Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove SNP č.32, Šaľa formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.11.2021
Celková suma
163,906 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej nárošnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
31.10.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
25.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,716 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0523 (Kg/rok)
Cieľ
0,0468 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,4357 (Kg/rok)
Cieľ
0,3897 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
778,07 (m2)
Cieľ
778,07 (m2)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
74,919 (MWh/rok)
Cieľ
87,6552 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
181,366 (MWh/rok)
Cieľ
181,366 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
8,4953 (Kg/rok)
Cieľ
7,5991 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
128233,9901 (kWh/rok)
Cieľ
118951,9743 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
51155,0072 (kWh/rok)
Cieľ
56181,3394 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
106447,0 (kWh/rok)
Cieľ
93710,8419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov IČO
Názov
TOPRECO s.r.o.
IČO
34098674
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.