Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove ul. D. Poľského 1371, Kysucké Nové Mesto formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Kysucké Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.09.2017
Celková suma
486,587 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
425,256 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
20.09.2016
Plánovaný koniec
01.09.2017
Skutočný koniec
27.09.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
311172,8 (kWh/rok)
Cieľ
241208,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
204034,1723 (kWh/rok)
Cieľ
315939,3617 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,0513 (Kg/rok)
Cieľ
1,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2653,9 (m2)
Cieľ
2741,0 (m2)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,3253 (Kg/rok)
Cieľ
33,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1262 (Kg/rok)
Cieľ
0,21 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
272,3023 (t ekviv. CO2)
Cieľ
87,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
140422,0 (kWh/rok)
Cieľ
220388,85 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
260,285 (MWh/rok)
Cieľ
180,3182 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
400,707 (MWh/rok)
Cieľ
400,707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,126 €
Schválené na preplatenie
66,224 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,954 €
Schválené na preplatenie
76,954 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,347 €
Schválené na preplatenie
13,347 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,436 €
Schválené na preplatenie
174,436 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,749 €
Schválené na preplatenie
31,749 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

stavebné práce

Kysucké Nové Mesto D. Poľského 1371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,741 €
Schválené na preplatenie
24,741 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,886 €
Schválené na preplatenie
15,886 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,919 €
Schválené na preplatenie
21,919 €
Realizácia
26.04.2017
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.