Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Nám. Košických mučeníkov 2, Košice formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.08.2021
Celková suma
258,604 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
20.11.2014
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
04.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,46 (Kg/rok)
Cieľ
10,294 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0056 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0056 (MWe)
Cieľ
0,005 (MWe)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
5,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
94,3078 (t ekviv. CO2)
Cieľ
83,94 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
14,5406 (Kg/rok)
Cieľ
9,021 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1384,9 (m2)
Cieľ
1384,9 (m2)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
40,6534 (MWh/rok)
Cieľ
88,356 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
329,089 (MWh/rok)
Cieľ
329,089 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
288435,5674 (kWh/rok)
Cieľ
240733,018 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
342020,8 (kWh/rok)
Cieľ
294768,012 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
399747,7833 (kWh/rok)
Cieľ
325253,899 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2015
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
447 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
Ing. Jozef Gonos - JEGON
IČO
10719750
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.