Popis projektu

Projekt Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica, ďalej nazývané ako KC „Murgaška“ svojim zameraním plne reflektuje na špecifický cieľ 3.1.

Cieľom projektu KC RTVS BB je podporiť kreatívny talent a zamestnanosť KKP, ako aj zvýšiť dopyt po KKP prostredníctvom vybudovania kreatívneho centra, podporných služieb pre cieľové skupiny v oblasti konzultácií a inkubačného procesu a služieb pre verejnosť. KC zastreší potreby KKP v oblasti audiovizuálneho priemyslu v Banskej Bystrici a jej okolí prostredníctvom jedinečného priestoru pre rozvoj kreatívneho priemyslu, výmenu skúseností, podporu a odbornú pomoc v začiatkoch podnikateľskej aktivity v KKP, požičiavania a prenájmu priestorov a techniky za účelom kreatívnej tvorby. KC „Murgaška“ bude slúžiť na podporu rozvoja kultúrneho priemyslu, najmä audiovizuálneho priemyslu. KC bude v prenajatých priestoroch SPŠ J. Murgaša a v Štúdiu RTVS v Banskej Bystrici.

cieľové skupiny: uchádzači o zamestnanie v KKP, SZČO, absolventi, študenti, aktéri KKP.

Hlavné aktivity: A1: Budovanie kreatívneho centra, A2: Podporné služby kreatívneho centra, A3: Služby „Emerging talents“

Merateľné ukazovatele sú zamerané na zrekonštruovanú plochu 514,68m2, 1 vybudované s kvalitnou technikou, 6 poskytovaných špecifických služieb, zapojení účastníci 441 osôb a ďalšie.

Viac
Subjekt
Rozhlas a televízia Slovenska
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
10,721,741 €
Vlastné zdroje
536,087 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A3: Služby "Emerging Talents"
Typ
UMR_Podpora dopytu …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A2: Podporné služby kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A1: Budovanie Kreatívneho centra Banská…
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít na podporu dopytu
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy
Hodnota
-
Cieľ
45,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných kreatívnych centier
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
514,68 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
514,68 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra
Hodnota
-
Cieľ
441,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.