Popis projektu

Hl cieľ 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia zariadenia ZS a to budovaním rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretiického a praktického vzdel. na podmienky trhu práce. Výstupom bude podporená škol. infraštruktúra ZS a zrekonštruované a dovybavené učebne. Hl.aktivity1 obst. jazyk.uč. 2 obst. polytech.uč. 3 obst. IKT uč. I 4 obst. IKT uč. II 5 stavebno-tech úpravy. Projektom dosiahneme stanovené merateľné ukaz. Projekt je v súlade IÚS UMR MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Ťahanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2022
Celková suma
93,987 €
Vlastné zdroje
4,699 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
07.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.07.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne II.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie IKT učebne I.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
720,0 (osoby)
Cieľ
720,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Bruselská

FA 1020200107 RI-PEX stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce ZŠ Bruselská

FA 1020200107 RI-PEX stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

DPH za stavebné práce

FA 1020200107 RI-PEX stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bruselská

Faktúra Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa I.

DPH 05/2021 - interiérové vybavenie Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa II.

DPH 05/2021 - interiérové vybavenie Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 - interiérové vybavenie Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková účebňa

DPH 05/2021 - interiérové vybavenie Bruselská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.