Vyzvanie pre MIRRI SR (SO OPII) na predkladanie žiadostí o NFP na projekty technickej pomoci

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
01.12.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
23,662,283 €
Prijaté žiadosti
38
Suma schválených žiadostí
25,154,564 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,928 €
Suma
89,260 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
110 €
Vyčerpané z projektu
4,966,383 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mediálna kampaň Informatizácia šetrí čas a peniaze

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie podpory pre architektonickú a progra…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
403,253 €
Vyčerpané z projektu
1,157,283 €
Suma
1,573,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
797,631 €
Suma
1,149,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,437 €
Suma
425,844 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externá podpora pre sekciu sprostredkovateľského …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,197 €
Vyčerpané z projektu
99,708 €
Suma
327,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre p…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
209,261 €
Suma
213,750 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie odborných poradenských služieb pre o…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,629 €
Vyčerpané z projektu
86,054 €
Suma
86,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií z…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,220 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba a produkcia videospotov s tematikou využív…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2020 - 2022

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mzdy zamestnancov SO OPII v roku 2023

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Natívne spoty v TV a rozhlase

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,482 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach II

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,553 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
411,631 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ci…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Suma
357,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Propagácia PO7 OPII na odborných podujatiach

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,000 €
Suma
334,667 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
319,682 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
244,591 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Legislatívne služby pre SO OPII

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,460 €
Suma
206,564 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie SO OPII v rok…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu široko…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,680 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.