Popis projektu

Projekt je zameraný na vývoj úložísk energie z batérií druhej životnosti. Vďaka nemu uvedie Energo-Aqua na trh kontajnerové úložisko energie navrhnuté pre konkrétne potreby a aplikácie. V aplikáciách sa úložiská energie z batérií druhej životnosti nelíšia od úložísk energie postavených na nových moduloch, rozdiel je len v cene. Vo svojej výskumnej časti projekt rieši problém riadenia úložísk energie z batérií druhej životnosti, konštrukciu kontajnerov pre tieto úložiská a ich vybavenie a súčasti. Výskumné činnosti budú zamerané na návrh metodiky zloženia batérií druhej životnosti do úložiska energie v závislosti od predpokladanej kapacity úložiska, vytvorenie vysokoúrovňového a nízkoúrovňového systému riadenia, analýzu pripojenia batériového úložiska k obnoviteľným zdrojom energie, návrh systému riadenia a kontroly tokov energie v úložiskách energie z batérií druhej životnosti pre rôzne aplikácie a vytvorenie DC/DC invertora na riadenie rôznych batérií druhej životnosti. Väčšia časť aktivít bude realizovaná v prenajatých priestoroch v Dubnici nad Váhom, časť zmluvne u partnerov a časť sa bude realizovať v prenajatých priestoroch v Bratislave. Za merateľný ukazovateľ projektu sme si zvolili Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, v celkovej cieľovej hodnote 1.

Viac
Subjekt
ENERGO - AQUA a.s.
Miesta realizácie
Dubnica nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2023
Celková suma
20,164,513 €
Vlastné zdroje
4,957,446 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IP…
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy a odvody 06/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy za 202106

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
4,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Mzdy a odvody 06/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy za 202106

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Mzdy a odvody 07/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy za 202107

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
12,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Mzdy a odvody 07/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy za 202107

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
8,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Mzdy a odvody 08/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy za 202108

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
13,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Mzdy a odvody 08/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy za 202108

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
11,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov - (nebytových) v Dubnici nad Váhom_07-09_2021

Faktúra

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov - (výrobných) v Dubnici nad Váhom_7-9_2021

Faktúra

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Cestovné náklady

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Cestovné náklady

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Cestovné náklady

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Mzdy a odvody 12/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202112

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
21,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdy a odvody za 12/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202112

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
31,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdy a odvody za 12/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202112

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202110

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
20,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Mzdy a odvody 10/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202110

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
31,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Mzdy a odvody 11/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202111

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
31,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Mzdy a odvody 11/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202111

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
21,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Mzdy a odvody 09/2021 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202109

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
17,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Mzdy a odvody 09/2021 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202109

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
19,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov - (nebytových) v Dubnici nad Váhom 10-12/2021

Faktúra (nájom DCA 10-12 2021)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov - (výrobných) v Dubnici nad Váhom 10-12/2021

Faktúra (nájom DCA 10-12 2021)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (nebytových) v Bratislave_10/2021

Faktúra (nájom BA 10-2021)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (nebytových) v Bratislave_11/2021

Faktúra (nájom BA 11-2021)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (nebytových) v Bratislave_12/2021

Faktúra (nájom BA 12-2021)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Telepovský 26.8.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Telepovský 14.9.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 3.9., 7.9., 9.9., 13.9., 14.9., 23.9.

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 29.-30.9.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 3.11., 9.11., 15.11., 18.11., 23.11., 25.11.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 13.10., 19.10., 21.10.

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 6.-7.10.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Junásová 5.11.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Cestovné náklady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Matušov 1.12., 7.12., 14.12., 17.12., 21.12.2021

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202310

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
34,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202310

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
100,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202310

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
81,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202310

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
20,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202305

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
25,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202305

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
120,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202305

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
11,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202305

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
37,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 02/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202202

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
19,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdy a odvody 02/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202202

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
35,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdy a odvody 01/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202201

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
21,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 01/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202201

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
35,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 03/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202203

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
22,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Mzdy a odvody 03/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202203

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
53,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Mzdy a odvody 04/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202204

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
25,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Mzdy a odvody 04/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202204

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
41,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Mzdy a odvody 05/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202205

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
27,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Mzdy a odvody 05/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202205

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
67,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Mzdy a odvody 06/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202206

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
27,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Mzdy a odvody 06/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202206

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
86,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Mzdy a odvody 07/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202207

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
46,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Mzdy a odvody 07/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202207

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
127,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Mzdy a odvody 08/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202208

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
112,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Mzdy a odvody 08/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202208

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
27,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202209

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
122,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202209

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
29,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/2022 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202211

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022

Účtovné zápisy mzdy za 202211

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 11/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202211

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
131,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202211

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
28,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Mzdy a odvody 12/2022 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202212

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022

Účtovné zápisy mzdy za 202212

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
27,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 12/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202212

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
32,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202212

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
127,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Mzdy 10/2022

Účtovné zápisy mzdy za 202210

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
16,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2022 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202210

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
34,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/2022 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202210

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
113,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP1.2 U1 a U4)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,467,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202301

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202301

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
131,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202301

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
31,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy a odvody 02/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202302

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
37,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Mzdy a odvody 02/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202302

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
131,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP1.5 U1 a U5)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 11/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202311

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
48,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 11/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202311

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
208,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202312

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
43,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202312

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
204,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP1.4 U1 a U2)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 08/2022)

Faktúra (nájom BA 08-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 01/2023)

Faktúra (nájom MT 01-03/2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 03/2023)

Faktúra (nájom MT 01-03/2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 02/2023)

Faktúra (nájom MT 01-03/2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (MVE Trenčianske Biskupice 1-12/2022)

Faktúra (nájom MVE Trenčianske Biskupice 1-12-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 11/2022)

Faktúra (nájom MT 10-12/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 10/2022)

Faktúra (nájom MT 10-12/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 12/2022)

Faktúra (nájom MT 10-12/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (MVE Mníšek nad Hnilcom, 1-12/2022)

Faktúra (nájom MVE Mníšek nad Hnilcom 1-12-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (vodné dielo Trenčianske Biskupice II 1-12/2022)

Faktúra (nájom vodné dielo Trenčianske Biskupice II 1-12-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 08/2022)

Faktúra (nájom MT 07-09/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 07/2022)

Faktúra (nájom MT 07-09/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Martin, 09/2022)

Faktúra (nájom MT 07-09/2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Dubnica nad Váhom, 01-03/2023)

Faktúra (nájom DCA 01-03 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (Dubnica nad Váhom, 01-03/2023)

Faktúra (nájom DCA 01-03 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 06/2022)

Faktúra (nájom BA 06-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 07/2022)

Faktúra (nájom BA 07-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (Dubnica nad Váhom, 01-03/2022)

Faktúra (nájom DCA 01-03 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Dubnica nad Váhom, 01-03/2022)

Faktúra (nájom DCA 01-03 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (Dubnica nad Váhom, 04-06/2022)

Faktúra (nájom DCA 04-06 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Dubnica nad Váhom, 04-06/2022)

Faktúra (nájom DCA 04-06 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Dubnica nad Váhom, 07-09/2022)

Faktúra (nájom DCA 07-09 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (Dubnica nad Váhom, 07-09/2022)

Faktúra (nájom DCA 07-09 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov (Dubnica nad Váhom, 10-12/2022)

Faktúra (nájom DCA 10-12 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Dubnica nad Váhom, 10-12/2022)

Faktúra (nájom DCA 10-12 2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 09/2022)

Faktúra (nájom BA 09-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 10/2022)

Faktúra (nájom BA 10-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 11/2022)

Faktúra (nájom BA 11-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 12/2022)

Faktúra (nájom BA 12-2022)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 01/2023)

Faktúra (nájom BA 01-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 02/2023)

Faktúra (nájom BA 02-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prenájom administratívnych priestorov (Bratislava, 03/2023)

Faktúra (nájom BA 03-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202303

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
15,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202303

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
5,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202303

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
40,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202303

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
131,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (ŠB - fáza I)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (výstup D)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Batérie a kontajnery na testovanie

Autobatérie pre výskum a vývoj obj.2

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Batérie a kontajnery na testovanie

Autobatérie pre výskum a vývoj obj.1

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Batérie a kontajnery na testovanie

Autobatérie pre výskum a vývoj obj.3

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Socio_eko studia

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom výrobných priestorov za obdobie 04 - 06/2023

Faktúra (nájom DCA 04-06 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom nebytových priestorov za 04 - 06/2023

Faktúra (nájom DCA 04-06 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom MVE 1-12/2023

Faktúra (nájom vodné dielo Trenčianske Biskupice II 1-12-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom MVE 1-12/2023

Faktúra (nájom MVE Trenčianske Biskupice 1-12-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 04/2023

Faktúra (nájom BA 04-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom MVE 1-12/2023

Faktúra (nájom MVE Mníšek nad Hnilcom 1-12-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom nebytových priestorov za 07 - 09/2023

Faktúra (nájom DCA 07-09 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom výrobných priestorov za obdobie 07 - 09/2023

Faktúra (nájom DCA 07-09 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 11/2023

Faktúra (nájom BA 11-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 05/2023

Faktúra (nájom BA 05-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 08/2023

Faktúra (nájom BA 08-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom nebytových priestorov za 10 - 12/2023

Faktúra (nájom DCA 10-12 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenájom výrobných priestorov za obdobie 10 - 12/2023

Faktúra (nájom DCA 10-12 2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 06/2023

Faktúra (nájom BA 06-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 07/2023

Faktúra (nájom BA 07-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 09/2023

Faktúra (nájom BA 09-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 12/2023

Faktúra (nájom BA 12-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových priestorov za 10/2023

Faktúra (nájom BA 10-2023)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

marketingové a reklamné predmety 1

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 04_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 05_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 09_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 06_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 8

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
16,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

marketingové a reklamné predmety 2

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 07_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 9

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 08_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 12_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa IT (internet, správa siete)

Správa IKT 2

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 10_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 11_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (ŠB - fáza II)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U7)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U2)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U9)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U4, U7, U8, U9, U10)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U3, U13 a U14)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U6 a U12)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U1, U5 a U11)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U1, U5 a U11)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Štúd.akt.stav.leg.a jej bud.vývoja v súv. s proj. ako celkom, Trhová, socioekonomická a environmentálna analýza, Enviro.štúdie, porad. a stanov. ohľadom zák. a vyhl. a ost. legislatívy týk. sa lab.vybavenia

LRA I.

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štúd.akt.stav.leg.a jej bud.vývoja v súv. s proj. ako celkom, Trhová, socioekonomická a environmentálna analýza, Enviro.štúdie, porad. a stanov. ohľadom zák. a vyhl. a ost. legislatívy týk. sa lab.vybavenia

LRA II.

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štúd.akt.stav.leg.a jej bud.vývoja v súv. s proj. ako celkom, Trhová, socioekonomická a environmentálna analýza, Enviro.štúdie, porad. a stanov. ohľadom zák. a vyhl. a ost. legislatívy týk. sa lab.vybavenia

LRA III.

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Batérie a kontajnery na testovanie

Stacionárne batérie

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U4 a U6)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U3)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U8)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing PR

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Batérie a kontajnery na testovanie

kontajnery pre vyskum a vyvoj

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U2)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U2)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP1.2 U2)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,283,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U7)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.2 U3 a U5)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
917,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U5 a U6)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U4)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 9_22

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 11_22

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 02_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 12_22

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 10_22

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 03_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 4

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 7

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
7,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

mobily a príslušenstvo

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

mobily a príslušenstvo

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 5

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 6

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa IT (internet, správa siete)

Správa IKT 1

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Upratovanie 01_23

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

Drobne laboratorne pristroje

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 1

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
27,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 2

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie, ...) a IKT technológie

IKT cast 3

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na publikácie

Marketing Echt

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (výstup A)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (výstup B)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (výstup C)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202304

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
28,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202304

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
111,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202304

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
36,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202304

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202306

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
32,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202306

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
127,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202306

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
11,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202306

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
47,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202307

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
121,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202307

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
25,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202307

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
48,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202307

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
10,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra WP1.4 U3

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202308

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
10,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202308

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
120,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202308

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
24,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202308

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
52,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (výstup E)

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Odborníci v EAQ

Účtovné zápisy mzdy za 202309

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
123,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Projektový manažment

Účtovné zápisy mzdy za 202309

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
24,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Odborníci v EAQ II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202309

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
65,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Projektový manažment II.cast

Účtovné zápisy mzdy za 202309

Vlastník dokladu
ENERGO - AQUA a.s.
Dodávateľ
ENERGO - AQUA a.s.
Žiadaná suma
16,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov IČO
Názov
P R O B U G A S a. s.
IČO
47695421
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
ENERGO - AQUA a.s.
IČO
36320005
Názov
STM POWER a.s.
IČO
36321982
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
PR Clinic s. r. o.
IČO
44956444
Názov
A.En. Slovensko s.r.o.
IČO
36399604
Názov
Ampera s.r.o.
IČO
45445478
Názov
Studio Echt, s.r.o.
IČO
31644457
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.