Popis projektu

Hl. cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania KC a poskytovania špecif. služieb, ako aj služieb na podporu dopytu po kreat. tvobe, podporiť rozvoj kreatívneho talentu a netechnolog. inovácií v oblasti audiovízie a nových médií a s nimi úzko súvisiacich oblastiach KKP, ako aj vznik nových prac. miest a podnikat.subjektov v KKP v regióne. V projekte budú realizované 3 hl.aktivity:1:Budovanie KC, 2.Poskyt. špecif.služieb KC a 3. Emerging talents. KC bude vybudované v mestskej časti Košice - Juh v areáli Štúdia RTVS Košice, na prízemí jednej z 5 budov,ktoré sa v tomto areáli nachádzajú. Cieľ. skupinami projektu sú FO-nepodnikatelia so záujmom o KKP (študenti relev. SOŠ, VŠ, absolventi týchto škôl, osoby, ktoré by chceli začať podnikat.činnosť v oblasti KKP, a to najmä v oblasti audiovízie a nových médií); ďalej podnikatelia v KKP (MSP, SZČO, slob.povolania), ako aj široká verejnosť. Mer.ukaz.:počet vybud. KC: 1, počet renovovaných ver. budov: 1, nové alebo renov. ver. alebo obch. budovy na území mestsk. rozvoja: 720 m2, počet účastníkov služieb podpor. programov: 402, počet služieb poskytovaných v rámci podpor. programov: 6, počet účastníkov inkub. a akceler. schémy: 46, nárast zam. v podpor. podnikoch: 5 FTE, počet podpor. nových podnikov: 3 a ďalšie.

Viac
Subjekt
Rozhlas a televízia Slovenska
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
5,547,274 €
Vlastné zdroje
277,364 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Emerging talents
Typ
UMR_Podpora dopytu …
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
16.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Poskytovanie špecifických služieb kreat…
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Budovanie kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
24.05.2022
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
15.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
720,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
720,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných kreatívnych centier
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
46,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
5,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra
Hodnota
308,0 (počet)
Cieľ
402,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít na podporu dopytu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Hlavné aktivity

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Podporné aktivity

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
14,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Hlavné aktivity

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 2

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Podporné aktivity

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 2

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Podporné aktivity 0322

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 6

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Hlavné aktivity 0322

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 6

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
6,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Podporné aktivity 0422

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 7

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Hlavné aktivity 0422

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 7

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
9,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Hlavné aktivity 0422 D-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 8 D-experti

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Hlavné aktivity 0622 D-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 11 D-experti

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Podporné aktivity 0522

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 9

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Hlavné aktivity 0522

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 9

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
9,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Hlavné aktivity 0622_TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)10

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
10,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Podporné aktivity 0622

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)10

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Hlavné aktivity 0122

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 4

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Podporné aktivity 0122

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 4

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Hlavné aktivity 0222

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 5

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Podporné aktivity 0222

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 5

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Podporné aktivity 0722

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)11

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Hlavné aktivity 0722

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)11

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
10,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Hlavné aktivity 0822

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 12

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
10,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Podporné aktivity 0822

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 12

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Podporné aktivity 0922

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 13

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Hlavné aktivity 0922

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 13

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Hlavné aktivity 0922_D-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 14 D-experti

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Hlavné aktivity 1022

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 15

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
11,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2022
Názov

Podporné aktivity 1022

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 15

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2022
Názov

Hlavné aktivity 1022_Dohody-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 16 D-experti

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2022
Názov

Podporné aktivity 1122

Osobné výdavky (sumarizačný hárok ) 17

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Hlavné aktivity 1122

Osobné výdavky (sumarizačný hárok ) 17

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
11,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Hlavné aktivity 1122_D-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 18

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
20,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Podporné aktivity 1222

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 19

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Hlavné aktivity 1222

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 19

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
14,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Hlavné aktivity 1222 D-experti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)20

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Sieťové diskové pole nezávislých diskov

Faktúra 22500536 | 2923000007

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Sieťové diskové pole nezávislých diskov

Faktúra 22500536 | 2923000007

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

Podporné aktivity 0823 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 35

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Hlavné aktivity 0823 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 35

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Podporné aktivity 0823

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 36

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Hlavné aktivity expert 0823

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 36

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Podporné aktivity 0923 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 37

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Hlavné aktivity 0923 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 37

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Hlavné aktivity experti 0923

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 38

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Hlavné aktivity experti 1023 D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 40

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Hlavné aktivity 1023 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 39

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Podporné aktivity 1023 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 39

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Corporate identity

Faktúra 2217 | 2222005086

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Corporate identity

Faktúra 2217 | 2222005086

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Corporate identity

Faktúra 2217 | 2222005086

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

povinná publicita a informovanosť

Faktúra 21FV2089 | 2221004440

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

021 - Stavby (samozdanenie)

Interný doklad k faktúre 20232032 | 2923000143

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
11,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavné aktivity 1123

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)41

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Podporné aktivity 1123

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)41

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Hlavné aktivity expert 3 1123

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 42

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Podporné aktivity 1223 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 43

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Hlavné aktivity 1223 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 43

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti (samozdanenie DPH)

Interný doklad k faktúre 202320040 | 2923000157

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti (samozdanenie DPH)

Interný doklad k faktúre 202320043 | 2923000156

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
8,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti (samozdanenie DPH)

Interný doklad k faktúre 202320037 | 2923000158

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

022 - Scénické osvetlenie - zádržné

Faktúra 23500474 | 2923000194

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - interierové vybavenie

Faktúra VF20231114 | 2923000202

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stavby - optické a metalické počítačové kabeláže

Faktúra 20231206 | 2923000200

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Softvér - tvorba web stránky

Faktúra 2312027 | 2923090009

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

propagačné aktivity na podporu KC

Faktúra 230031 | 2223004487

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

propagačné aktivity na podporu KC

Faktúra 230050 | 2223005137

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

propagačné aktivity na podporu KC

Faktúra 230059 | 2223006214

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

propagačné aktivity na podporu KC

Faktúra 230077 | 2223007932

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

propagačné aktivity na podporu KC

Faktúra 230080 | 2223007933

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - sieťové prvky

faktúra 10220021 | 2922000096

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Podporné aktivity 0223

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 23

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Hlavné aktivity 0223

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 23

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Podporné aktivity 0123

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 21

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Hlavné aktivity 0123

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 21

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Hlavné aktivity 0123 D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 22 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Hlavné aktivity 0223 D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 24 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Výpočtová technika

Faktúra 3732300424 | 2923000036

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - Výpočtová technika

Faktúra 3732300424 | 2923000036

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Podporné aktivity 0323

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 25

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Hlavné aktivity 0323

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 25

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Hlavné aktivity 0323 D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 26 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
8,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Podporné aktivity 0423

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 27

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Hlavné aktivity 0423

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 27

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Hlavné aktivity 0423 D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 28 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
11,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Hlavné aktivity 0523 D

Osobné výdavky(sumarizačný hárok) 30 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Podporné aktivity 0523 D

Osobné výdavky(sumarizačný hárok) 30 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Hlavné aktivity 0523 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 29

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
16,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Podporné aktivity 0523 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 29

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Podporné aktivity 0623_D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 32_D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Hlavné aktivity 0623_D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 32_D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
14,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Podporné aktivity 0623 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 31

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Hlavné aktivity 0623 TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 31

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
17,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Hlavné aktivity 0723_TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 33

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
19,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Podporné aktivity 0723_TPP

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 33

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
3,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Hlavné aktivity 0723_D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 34 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Podporné aktivity 0723_D

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) 34 D

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500304 | 2923000112

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500304 | 2923000112

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500310 | 2923000117

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500310 | 2923000117

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500308 | 2923000113

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500308 | 2923000113

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500315 | 2923000121

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500315 | 2923000121

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500313 | 2923000123

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500313 | 2923000123

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 20230037 | 2923000158

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 20230037 | 2923000158

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 202320040 | 2923000157

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 202320040 | 2923000157

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 202320043 | 2923000156

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

022 - Školiace miestnosti

Faktúra 202320043 | 2923000156

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Školiace miestnosti - zádržné

Faktúra 202320043 | 2923000156

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500378 | 2923000152

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500378 | 2923000152

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500356 | 2923000135

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500356 | 2923000135

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

022 - Scénické osvetlenie

Faktúra 23500352 | 2923000136

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Scénické osvetlenie

Faktúra 23500352 | 2923000136

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500382 | 2923000153

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500382 | 2923000153

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500379 | 2923000151

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská

Faktúra 23500379 | 2923000151

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

022 - Post-produkčné pracoviská - zádržné

Faktúra 23500379 | 2923000151

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

021 - Stavby

Faktúra 20232032 | 2923000143

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021 - Stavby

Faktúra 20232032 | 2923000143

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

022 - Televízne štúdio

Faktúra 23500427 | 2923000175

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,345,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

022 - Televízne štúdio - zádržné

Faktúra 23500427 | 2923000175

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO
47232480
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
MediaTech Central Europe, a. s.
IČO
35772581
Názov
CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO
17333237
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
PEKNE & DOBRE s. r. o.
IČO
48201529
Názov
DITEC Commerce s.r.o.
IČO
50960369
Názov
KEY ART AGENCY s. r. o.
IČO
44218354
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.