Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove  Rastislavova 69, Košice formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.10.2020
Celková suma
294,183 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
20.11.2014
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1897,83 (m2)
Cieľ
1897,84 (m2)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
118,906 (MWh/rok)
Cieľ
134,7228 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,3784 (Kg/rok)
Cieľ
17,6778 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
227,5977 (MWh/rok)
Cieľ
227,5977 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
108691,7 (kWh/rok)
Cieľ
92874,8215 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
4,7096 (MWh/rok)
Cieľ
4,683 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
74,8445 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,6953 (Kg/rok)
Cieľ
0,6958 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
253144,1316 (kWh/rok)
Cieľ
141246,9952 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
90060,0737 (kWh/rok)
Cieľ
97833,1962 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0043 (MW)
Cieľ
0,0047 (MW)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0043 (MWt)
Cieľ
0,0047 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2015
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
1,056 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Prípady neoprávňujú… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO
31705286
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.