Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove na ul. Pažitie č. 7 v Myjave formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.07.2019
Celková suma
181,064 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
173,081 €
Nezrovnalosti
2,029 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
22.02.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
25.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,1849 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,4761 (Kg/rok)
Cieľ
0,613 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,2808 (Kg/rok)
Cieľ
11,95 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
750,26 (m2)
Cieľ
721,45 (m2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
54061,7525 (kWh/rok)
Cieľ
60854,3075 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
78063,4236 (kWh/rok)
Cieľ
92850,8178 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0571 (Kg/rok)
Cieľ
0,073 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
69,405 (MWh/rok)
Cieľ
62,408 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
141,5677 (MWh/rok)
Cieľ
141,5677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
72162,7 (kWh/rok)
Cieľ
79159,6466 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra-daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,981 €
Schválené na preplatenie
48,981 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra-daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,981 €
Schválené na preplatenie
48,981 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,165 €
Schválené na preplatenie
36,256 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,256 €
Schválené na preplatenie
36,256 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,284 €
Schválené na preplatenie
50,620 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,620 €
Schválené na preplatenie
50,620 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,354 €
Schválené na preplatenie
20,707 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,707 €
Schválené na preplatenie
20,707 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
1,007 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,007 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
1,007 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,502 €
Schválené na preplatenie
14,502 €
Realizácia
14.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
64 €
Vrátená suma
64 €
Suma na vymáhanie
64 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
1,964 €
Vrátená suma
1,964 €
Suma na vymáhanie
1,964 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KT-STAVs.r.o
IČO
36319414
Názov
Ing. Vladimír Balaj - ENERGODOZOR
IČO
50989901
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.