Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove  Záhradnícka č. 6, Komárno formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Komárno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.06.2019
Celková suma
482,421 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
458,004 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
14.12.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
22.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1295 (Kg/rok)
Cieľ
0,164 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
21,0651 (Kg/rok)
Cieľ
26,547 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2586,46 (m2)
Cieľ
2513,0 (m2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,0801 (Kg/rok)
Cieľ
1,362 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
131,3463 (t ekviv. CO2)
Cieľ
61,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
178840,0646 (kWh/rok)
Cieľ
270315,8938 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
184153,3 (kWh/rok)
Cieľ
210986,6221 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
248204,99 (kWh/rok)
Cieľ
244590,29 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
141,507 (MWh/rok)
Cieľ
114,6737 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
325,6603 (MWh/rok)
Cieľ
325,6603 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,463 €
Schválené na preplatenie
195,463 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,463 €
Schválené na preplatenie
195,463 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,132 €
Schválené na preplatenie
3,132 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,132 €
Schválené na preplatenie
3,132 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,004 €
Schválené na preplatenie
190,004 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,004 €
Schválené na preplatenie
190,004 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
2,506 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
2,506 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,273 €
Schválené na preplatenie
66,273 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,273 €
Schválené na preplatenie
66,273 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
626 €
Realizácia
11.06.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Rudolf Hlavatý STAVEX
IČO
11776200
Názov
ROKO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36322270
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.