Popis projektu

Cieľom projektu je produkcia batériových modulov z použitých batérií z elektromobilov (EV). Základnou myšlienkou je, že pri poklese kapacity batérie pod 80% sa znižuje komfort využívania EV z dôvodu častejšieho nabíjania a kratšieho dojazdu. Batérie sú tak menej vhodné pre ďalšie využitie v elektromobilite, avšak väčšinu z nich je možné po regenerácii opäť použiť v menej dynamických aplikáciách, najmä v oblasti energetiky. Projekt rieši tento problém, pretože vyvíja zariadenie na automatickú regeneráciu batérií z EV.

Výstupy výskumnej časti projektu:

- vypracovanie metodiky a štandardov pre správu batériového úložiska

- vypracovanie návrhu konštrukčného riešenia jednotlivých komponentov zariadenia pre testovanie a regeneráciu batérií

- vývoj automatického procesu na vyhodnotenie stavu použitých batérií

- regeneračný SW na automatickú obnovu použitej batérie s využitím technológie umelej inteligencie

- vývoj SW pre správu batérií (BMS) s využitím technológie umelej inteligencie pre riadenie rôzne regenerovaných použitých batérií.

Časť projektu bude realizovaná v sídle žiadateľa v Dubnici nad Váhom, časť aktivít zmluvne u partnerov a časť sa bude realizovať v prenajatých priestoroch v Bratislave.

Za merateľný ukazovateľ sme si zvolili "Počet podnikov, ktoré dostávajú granty" v celkovej cieľovej hodnote 1.

Viac
Subjekt
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Miesta realizácie
Dubnica nad Váhom, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2023
Celková suma
21,394,878 €
Vlastné zdroje
6,454,835 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IP…
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy a odvody 06/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202106

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
4,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 06/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202106

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 07/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202107

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
10,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 07/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202107

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
16,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 08/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202108

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
16,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 08/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202108

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
11,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09/2021

Faktúra (nájom DCA 07-09-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09-2021

Faktúra (nájom DCA 07-09-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202109

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
14,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Mzdy a odvody 09/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202109

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
16,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Mzdy a odvody 10/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202110

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
42,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Mzdy a odvody 10/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202110

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
19,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Mzdy a odvody 12/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202112

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
20,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Mzdy a odvody 12/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202112

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
43,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12-2021

Faktúra (nájom DCA 10-12-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12/2021

Faktúra (nájom DCA 10-12-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 10-2021

Faktúra (nájom BA 10-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 11-2021

Faktúra (nájom BA 11-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 12-2021

Faktúra (nájom BA 12-2021)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/2021 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202111

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
42,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdy a odvody 11/2021 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202111

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
19,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Hlbočan 24.6.2021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Migová 26.8.2021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Migová 23.9.,29.-30.9.20212021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Migová 23.9.,29.-30.9.20212021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Murgašová 18.11.2021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Opatovský 5.-8.10.2021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Cestovné náhrady

Cestovný príkaz + vyúčtovanie SC Kiš 18.11.2021

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Simulačný SW

Faktúra TechSoft

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Simulačný SW

Faktúra TechSoft

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202201

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
44,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 01/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202201

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
23,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Mzdy a odvody 02/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202202

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
44,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdy a odvody 02/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202202

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
23,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdy a odvody 03/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202203

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
55,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Mzdy a odvody 03/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202203

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
24,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Mzdy a odvody 04/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202204

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
61,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Mzdy a odvody 04/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202204

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
25,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Mzdy a odvody 05/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202205

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
87,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Mzdy a odvody 05/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202205

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
26,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Mzdy a odvody 06/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202206

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
91,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Mzdy a odvody 06/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202206

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
29,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Mzdy a odvody 07/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202207

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
49,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Mzdy a odvody 07/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202207

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
120,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Mzdy a odvody 08/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202208

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
31,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Mzdy a odvody 08/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202208

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
99,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202209

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
29,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202209

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
103,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202210

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
28,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202210

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
104,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202211

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
30,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202211

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
100,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Mzdy a odvody 12/2022 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202212

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
103,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2022 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202212

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
32,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Štúdia aktuálneho stavu legislatívy a jej budúceho vývoja v súvislosti s projektom, Trhová, socioekonomická a environmentálna analýza, Environ. štúdie, poradenstvo a stanoviská ohľadom zákonov a vyhlášok a ostatnej legislatívy týkajúcej sa lab. vybavenia

Faktúra (Soc.ekon. štúdia)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
CareWave s.r.o.
Žiadaná suma
395,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 11/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202311

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
30,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 11/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202311

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
145,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202312

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
34,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202312

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
145,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202301

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
35,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy a odvody 01/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202301

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
102,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Mzdy a odvody 02/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202302

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
41,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Mzdy a odvody 02/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202302

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
106,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (CIIRC prvá splátka)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
České vysoké učení technické v Praze
Žiadaná suma
84,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (CIIRC posledná splátka)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
České vysoké učení technické v Praze
Žiadaná suma
196,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra SOTA (výstup A)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra SOTA (výstup B)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (ŠB - fáza I)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Batérie na testovanie

Faktúra (batérie na testovanie)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Batérie na testovanie

Faktúra (batérie na testovanie)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Batérie na testovanie

Faktúra (batérie na testovanie)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4a)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,919,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202303

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
110,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Mzdy a odvody 03/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202303

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
43,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 10-2022

Faktúra (nájom BA 10-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 10/2022

Faktúra (nájom BA 10-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.6 U1)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.6 U2)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 08-2022

Faktúra (nájom BA 08-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 08/2022

Faktúra (nájom BA 08-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 09-2022

Faktúra (nájom BA 09-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 09/2022

Faktúra (nájom BA 09-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 11-2022

Faktúra (nájom BA 11-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 11/2022

Faktúra (nájom BA 11-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 12-2022

Faktúra (nájom BA 12-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 12/2022

Faktúra (nájom BA 12-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 02-2023

Faktúra (nájom BA 02-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 02/2023

Faktúra (nájom BA 02-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 01-2023

Faktúra (nájom BA 01-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových priestorov 01/2023

Faktúra (nájom BA 01-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12-2022

Faktúra (nájom DCA 10-12-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12/2022

Faktúra (nájom DCA 10-12-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 01-03/2023

Faktúra (nájom DCA 01-03-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 01-03-2023

Faktúra (nájom DCA 01-03-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 01-03-2022

Faktúra (nájom DCA 01-03-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 01-03/2022

Faktúra (nájom DCA 01-03-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 04-06/2022

Faktúra (nájom DCA 04-06-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 04-06-2022

Faktúra (nájom DCA 04-06-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09/2022

Faktúra (nájom DCA 07-09-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09-2022

Faktúra (nájom DCA 07-09-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 11-2023

Faktúra (nájom BA 11-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 12-2023

Faktúra (nájom BA 12-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 04-06/2023

Faktúra (nájom DCA 04-06-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 04-06-2023

Faktúra (nájom DCA 04-06-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 09-2023

Faktúra (nájom BA 09-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 04-2022

Faktúra (nájom BA 04-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 05-2022

Faktúra (nájom BA 05-2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 10-2023

Faktúra (nájom BA 10-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09/2023

Faktúra (nájom DCA 07-09-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 07-09-2023

Faktúra (nájom DCA 07-09-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Bratislave za obdobie 08-2023

Faktúra (nájom BA 08-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
P R O B U G A S a. s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Nájom výrobných (technických) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12/2023

Faktúra (nájom DCA 10-12-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
10,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Nájom nebytových (administratívnych) priestorov v Dubnici nad Váhom za obdobie 10-12-2023

Faktúra (nájom DCA 10-12-2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
STM POWER a.s.
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (ŠB fáza III)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 12/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 01/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 02/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 03/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 04/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 05/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 06/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 07/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 11/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 08/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 9/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na prenájom technických priestorov

Faktúra (Batérie - skladovanie 10/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 183/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022357)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023055)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023174)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 214/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023126)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 276/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022283)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 243/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022542)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022462)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 311/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022126)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022035)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022414)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023019)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023091)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022238)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022201)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022125)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022127)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190308842)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190320522)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190308858)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby11/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190310978)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190323680)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 8/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Dodávka elektrozariadení (1. čiastková dodávka)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Dodávka laboratórneho náradia (2. čiastková dodávka)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Dodávka laboratórneho náradia (1.čiastková dodávka)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Fakútra (Mobilné telefóny 2313127)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Fakútra (Mobilné telefóny 2244527)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Faktúra (IKT obj. č.1)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Faktúra (IKT obj. č.2)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

IKT (prezentačná technika)

Účtovné zápisy od 202201 do 202312

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie - prístroje a zariadenia

Účtovné zápisy od 202201 do 202312

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
6,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT technológie - počítače vrátane príslušenstva pre VaV zamestnancov

Účtovné zápisy od 202201 do 202312

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
16,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.2 II.časť)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U4)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.6 U4)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U1)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U2)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U2)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U1)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Marketingové a reklamné predmety (č. fa 312301825)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Marketingové a reklamné predmety (č. fa 312301826)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U3, U3b)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U1b, U2b, U3b, U5b, U7b, U8b, U9b, U12)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U6 a U7)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 navvýšenie)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 02/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 7/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190310986)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190311196)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 10/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190311578)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 03/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 01/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 12/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 9/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.3 U2 až U5)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,579,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.2 I.časť)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.6 U3)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U6b)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.4 U4b,U10b, U11b)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.6 U5 až U9)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (WP 1.5 U4b a U5)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Faktúra (IKT obj. č.4)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Faktúra (IKT obj. č.4)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Laboratórne vybavenie (kancelárske potreby, ventilácia, základné náradie,...) a IKT technológie

Faktúra (IKT obj. č.3)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 374/2022)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 143/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023346)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 258/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 292/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 205/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 109/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 48/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 88/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 248/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023273)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023318)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 08/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 224/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023475)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 176/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190324815)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (PR Clinic s.r.o. 19/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2022324)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Preprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky prístrojov a zariadení, ako aj zásob a materiálu

Faktúra (Batérie - preprava - 23500016)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023383)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Náklady na publikácie

Faktúra (Studio Echt 2023203)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190330328)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Kancelárske potreby, propagačné a prezentačné materiály

Faktúra (Kancelárske potreby č.fa. 190326028)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 07/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 10/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Preprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky prístrojov a zariadení, ako aj zásob a materiálu

Faktúra (Batérie - preprava - 23500020)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 09/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 06/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 05/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Prevádzka a údržba kancelárií

Faktúra (Upratovacie služby 04/2023)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Preprava, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky prístrojov a zariadení, ako aj zásob a materiálu

Faktúra (Batérie - preprava - 23500014)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Štúdia aktuálneho stavu legislatívy a jej budúceho vývoja v súvislosti s projektom, Trhová, socioekonomická a environmentálna analýza, Environ. štúdie, poradenstvo a stanoviská ohľadom zákonov a vyhlášok a ostatnej legislatívy týkajúcej sa lab. vybavenia

Faktúra (LRA)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra (ŠB - fáza II)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Batérie na testovanie

Faktúra (batérie na testovanie)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202304

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202304

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
4,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202304

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
109,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 04/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202304

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
37,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202305

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
34,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202305

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
108,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202305

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 05/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202305

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
20,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202307

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
24,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202307

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
103,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202307

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
4,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Mzdy a odvody 07/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202307

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
23,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202308

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
24,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202308

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
101,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202308

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
4,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 08/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202308

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
14,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202306

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
33,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202306

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
107,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202306

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 06/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202306

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
21,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202309

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
24,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202309

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
99,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202309

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
31,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 09/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202309

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
6,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra SOTA (výstup C)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Subdodávky, technické štúdie

Faktúra SOTA (výstup D)

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202310

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
25,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202310

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
79,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Odborní zamestnanci ZTS VaV

Účtovný zápis mzdy 202310

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
55,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Mzdy a odvody 10/2023 - Projektový manažment

Účtovný zápis mzdy 202310

Vlastník dokladu
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Dodávateľ
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Žiadaná suma
10,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov IČO
Názov
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
IČO
36299782
Názov
CareWave s.r.o.
IČO
50095706
Názov
České vysoké učení technické v Praze
IČO
68407700
Názov
P R O B U G A S a. s.
IČO
47695421
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
STM POWER a.s.
IČO
36321982
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
PR Clinic s. r. o.
IČO
44956444
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
A.En. Slovensko s.r.o.
IČO
36399604
Názov
Studio Echt, s.r.o.
IČO
31644457
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.