Popis projektu

Zabezpečiť externú podporu pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Integrovaná infraštruktúra, zameranú na politický cieľ 1 Inteligentnejšia Európa  – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva, pre oblasť digitálnej prepojiteľnosti (IKT konektivity). Konkrétne vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti k schválenému Národnému plánu širokopásmového pripojenia, ktorej výsledkom je určiť technické a technologické parametre intervencií, ktorými chce štát podporiť budovanie ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia v SR.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.07.2023
Celková suma
166,680 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému pl…
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
15.04.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
25.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
15.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti k NBP

Štúdia uskutočniteľnosti k NBP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
166,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.