Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie technického vybavenia v rámci podpory Inštitútu pre stratégie a analýzy (ďalej len ISA) v oblasti výkonu
svojich kompetencií za účelom naplnenia stanovených špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí OP TP 2014 – 2020.
Zodpovednosti ISA sú popísané v dodatku č.6 k Organizačnému poriadku ÚV SR. Primárna funkcia ISA spočíva v zabezpečení analytických
podkladov v rámci zefektívňovania finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Realizácia uvedených aktivít je podmienená optimálnym a kvalitným fungovaním ISA, ktoré si vyžaduje potrebu zabezpečenia adekvátneho
technického vybavenia pre skvalitnenie výkonu činností zamestnancov ISA. Zdokonalenie technického vybavenia kapacít je nevyhnutnou
podmienkou pre efektívne fungovanie inštitútu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.03.2018
Celková suma
30,193 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie technického vybavenia pre …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
43,0 (počet)
Cieľ
55,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta bizhub C458 (náhrada za C454)

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

monitor Typ 3 - HP EliteDisplay E231

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

príslušenstvo k notebooku Typ 3 - HP Docking Station

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

prenosný počítač Typ 3 - HP Elitbook 840

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

príslušenstvo k notebooku Typ 2 - HP Docking station

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

prenosný počítač Typ 2 - HP Elitbook 1040

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta bizhub C458 (náhrada za C454)

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
7,061 €
Realizácia
-
Názov

monitor Typ 3 - HP EliteDisplay E231

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
-
Názov

príslušenstvo k notebooku Typ 3 - HP Docking Station

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
-
Názov

prenosný počítač Typ 3 - HP Elitbook 840

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
-
Názov

príslušenstvo k notebooku Typ 2 - HP Docking station

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
-
Názov

prenosný počítač Typ 2 - HP Elitbook 1040

Faktúra č. 3611601045

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,441 €
Schválené na preplatenie
6,441 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.