Popis projektu

V nadväznosti na Operačný program potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby realizovaný v programovom období 2014-2020, navrhovaný NP prispeje ku kontinuálnemu zabezpečeniu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Aktivity NP sa budú zameriavať na cieľovú skupinu, ktorú tvoria najodkázanejšie osoby a rodiny s nezaopatrenými deťmi poberajúce pomoc v hmotnej núdzi; osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii; ľudia bez prístrešia a iné odkázané osoby (napr. utečenci, ľudia postihnutí krízovou situáciou). Projekt bude realizovaný na celom území SR. Merateľné ukazovatele budú zacielené na celkovú peňažnú hodnotu distribuovaných potravín a tovaru.

Cieľom projektu je zabezpečiť pomoc a podporu skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia. Napĺňanie cieľa bude dosiahnuté realizáciou aktivít ako sú distribúcia potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovanie teplého jedla, či distribúcia základnej materiálnej pomoci osobám bez prístrešia. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Prostredníctvom sprievodných opatrení (napríklad sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií), ktoré budú dopĺňať potravinovú a/alebo materiálnu pomoc, sa prispeje k sociálnej reintegrácii najodkázanejších osôb. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2023 - 01.10.2028
Celková suma
63,525,556 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie potravinovej, materiálnej …
Typ
Distribúcia základn…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie potravinovej, materiálnej …
Typ
Distribúcia materiá…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie potravinovej, materiálnej …
Typ
Distribúcia potravi…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie potravinovej, materiálnej …
Typ
Poskytovanie tepléh…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková peňažná hodnota distribuovaných potravín a tovaru
Hodnota
-
Cieľ
55,724,172 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.