Popis projektu

Hlavným cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády SR, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a nadväzuje na výsledky úloh MŽP SR, ktoré boli na Slovensku riešené v rokoch 2012-2015 v rámci OP ŽP:

•              monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,

•              prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,

•               sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, 

•              pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR.

Cieľ geologickej úlohy bude dosiahnutý realizáciou rôznych druhov geologických prác. Pôjde predovšetkým o prípravné práce a návrh programu monitorovania; odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce; účelové dobudovanie monitorovacej siete (na vybraných lokalitách); aktualizáciu situačných modelov jednotlivých lokalít na základe nových výsledkov; priebežné vyhodnocovanie a záverečné vyhodnotenie výsledkov monitorovania. Geologické práce budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ako aj vyhlášky MŽP SR č. 51/ 2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

Uvedené činnosti sú v súlade so štandardnými postupmi uplatňovanými v krajinách EÚ a v súlade s Rámcovou smernicou o vodách, resp. s Dcérskou smernicou o ochrane podzemných vôd, ktoré predstavujú základný právny rámec pre realizáciu predkladaného projektu geologickej úlohy.

Merateľné ukazovatele, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti, predstavujú: plocha monitorovaných environmentálnych záťaží (205,1ha), počet monitorovaných environmentálnych záťaží (83 lokalít situovaných vo všetkých krajoch Slovenska).

Viac
Subjekt
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Miesta realizácie
Čierne Kľačany, Partizánske, Trenčín, Holíč, Petrovice, Predajná, Rimavská Sobota, Nová Baňa, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Dobšiná, Krompachy, Markušovce, Prešov, Svit, Martin, Trstená, Poprad, Stará Ľubovňa, Ružomberok, Žilina, Poproč, Lipany, Vranov nad Topľou, Bratislava - mestská časť Ružinov, Vráble, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Dežerice, Stará Turá, Považská Bystrica, Nemšová, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Šurany, Dubnica nad Váhom, Myjava, Kolárovo, Komárno, Levice, Pukanec, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Štúrovo, Nové Mesto nad Váhom, Ľubietová, Brezno, Žarnovica, Zvolen, Sliač, Bytča, Liptovský Hrádok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2016 - 01.12.2021
Celková suma
3,970,280 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,599,371 €
Nezrovnalosti
126 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Monitorovanie environmentálnych záťaží
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
205,1 (ha)
Cieľ
205,1 (ha)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
83,0 (počet)
Cieľ
83,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie environmentálnych záťaží
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady BA/október 2016

Cestovné náhrady BA/október 2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2016

Mzdové výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,991 €
Schválené na preplatenie
1,991 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Spotreba PHM

spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady BA - november 2016

Cestovné náhrady BA - november 2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2016

Mzdové výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,355 €
Schválené na preplatenie
27,355 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Cestovné náhrady SNV/november 2016

Cestovné náhrady SNV/november 2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 - HA

Mzdové výdavky 12/2016 HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - HA

Mzdové výdavky 04/2017 - HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - PA

Mzdové výdavky 02/2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017 - HA

Mzdové výdavky 02/2017 - HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
39,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017 - PA

Mzdové výdavky 04/2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017-HA

Mzdové výdavky 01/2017-HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - HA

Mzdové výdavky 03/2017 - HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
37,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017-PA

Mzdové výdavky 01/2017-PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017 - PA

Mzdové výdavky 03/2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2016 HA

Mzdové výdavky 10/2016 HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,064 €
Schválené na preplatenie
15,024 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017-HA

Mzdové výdavky 01/2017-HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,257 €
Schválené na preplatenie
23,257 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 01/2017-PA

Mzdové výdavky 01/2017-PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017-HA

Mzdové výdavky 02/2017-HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
39,654 €
Schválené na preplatenie
39,654 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 02/2017-PA

Mzdové výdavky 02/2017-PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
1,690 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017-HA

Mzdové výdavky 03/2017-HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
37,468 €
Schválené na preplatenie
37,326 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 03/2017-PA

Mzdové výdavky 03/2017-PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
1,803 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017-HA

Mzdové výdavky 04/2017-HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,539 €
Schválené na preplatenie
27,521 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Mzdové výdavky 04/2017-PA

Mzdové výdavky 04/2017-PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
1,549 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Spotreba elektrickej energie 11/2016-04/2017

Spotreba elektrickej energie 11/2016-04/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Spotreba PHM 04-2017

Spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Cestovné náhrady 4/2017

Cestovné náhrady 4/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Spotreba PHM 03-2017

Spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Cestovné náhrady 2/2017

Cestovné náhrady 2/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Cestovné náhrady - december 2016

Cestovné náhrady - december 2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Spotreba PHM 02-2017

Spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
17.03.2017
Názov

Cestovné náhrady 3/2017

Cestovné náhrady 3/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

Spotreba zemného plynu 11/2016-04/2016

Spotreba zemného plynu

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,693 €
Schválené na preplatenie
9,209 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Spotreba PHM 12-2016

Spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Spotreba PHM 01-2017

Spotreba PHM

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

Cestovné náhrady 1/2017

Cestovné náhrady - 1/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
25.01.2017
Názov

Mzdové výdavky júl 2017 HA

Mzdové výdavky júl 2017 HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
19,963 €
Schválené na preplatenie
19,963 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Mzdové výdavky jún 2017 PA

Mzdové výdavky jún 2017 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Mzdové výdavky júl 2017 PA

Mzdové výdavky júl 2017 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Spotreba PHM máj 2017

Spotreba PHM máj 2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Spotreba PHM júl 2017

Spotreba PHM júl 2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Cestovné 05/2017 SNV

Cestovné 05/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017 PA

Mzdové výdavky 09/2017 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
1,672 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Cestovné 08/2017 SNV

Cestovné 08/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Pohonné hmoty 06/2017 SNV

Pohonné hmoty 06/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Pohonné hmoty 05/2017 SNV

Pohonné hmoty 05/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Cestovné 06/2017 SNV

Cestovné 06/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017 HA - po doplnení

Mzdové výdavky 06/2017 HA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
33,500 €
Schválené na preplatenie
33,500 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Spotreba PHM 06/2017 - po doplnení

Spotreba PHM 06/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Spotreba PHM 09/2017 BA - po doplnení

Spotreba PHM 09/2017 BA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 05/2017 HA - po doplnení

Mzdové výdavky 05/2017 HA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
24,925 €
Schválené na preplatenie
24,920 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 HA - po doplnení

Mzdové výdavky 08/2017 HA po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,393 €
Schválené na preplatenie
20,393 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Cestovné náhrady 05/2017 - po doplnení

Cestovné náhrady 05/2017 po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

Cestovné náhrady 07/2017 - po doplnení

Cestovné náhrady 07/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
31.07.2017
Názov

Cestovné náhrady 09/2017 BA - po doplnení

Cestovné 09/2017 BA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

Spotreba PHM 08/2017 - po doplnení

Spotreba PHM 08/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Cestovné náhrady 06/2017 - po doplnení

Cestovné náhrady 06/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Mzdové výdavky 05/2017 PA - po doplnení

Mzdové výdavky 05/2017 PA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
1,612 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Spotreba elektrickej energie 05/2017-08/2017 - po doplnení

Spotreba elektrickej energie 05/2017-08/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Spotreba PHM 08/2017 SNV - po doplnení

Spotreba PHM 08/2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Mzdové náklady 09/2017 HA - po doplnení

Mzdové náklady 09/2017 HA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
25,776 €
Schválené na preplatenie
25,776 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 PA - po doplnení

Mzdové výdavky 08/2017 PA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
1,637 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Cestovné náhrady 08/2017 - po doplnení

Cestovné náhrady 08/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Spotreba zemného plynu 05/2017 - 08/2017

Spotreba zemného plynu 05/2017-08/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
1,273 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Cestovné náhrady 09/2017 BA - zahraničné - po doplnení

Cestovné náhrady 09/2017 BA - zahraničné - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
1,452 €
Realizácia
30.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017 - HA

Mzdové výdavky 10/2017 - HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017 PA

Mzdové výdavky 10/2017 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10-2017 HA

Mzdové výdavky 10-2017 HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
44,532 €
Schválené na preplatenie
44,532 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 10-2017 PA

Mzdové výdavky 10-2017 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
1,737 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Cestovné náhrady 09-2017 SNV

Cestovné náhrady 09-2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
26.09.2017
Názov

Cestovné náhrady 11-2017

Cestovné náhrady 11-2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Spotreba PHM 09-2017 SNV

Spotreba PHM 09-2017 SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Spotreba PHM 10-2017 SNV

Spotreba PHM 10-2017 - SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

Spotreba PHM 11-2017 BA

Spotreba PHM 11-2017 BA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

UD c 503-10-12-2017 BA

Spotreba PHM 12-2017 BA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Spotreba elektrickej energie 9-12/2017

Spotreba elektrickej energie 9-12/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
1,261 €
Realizácia
19.01.2018
Názov

Spotreba zemného plynu 09-12/2017

Spotreba plynu 09-12/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,702 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Mzdové výdavky - podiel náhrad zamestnávateľa za rok 2017 - PA

Mzdové výdavky - podiel náhrad zamestnávateľa za rok 2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky - podiel dovoleniek za rok 2017 - PA

Mzdové výdavky - podiel dovoleniek za rok 2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
2,604 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2017 - HA

Mzdové výdavky 11/2017 - HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
34,250 €
Schválené na preplatenie
34,250 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Mzdové výdavky - 11/2017 PA

Mzdové výdavky 11/2017 - PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
1,424 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017 - PA

Mzdové výdavky 12/2017- PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
6,355 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,403 €
Schválené na preplatenie
11,403 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,572 €
Schválené na preplatenie
9,572 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Všeobecný spotrebný materiál - meracie sondy

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
equilab s.r.o.
Žiadaná suma
10,122 €
Schválené na preplatenie
10,122 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
equilab s.r.o.
Žiadaná suma
5,438 €
Schválené na preplatenie
5,438 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Softvérové produkty - DNM

Softvérové produkty

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,127 €
Schválené na preplatenie
34,127 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Softvérové produkty - DDNM

Softvérové produkty

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,721 €
Schválené na preplatenie
17,721 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Referečné materiály

Referečné materiály

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Spotreba PHM BA 10/2017

Spotreba PHM BA 10/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Spotreba PHM SNV 11/2017

Spotreb PHM SNV 11/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Cestovné náhrady 10/2017

Cestovné náhrady 10/2017 po doplneí

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Cestovné náhrady 12/2017

Cestovné náhrady 12/2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Mzdové výdavky 12/2017 HA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,293 €
Schválené na preplatenie
23,293 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky - podiel dovoleniek za rok 2017

Mzdové výdavky - podiel dovoleniek za rok 2017 - HA - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,942 €
Schválené na preplatenie
42,942 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdové výdavky - podiel náhrad zamestnávateľa za rok 2017

Mzdové výdavky - podiel náhrad zamestnávateľa za rok 2017 - po doplnení

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
13,733 €
Schválené na preplatenie
13,733 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Prístrojové vybavenie dlhodobý hmotný majetok - SNV

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
211,835 €
Schválené na preplatenie
211,835 €
Realizácia
-
Názov

Prístrojové vybavenie dlhodobý hmotný majetok - SNV

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
211,835 €
Schválené na preplatenie
211,835 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Prístroje - drobný hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
37,093 €
Schválené na preplatenie
37,093 €
Realizácia
-
Názov

Prístrojové vybavenie - dlhodobý hmotný majetok BA

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
162,872 €
Schválené na preplatenie
162,872 €
Realizácia
-
Názov

Prístroje - drobný hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
37,093 €
Schválené na preplatenie
37,093 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Prístrojové vybavenie - dlhodobý hmotný majetok BA

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
162,872 €
Schválené na preplatenie
162,872 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdy 01-2018 PA

Mzdové výdavky 01-2018 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
1,771 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Mzdy 01/2018 - HA

Mzdové výdavky 01/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
29,394 €
Schválené na preplatenie
29,394 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Mzdy 02-2018 HA - po doplnení 2

Mzdové výdavky 02-2018 HA - p doplnení 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
32,282 €
Schválené na preplatenie
32,282 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdy 02/2018 PA

Mzdové výdavky 02/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdy 03/2018 PA

Mzdové výdavky 03/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Mzdy 04/2018 PA

Mzdové výdavky 04/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Spotreba elektrickej energie 1-3/2018

Spotreba elektrickej energie 1-3/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
1,195 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Cestovné 01/2018

Cestovné 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Cestovné 02/2018

Cestovné 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Cestovné 03/2018

Cestovné 03/2018 - po doplnení 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Cestovné 04/2018

Cestovné 04/2018 - po doplnení 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2018 HA - po doplnení 2

Mzdové výdavky 04/2018 HA - po doplnení 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,501 €
Schválené na preplatenie
42,501 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 03/2018 HA - po doplnení 2

Mzdové výdavky 03/2018 HA - po doplnení 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
46,922 €
Schválené na preplatenie
46,922 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
24,336 €
Schválené na preplatenie
24,336 €
Realizácia
-
Názov

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
24,336 €
Schválené na preplatenie
24,336 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
442,864 €
Schválené na preplatenie
442,864 €
Realizácia
-
Názov

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Žiadaná suma
442,864 €
Schválené na preplatenie
442,864 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Nájomné za nájom plynovýc fliaš 02/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynovýc fliaš 02/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2018
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,387 €
Schválené na preplatenie
8,387 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,356 €
Schválené na preplatenie
4,356 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

Dodávka tonerov SNV

Dodávka tonerov SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
2,374 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Dodávka tonerov KE

Dodávka tonerov KE

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

Cestovné náhrady 05/20108

Cestovné náhrady 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Cestovné náhrady 09/2018

Cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018 HA

Mzdové výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
28,407 €
Schválené na preplatenie
28,407 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018 PA

Mzdové výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
1,605 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018 HA

Mzdové výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
33,309 €
Schválené na preplatenie
33,309 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018 PA

Mzdové výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
1,685 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Faktúra - vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,805 €
Schválené na preplatenie
74,805 €
Realizácia
-
Názov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Faktúra - vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,805 €
Schválené na preplatenie
74,805 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Zahraničné cestovné náhrady 05/2018

Zahraničné cestovné náhrady 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Cestovné náhrady 08/2018

Cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018 HA

Mzdové výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,034 €
Schválené na preplatenie
42,034 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018 PA

Mzdové výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Spotreba elektrickej energie 04-09/2018

Spotreba elektrickej energie 04-09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
1,931 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 07/2018

Cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Spotreba zemného plynu 07-08/2018

Spotreba zemného plynu 07-09/20108

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 06/2018

Cestovné náhrady 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018 HA

Mzdové výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
36,295 €
Schválené na preplatenie
35,462 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018 PA

Mzdové výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018 HA

Mzdové výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
29,663 €
Schválené na preplatenie
29,662 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018 PA

Mzdové výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,715 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Daň z pridanej hodnoty z fa. vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Daň z pridanej hodnoty - vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
14,961 €
Schválené na preplatenie
14,961 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Cestovné 10/2018

Cestovné 10/2018 - doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,527 €
Schválené na preplatenie
1,527 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Cestovné 11/2018

Cestovné 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
1,173 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Cestovné 12/2018

Cestovné 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Sviatky 2018 PA- doplnenie

Sviatky 2018- doplnenie č. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
1,175 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Sviatky 2018 HA- doplnenie c. 2

Sviatky 2018- doplnenie č. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
24,519 €
Schválené na preplatenie
24,519 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náhrady 2018 HA- doplnenie c. 2

Náhrady 2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
18,397 €
Schválené na preplatenie
18,397 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náhrady 2018 PA- doplnenie

Náhrady 2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
626 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Dovolenky 2018 PA- doplnenie

Dovolenky 2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
2,046 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Dovolenky 2018 HA- doplnenie c. 2

Dovolenky 2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
52,220 €
Schválené na preplatenie
52,220 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA - doplnenie

Mzdové výdavky 12/2018- doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,176 €
Schválené na preplatenie
23,176 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 PA - doplnenie

Mzdové výdavky 12/2018- doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
1,535 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA - doplnenie

Mzdové výdavky 11/2018- doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
36,289 €
Schválené na preplatenie
36,289 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 PA - doplnenie

Mzdové výdavky 11/2018- doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 - HA - doplnenie

Mzdové náklady 10/2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,776 €
Schválené na preplatenie
42,776 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 - PA- doplnenie

Mzdové náklady 10/2018- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
1,651 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Doplatok za dovolenky, sviatky, náhrady 2017 - podporná aktivita- doplnenie c. 2

Doplatok 2017 - podporná aktivita- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Doplatok za dovolenky, náhrady a sviatky 2017- doplnenie c. 2

Doplatok 2017 - hlavná aktivita- doplnenie c. 2

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
31,960 €
Schválené na preplatenie
31,725 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Spotreba plynu 10-12/2018

Spotreba zemného plynu 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,661 €
Schválené na preplatenie
2,661 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Spotreba elektrickej energie 10-12/2018

Spotreba elektickej energie 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2018

Prprava zásielok vzoriek 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2018

Prprava zásielok vzoriek 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Vložné na konferenciu Zagreb - Kordík

Vložné na konferenciu Zagreb - Kordík

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

Vložné na konferenciu Zagreb - Slaninka

Vložné na konferenciu Zagreb - Slaninka

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

Spotreba zemného plynu 01-03/2019

Spotreba zemného plynu

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 02-2019 - hlavná aktivita - doplnenie

Mzdové výdavky 02-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
40,771 €
Schválené na preplatenie
40,771 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02-2019 - podporná aktivita - doplnenie

Mzdové výdavky 02-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
1,796 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 01-2019 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 01-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
23,011 €
Schválené na preplatenie
23,011 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01-2019 - podporná aktivita - doplnenie

Mzdové výdavky 01-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
1,708 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 03-2019 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 03-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 03-2019 - hlavná aktivita - doplnenie

Mzdové výdavky 03-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
39,110 €
Schválené na preplatenie
39,059 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 04-2019 - hlavná aktivita - doplnenie

Mzdové výdavky 04-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
32,274 €
Schválené na preplatenie
32,274 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 04-2019 podporná aktivita

Mzdové výdavky 04-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 02-2019

Cestovné náhrady 02-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 03-2019

Cestovné náhrady 03-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Cestovné náhrady 04-2019

Cestovné náhrady 04-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 06-2019 PA

Mzdové výdavky 06-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
1,858 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 06-2019 HA

Mzdové výdavky 06-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
26,387 €
Schválené na preplatenie
26,387 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Cestovné náhrady 05-2019

Cestovné náhrady 05-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
1,283 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 07-2019

Cestovné náhrady 07-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Spotreba zemného plynu 04-06/2019

Spotreba zemného plynu

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 05-2019 HA

Mzdové výdavky 05-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
39,689 €
Schválené na preplatenie
39,551 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 05-2019 PA

Mzdové výdavky 05-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 06-2019

Cestovné náhrady 06-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 07/2019 PA

Mzdové výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
1,627 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mzdové výdavky 07/2019 HA

Mzdové výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
34,270 €
Schválené na preplatenie
34,183 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2019 ZMEZ1

preprava zásielok vzorek 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2019 VODY

preprava zásielok vzorek 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 06/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 06/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 05/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
819 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 05/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,610 €
Schválené na preplatenie
4,610 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,352 €
Schválené na preplatenie
7,352 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Tonery 2019

Tonery 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Chemikálie SNV 2019 - projekt ZMEZ1

Chemikálie SNV 2019 - projekt ZMEZ1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Chemikálie SNV 2019 - projekt ZMEZ1

Chemikálie SNV 2019 - projekt ZMEZ1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,753 €
Schválené na preplatenie
4,753 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Všeob.spotebný materiál SNV 2019-projekt ZMEZ1

Všeobecný spotr. materiál 2019 -projekt ZMEZ1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,644 €
Schválené na preplatenie
5,644 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Meracie elektródy/sondy

Meracie elektródy/sondy

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,992 €
Schválené na preplatenie
21,992 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Konferenčný poplatok - Jelínek

Vložné na konferenciu Bulharsko - Jelínek

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Konferenčný poplatok - Slaninka

Vložné na konferenciu Belgicko - Slaninka

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Konferenčný poplatok - Kordík

Vložné na konferenciu Belgicko - Kordík

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Spotreba energií - plyn 07-09/2019

Spotreba energií - plyn 07-09/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019 HA

Mzdové výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
42,318 €
Schválené na preplatenie
42,318 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019 PA

Mzdové výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Cestovné náhrady 06/2019 zahraničné

Cestovné náhrady 06/2019 zahraničné

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 08/2019 - PA

Mzdové výdavky 08/2019 - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
1,794 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Mzdové výdavky 08/2019 - HA - doplnenie

Mzdové výdavky 08/2019 - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,626 €
Schválené na preplatenie
27,626 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 09/2019 Zahraničné

Cestovné náhrady 09/2019 zahraničné

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019 HA - doplnenie

Mzdové výdavky 09/2019 - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
45,556 €
Schválené na preplatenie
45,556 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019 PA

Mzdové výdavky 09/2019 - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 09/2019 tuzemské - doplnenie

Cestovné náhrady 09/2019 tuzemské - doplnenie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 08/2019

Cestovné náhrady 08/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Referenčné materiály

Referenčné materiály ZMEZ 1 - SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Buffer Solution pH10

Referenčný materiál ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Buffer Solution pH4,00

Referenčný materiál ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Buffer Solution pH 7,00

Referenčný materiál ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Redox-pufer 250 ml

Referenčný materiál ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Kalibračný roztok vodivosti

Referenčné materiály ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Vložné na konferenciu Geochémia - Jankular, Šefčík, Györök

Vložné na konferenciu Geochémia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 10/2019 ZMEZ 1 - doplnenie 27.4.2020

Cestovné náhrady 10/2019 ZMEZ 1 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Podiel NÁHRAD za rok 2019 - expert/špecialista - doplnenie 27.4.2020

Podiel NÁHRAD za rok 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel NÁHRAD za rok 2019 - odborný koordinátor

Podiel NÁHRAD za rok 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel NÁHRAD za rok 2019 - projektový manažér

Podiel NÁHRAD za rok 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel NÁHRAD za rok 2019 - odborný/technický pracovník

Podiel NÁHRAD za rok 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
8,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady 12/2019 ZMEZ 1

Cestovné náhrady 12/2019 ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - odborný koordinátor

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - projektový manažér

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - odborný/technický pracovník - doplnenie 27.4.2020

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - expert/špecialista - doplnenie 27.4.2020

Podiel SVIATKOV za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
8,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady 11/2019 ZMEZ 1

Cestovné náhrady 11/2019 ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11-2019 - expert/špecialista - doplnenie 27.4.2020

Mzdové výdavky 11-2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11-2019 - odborný koordinátor - doplnenie 27.4.2020

Mzdové výdavky 11-2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11-2019 - odborný pracovník - doplnenie 27.4.2020

Mzdové výdavky 11-2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
22,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11-2019 - projektový manažér - doplnenie 27.4.2020

Mzdové výdavky 11-2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018-prenesené - expert/špecialista - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018- prenesené - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018-prenesené - projektový manažér - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018- prenesené - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018-prenesené - odborný koordinátor - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018- prenesené - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018-prenesené - odborný/technický pracovník - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2018- prenesené - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energie 10-12/2019 - plyn

Energie 10-12/2019 - doplnenei 14.5.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 12-2019 - odborný/technický pracovník

Mzdové výdavky 12-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2019 - expert/špecialista

Mzdové výdavky 12-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 12-2019 - projektový manažér

Mzdové výdavky 12-2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - expert/špecialista - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
19,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - odborný/technický pracovník - doplnenie 27.4.2020

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
29,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - odborný koordinátor

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - projektový manažér

Podiel DOVOLENIEK za rok 2019 - doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel PN rok 2019 - projektový manžér

Podiel PN v roku 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel PN rok 2019 - expert/špecialista

Podiel PN v roku 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podiel PN rok 2019 - odborný/technický pracovník - doplnenie 27.4.2020

Podiel PN v roku 2019- doplnenie 27.4.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Technickéb plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Technickéb plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Špeciálny spotrebný materiál ZMEZ1

Špeciálny spotrebný materiál ZMEZ1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Cestovné náhrady 02/2020

Cestovné náhrady 02/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 1/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 1/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
16,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 1/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 1/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 2/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 2/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 2/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 2/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 3/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 3/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 3/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 3/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 4/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 4/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 4/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 4/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 5/2020 - podporná aktivita

Mzdové výdavky 5/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 5/2020 - hlavná aktivita

Mzdové výdavky 5/2020 - ZMEZ 1

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
25,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Spotreba elektrickej energie 1-5/2020

Spotreba elektrickej energie 1-5/2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Spotreba zemného plynu 1-5/2020

Spotreba zemného plynu 1-5/2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
747 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
126 €
Vrátená suma
126 €
Suma na vymáhanie
126 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
3,970,280 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,920,943 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Centralchem, s.r.o.
IČO
31625444
Názov
GAVAX, s.r.o.
IČO
36495701
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
LABSERVICE, spol. s r.o.
IČO
36206741
Názov
CENTRALCHEM, s.r.o.
IČO
31625444
Názov
AQUATEST, a.s.
IČO
36656623
Názov
Slovak Parcel Service s.r.o.
IČO
31329217
Názov
equilab s.r.o.
IČO
36779784
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Linde Gas k.s.
IČO
31373861
Názov
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
IČO
34099662
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.