Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Janka Kráľa 4, Žilina formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.03.2022
Celková suma
578,859 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
7,952 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
26.11.2014
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
16.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
26.11.2014
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
16.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,37 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,1359 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
644353,5 (kWh/rok)
Cieľ
385071,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
566196,2291 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5517,3 (m2)
Cieľ
5517,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
433,0656 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
729,4063 (MWh/rok)
Cieľ
729,4063 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
22,0802 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
296340,7306 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2015
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
7,952 €
Vrátená suma
7,952 €
Suma na vymáhanie
7,952 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
814 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.