Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Kalvárska č. 2, Nitra formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
492,616 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
150,307 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
19.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
03.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
128,8006 (t ekviv. CO2)
Cieľ
75,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
205690,04 (kWh/rok)
Cieľ
222073,155 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,1177 (Kg/rok)
Cieľ
1,3199 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1341 (Kg/rok)
Cieľ
0,1584 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
261294,4 (kWh/rok)
Cieľ
274582,1662 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
276914,4342 (kWh/rok)
Cieľ
367812,8715 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
21,799 (Kg/rok)
Cieľ
25,7446 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2008,51 (m2)
Cieľ
1979,25 (m2)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
137,0693 (MWh/rok)
Cieľ
123,7815 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
398,3637 (MWh/rok)
Cieľ
398,3637 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,307 €
Schválené na preplatenie
150,307 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,307 €
Schválené na preplatenie
150,307 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov IČO
Názov
ROKO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36322270
Názov
APIR s.r.o.
IČO
48126713
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.