Popis projektu

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ - prioritná os 5 a 6 má za úlohu participovať na komunikačných aktivitách, ktoré sú zamerané na účinný zásah cieľových skupín, ktoré sú stanovené v Komunikačnej stratégií OP ĽZ. Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Hlavnou aktivitou projektu je "informovanie verejnosti a zabezpečenie publicity a podpory žiadateľov/prijímateľov." Napĺnanie hlavnej aktivity projektu sa bude sledovať prostredníctvom troch povinných merateľných ukazovateľov projektu: P0420 - Počet školení/seminárov/odborných poradenstiev pre žiadateľov/prijímateľov/partnerov za účelom posilnenia ich kapacít, P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít a P0556 - Počet zapojených žiadateľov/prijímateľov/partnerov do vzdelávacích aktivít. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2016 - 01.12.2021
Celková suma
556,657 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
28,720 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informovanie verejnosti a zabezpečenie …
Typ
Informovanie a komu…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
14.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
16.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet školení/seminárov/odborných poradenstiev pre žiadateľov/prijímateľov/partnerov za účelom posilnenia ich kapacít
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
1818,0 (počet)
Cieľ
735,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zapojených žiadateľov/prijímateľov/partnerov do vzdelávacích aktivít
Hodnota
281,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na nemocenské poistenie - 625 001

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625 002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625 003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625 007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625 005

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625 004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637 027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,973 €
Schválené na preplatenie
3,973 €
Realizácia
-
Názov

Propagácia, reklama

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,196 €
Schválené na preplatenie
21,196 €
Realizácia
-
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
2,173 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Konferencie/porady - 12. rokovanie Komisie pri MV pre OP ĽZ pre prioritné osi č. 5 a 6

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Metodický deň SEP 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Semináre/školenia - Zabezpečenie občerstvenia na stretnutie odborníkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Semináre/školenia - Zabezpečenie občerstvenia na stretnutie odborníkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenia, semináre/Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie priateľov a partnerov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Školenia, semináre/Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie priateľov a partnerov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Tlačený materiál/ Tlač brožúry – MOPS OP ĽZ

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ 1)/november 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ1)/december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ1 )/február 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media RTVS s.r.o. (NVČ 1)/január 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ 1)/december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ 1)/december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/Media RTVS, s.r.o. (NVČ 1)/november 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/RegioMedia, s.r.o. (NVČ 1)/december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (rádio)/RegioMedia. s.r.o. (NVČ 1)/november 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media makler, s.r.o. (NVČ 1)/február 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media Makler, s.r.o. (NVČ 1)/január 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media Makler, s.r.o. (NVČ 1)/december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Slovenská produkčná, a.s. (NVČ V)/jún 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Markíza-Slovakia, s.r.o.(NVČ V)/jún 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (TV)/Media RTVS, s.r.o./jún 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (Tv)/Markíza - Slovakia, s.r.o. (NVČ IV) marec 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
Universal McCann Bratislava, spol. s r.o
IČO
35809035
Názov
Almanach s.r.o.
IČO
35825537
Názov
MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
IČO
31374093
Názov
Ing. Ivan Považanec - PLIP
IČO
11807245
Názov
Centrum polygrafických služieb
IČO
42272360
Názov
Roadcrossers production s.r.o.
IČO
47440791
Názov
Mário Bubnič
IČO
45874778
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.