Popis projektu

Hlavný cieľ: 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepsenia zariadenia základnej školy a to budovaním rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce Výstupom bude podporená škol infraštrutúra ZS Polianska 1 KE a to rekonštrukciou a vybavením učební čím dosiahneme zvýšenie gramotnosti a zručností žiakov a posilníme kvalitu vyučovania a poskyt. vzdelávania. Hl. aktivity:1 obst. jazyk. učebne 2 obst. prírod. učebne–fyzika 3 obst. polytechnic. učebne 4 staveb-tech. úpravy Projektom dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.02.2022
Celková suma
130,875 €
Vlastné zdroje
6,544 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
05.02.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Fyzika
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
630,0 (osoby)
Cieľ
378,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Polianska

FA 1020200055 RI-PEX s.r.o. stav. práce ZŠ Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce ZŠ Polianska

FA 1020200055 RI-PEX s.r.o. stav. práce ZŠ Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

DPH za 04-2020 za stavebné práce

DPH za 04-2020 k Fa č. 1020200055

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Učebňa fyziky

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika Polianska

Faktúra didaktika Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika Polianska

Faktúra didaktika Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra Polianska IKT

Faktúra IKT Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Polianska IKT

Faktúra IKT Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Polianska IKT

Faktúra IKT Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra Polianska IKT

Faktúra IKT Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.