Popis projektu

Hl cieľ 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia zariadenia ZS a to budovaním rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretiického a praktického vzdel. na podmienky trhu práce. Výstupom bude podporená škol. infraštruktúra ZS a zrekonštruované a dovybavené učebne. Hl.aktivity1 obst. jazyk.uč. 2 obst. polytech.uč. 3 obst. IKT uč. I 4 obst. IKT uč. II 5 stavebno-tech úpravy. Projektom dosiahneme stanovené merateľné ukaz. Projekt je v súlade IÚS UMR MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Ťahanovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
102,110 €
Vlastné zdroje
5,106 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
07.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne II.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne I.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
05.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
530,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.