Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hl cieľ projektu je zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Nám L Novomeského KE a zvýšiť tak kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špec cieľ 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry základnej školy a to budovaním-rekonštrukciou učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.V rámci projektu podporíme školskú infraštruktúru ZS Nám L Novomeského KE, výstupom budu nové zrekonštruované a dovybavené učeb. ZS Hl aktivity Obst. jazyk učebne I, Obst. jazyk učebne II, Obst. skol knižnice, Obst. prírod učebne – biológia/chémia, Obst. IKT učebne I, Obst. IKT učebne II, Stav-tech úpravy. Projektom naplníme stanovené mer ukazovat Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
165,869 €
Vlastné zdroje
8,293 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
27.02.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne II.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne I.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Bioló…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne II.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne I.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
767,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.