Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Rastislavova č. 344, Lužianky formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Lužianky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.01.2019
Celková suma
125,263 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
121,186 €
Nezrovnalosti
251 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
10.06.2017
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
15.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
10.06.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
15.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
470,09 (m2)
Cieľ
470,8 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
35,008 (MWh/rok)
Cieľ
29,5958 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
70898,0 (kWh/rok)
Cieľ
71328,52 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
66930,0817 (kWh/rok)
Cieľ
79324,3574 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
61412,0 (kWh/rok)
Cieľ
66824,2262 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
96,42 (MWh/rok)
Cieľ
96,42 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0459 (Kg/rok)
Cieľ
0,052 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,445 (Kg/rok)
Cieľ
8,43 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3815 (Kg/rok)
Cieľ
0,432 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
28,6243 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Lužianky Rastislavova 344

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,409 €
Schválené na preplatenie
58,409 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

stavebné práce

Lužianky Rastislavova 344

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,410 €
Schválené na preplatenie
58,409 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Lužianky, Rastislavova 344

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

stavebný dozor

Lužianky, Rastislavova 344

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,982 €
Schválené na preplatenie
48,982 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,982 €
Schválené na preplatenie
48,982 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,272 €
Schválené na preplatenie
12,272 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,272 €
Schválené na preplatenie
12,272 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
251 €
Vrátená suma
251 €
Suma na vymáhanie
251 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
TOP COLOR EU, s.r.o.
IČO
46445609
Názov
Pavel Čeliga – STAVDOZ
IČO
40492133
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.