Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hl cieľ projektu je zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Nám L Novomeského KE a zvýšiť tak kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špec cieľ 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry základnej školy a to budovaním-rekonštrukciou učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.V rámci projektu podporíme školskú infraštruktúru ZS Nám L Novomeského KE, výstupom budu nové zrekonštruované a dovybavené učeb. ZS Hl aktivity Obst. jazyk učebne I, Obst. jazyk učebne II, Obst. skol knižnice, Obst. prírod učebne – biológia/chémia, Obst. IKT učebne I, Obst. IKT učebne II, Stav-tech úpravy. Projektom naplníme stanovené mer ukazovat Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.02.2022
Celková suma
142,788 €
Vlastné zdroje
7,139 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
27.02.2020
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
11.05.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne II.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie IKT učebne I.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Bioló…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne II.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne I.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
760,0 (osoby)
Cieľ
767,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - ZŠ L.Novomeského

Faktúra č. 1020200070

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Stavebné práce - ZŠ L.Novomeského

Faktúra č. 1020200070

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH za 05-2020 k Fa č. 1020200070 za stavebné práce

DPH za 05-2020 k Fa č. 1020200070

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa I.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa II.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa I.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa II.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Bio/Chem Učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Školská knižnica

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie L. Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Novomeskeho

Faktúra IKT Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra didaktika Novomeskeho

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra Kn. Fond L.Novomeského

Faktúra Knižničný fond L.Novomeského

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Richard Šrobár LITTERA
IČO
33580511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.