Popis projektu

Hlavný cieľ: 1 Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce 2 Zvýšiť kvalitu technického a materiálneho vybavenia učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostredníctvom zlepsenia zariadenia základnej školy a to budovaním rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia 3 Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce Výstupom bude podporená škol infraštrutúra ZS Polianska 1 KE a to rekonštrukciou a vybavením učební čím dosiahneme zvýšenie gramotnosti a zručností žiakov a posilníme kvalitu vyučovania a poskyt. vzdelávania. Hl. aktivity:1 obst. jazyk. učebne 2 obst. prírod. učebne–fyzika 3 obst. polytechnic. učebne 4 staveb-tech. úpravy Projektom dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľ. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020(2023).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
144,741 €
Vlastné zdroje
7,237 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
05.02.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - Fyzika
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
378,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Polianska

FA 1020200055 RI-PEX s.r.o. stav. práce ZŠ Polianska

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.