Popis projektu

Projekt "Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V." je zameraný na financovanie časti miezd vybraných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania a hodnotenia pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít SO pre OP KŽP.

Dĺžka realizácie projektu je 21 mesiacov.

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie vybraných administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom čiastočného financovania miezd.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
125,604 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových nákladov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Financovanie mzdových nákladov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
8,35 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Súhrn mzdových nákladov

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 06-09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súhrn mzdových nákladov

Súhrn mzdových nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach OP KŽP za obdobie 06-09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.