Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Tichá č. 419, Trhovište formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trhovište
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.11.2018
Celková suma
160,723 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
145,189 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
15.07.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
47,0216 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3743 (Kg/rok)
Cieľ
0,4368 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0449 (Kg/rok)
Cieľ
0,0524 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,2989 (Kg/rok)
Cieľ
8,5176 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
757,55 (m2)
Cieľ
757,57 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
88,203 (MWh/rok)
Cieľ
86,3128 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
152,4723 (MWh/rok)
Cieľ
152,4723 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
64269,3 (kWh/rok)
Cieľ
66159,5682 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
27752,4055 (kWh/rok)
Cieľ
31107,2806 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
75758,9044 (kWh/rok)
Cieľ
78731,9834 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,189 €
Schválené na preplatenie
99,189 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,200 €
Schválené na preplatenie
99,189 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,123 €
Schválené na preplatenie
5,123 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,863 €
Schválené na preplatenie
5,123 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,877 €
Schválené na preplatenie
38,877 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
13.12.2018
Názov IČO
Názov
merga s.r.o.
IČO
35912782
Názov
Jozef Vaľo, PRO –STAV
IČO
37319256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.