Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v roku 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľom projektu je mzdové zabezpečenie plnenia úloh zamestnancov MV SR, ÚSVRK, vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity(ďalej len "HP MRK") v roku 2020.

Vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK v roku 2020 okrem iných činností napr. následné monitorovanie projektov lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len "LSKxP") s ukončenou realizáciou financovaných z alokácie pre LSKxP, indikátorov udržateľnosti projektov priamo nadväzuje na vykonávané následné činnosti koordinátora HP MRK v rokoch 2016 až 2019 , pričom sa predpokladá ich vykonávanie do konca roku 2021.

Na vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK boli vytvorené štátnozamestnanecké pracovné pozície od 01.01.2016.Predpokladá sa, že v roku 2020 budú následné činnosti koordinátora HP MRK vykonávané dvoma oprávnenými zamestnancami. 

Projekt priamo podporuje realizáciu domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti riešenia problemetiky sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2020
Celková suma
72,480 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd AK priamo zapojených d…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
16.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (január, február, marec, apríl a máj) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (jún, júl, august a september) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november, december) 2020 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ,október, november, a december) 2020 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.