Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove  Tuhárske nám. č. 12, Lučenec formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Lučenec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.09.2019
Celková suma
672,245 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
522,183 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
22.03.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,7613 (Kg/rok)
Cieľ
2,2582 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
34,3457 (Kg/rok)
Cieľ
44,0356 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3943,08 (m2)
Cieľ
4306,0 (m2)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
163,5568 (t ekviv. CO2)
Cieľ
108,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
346,117 (MWh/rok)
Cieľ
280,0939 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
632,4587 (MWh/rok)
Cieľ
632,4587 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,2113 (Kg/rok)
Cieľ
0,271 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
358518,9218 (kWh/rok)
Cieľ
461578,0723 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
286341,7 (kWh/rok)
Cieľ
352364,7642 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
307367,4 (kWh/rok)
Cieľ
325023,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,883 €
Schválené na preplatenie
229,883 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,883 €
Schválené na preplatenie
229,883 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
3,781 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
3,781 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,595 €
Schválené na preplatenie
203,595 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,924 €
Schválené na preplatenie
84,924 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,924 €
Schválené na preplatenie
84,924 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov IČO
Názov
INPER, s.r.o.
IČO
45339694
Názov
CONSTRUCT, s.r.o.
IČO
36037991
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.