Popis projektu

Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom nákupu materiálno - technického zabezpečenia.

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia pre bezproblémový priebeh plnenia úloh Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, konkrétne SO OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Pod pojmom materiálno - technické zabezpečenie sa chápe zabezpečenie výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstiev. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického vybavenia vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania SO pre PO 7 OPII prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2019
Celková suma
71,915 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup výpočtovej techniky a tabletových…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
10.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
48,0 (počet)
Cieľ
48,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
290,0 (počet)
Cieľ
290,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúce nové materiálno-technické vybavenie
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet poskytnutých služieb (napr. videokonferenčné, reprografické) v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúcich nové IKT zariadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Notebook typ 2 - HP IDS UMA i5-8265U fWWAN 640 G5 BNBPC

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Notebook typ 1 - HP IDS UMA i5-8365U fWWAN 640 G5 BNBPC

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

HP Slim USB Keyboard and Mouse - SK (USB klávesnica)

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

HP USB-C Dock G5

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Monitor HP Z24n G2 Display

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

HP 15.6 Business Top Load

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

HP Slim USB Keyboard and Mouse - SK (USB myš)

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Lenovo Yoga Book 10"FHD/Z8550/4G/128/WIN 10 Pro Bílý

Faktúra AUTOCONT č. 3611901613

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.