8311 (kWh/rok)
Cieľ
151928,1066 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,0913 (Kg/rok)
Cieľ
18,39 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0967 (Kg/rok)
Cieľ
0,11 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
58,8191 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
732,4 (m2)
Cieľ
732,93 (m2)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
60,493 (MWh/rok)
Cieľ
49,8869 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
170,1283 (MWh/rok)
Cieľ
170,1283 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,877 €
Schválené na preplatenie
46,877 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,877 €
Schválené na preplatenie
46,877 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,213 €
Schválené na preplatenie
12,213 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,213 €
Schválené na preplatenie
12,213 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,555 €
Schválené na preplatenie
127,555 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,689 €
Schválené na preplatenie
127,555 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
324 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
Aproving s.r.o.
IČO
44140100
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.