Popis projektu

Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII, ďalej prostredníctvom výmeny informácií medzi SO OPII a ostatnými účastníkmi akcii.

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich s realizáciou tuzemských, zahraničných ako aj organizačne zabezpečených konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí. Projekt zahŕňa účasť na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách OPII, odborných stážach, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí kvalitnejšia pripravenosť a efektívnejšie využitie zamestnancov SO OPII a ostatných oprávnených pracovníkov do riadenia, kontroly a implementácie OPII. Prostredníctvom aktivít projektu sa vytvorí adekvátny základ pre zamestnancov SO OPII pre efektívnejšie a účinnejšie fungovanie ich činnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2017 - 01.12.2023
Celková suma
357,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
103,301 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie služobných ciest AK SO OPII
Typ
D. Zabezpečenie vým…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
12.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.10.2023
Názov
Zabezpečenie konferencií, podujatí, sem…
Typ
D. Zabezpečenie vým…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
13.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
01.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2024
Skutočný koniec
13.03.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP
Hodnota
50,0 (počet)
Cieľ
95,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
70,0 (počet)
Cieľ
96,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účasť na konferencii ITAPA 2017

Faktúra ITAPA 13.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
17,628 €
Schválené na preplatenie
15,660 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Ubytovanie ZPC 2017800160

Faktúra za ubytovanie ZPC 2017800160

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Ubytovanie ZPC 2018800330/331

Faktúra za ubytovanie ZPC 2017800330/331

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Ubytovanie ZPC 2017800253

Faktúra za ubytovanie a vedľajšie výdavky ZPC 2017800253

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Vedľajšie výdavky ZPC 2017800253

Faktúra za ubytovanie a vedľajšie výdavky ZPC 2017800253

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.06.2017
Názov

Stravné zahraničné

Stravné zahraničné

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Cestovné zahraničné

Cestovné zahraničné

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Cestovné poistenie ZPC 2017800228, ZPC 2017800229, ZPC 2017800230

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800228, ZPC 2017800229, ZPC 2017800230

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Spiatočné letenky ZPC 2017800228, ZPC 2017800229, ZPC 2017800230

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800228, ZPC 2017800229, ZPC 2017800230

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
1,854 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Cestovné poistenie ZPC 2017800253

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800253

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Spiatočná letenka ZPC 2017800253

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800253

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Cestovné poistenie ZPC 2017800330, ZPC 2017800331

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800330, ZPC 2017800331

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Spiatočné letenky ZPC 2017800330, ZPC 2017800331

Spiatočná letenka a cestovné poistenie ZPC 2017800330, ZPC 2017800331

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Stravné zahraničné

Stravné zahraničné

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Cestovné zahraničné

Cestovné zahraničné

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Ubytovanie ZPC 2017800414

Faktúra za ubytovanie ZPC 2017800414

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Spiatočná letenka ZPC 2017800414

2017800414 letenka

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Cestovné poistenie ZPC 2017800414

2017800414 letenka

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Simultánne tlmočenie (EN-SK, SK-EN)

Faktúra TLMOCNIK Translations, s. r. o. č. 18104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Prevádzkové a technické zabezpečenie

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000246

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000246

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Prevádzkové a technické zabezpečenie akcie

Faktúra 4100000316

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra 4100000316

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Účasť na jarnej konferencii ITAPA 2018

Faktúra jarná ITAPA 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
11,736 €
Schválené na preplatenie
11,736 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Poistenie 2018800015

Letenka 2018800015/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Letenka 2018800017

Letenka 2018800015/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Poistenie 2018800017

Letenka 2018800015/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Letenka 2018800015

Letenka 2018800015/17

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

Letenka 2018800095

Letenka 2018800095

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Poistenie 2018800095

Letenka 2018800095

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

Faktúra za ubytovanie 2018800095

Faktúra za ubytovanie 2018800095

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800095

Stravné zahraničné 2018800095

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Faktúra za ubytovanie 2018800017

Faktúra za ubytovanie 2018800017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800017

Stravné zahraničné 2018800017

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Faktúra za ubytovanie 2018800015

Faktúra za ubytovanie 2018800015

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800015

Stravné zahraničné 2018800015

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra 4100000453

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,024 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra 4100000453

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra 4100000453

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Technicko prevádzkové zabezpečenie školenia

Faktúra Senec 201810557

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Ubytovanie v dňoch 11. - 12.6.2018

Faktúra Senec 201810557

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Stravovanie v dňoch 11. - 12.6.2018

Faktúra Senec 201810557

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
1,688 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Služba - preprava osôb

Faktúra Senec 201810557

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Školenie zamestnancov - Bjornsonka

Faktúra - školenie Bjornsonka

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie zamestnancov - Bjornsonka

Faktúra - školenie Bjornsonka

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Školenie zamestnancov - Bjornsonka

Faktúra - školenie Bjornsonka

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Školenie Častá (priestory, technika)

Faktúra - školenie Častá (priestory, technika)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie zamestnancov - Častá (ubytovanie, strava)

Faktúra - školenie Častá (ubytovanie, strava)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21. RV PO7 OPII

Faktúra - 21. RV PO7 OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 12.1.2022

Pracovné stretnutie PO8 OPII - 12.1.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 24.3.2022

Pracovné stretnutie PO8 OPII - 24.3.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie - 13.6.2022

Pracovné stretnutie PO8 OPII - 13.6.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účasť na konferencii SlovakiaTech 2018

Faktúra Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

Služba - preprava osôb

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stravovanie v dňoch 15.-16.10.2018

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
3,114 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Ubytovanie v dňoch 15.-16.10.2018

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
1,387 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Prenájom vnútorných priestorov - zariadenie

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Daň z ubytovania

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Prenájom vonkajších priestorov - zariadenie

Faktúra č. 201810968 Hotel Senec a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

Zabezpečenie účasti na kongrese ITAPA 2018

Faktúra Direct Impact, s.r.o. č. 482018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Stravovacie služby

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000744

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Prevádzkové zabezpečenie

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000744

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Technické zabezpečenie

Faktúra Úrad vlády SR, ÚZ Bôrik č. 4100000744

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Ubytovanie 18.11.18

Ubytovanie 2018800305

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Ubytovanie 19.11.18

Ubytovanie 2018800305

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Účastnícky poplatok 2018800305 Jaraba Peter

Účastnícky poplatok 2018800305

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
1,777 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800293

Stravné zahraničné 2018800293

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800305

Stravné zahraničné 2018800305

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800308

Stravné zahraničné 2018800308

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok 2018800293 Staněk, Jindřich

Účastnícky poplatok 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok 2018800294 Kanišáková, Diana

Účastnícky poplatok 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Účastnícky poplatok 2018800295 Antalová, Katarína

Účastnícky poplatok 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Letenka 2018800294 Berlin, Kanisakova Diana

Letenka 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

poistenie storna

Letenka 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Letenka 2018800293 Berlin, Stanek Jindrich

Letenka 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Letenka 2018800295 Berlin, Antalova Katarina

Letenka 2018800293/294/295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

poistenie storna

Letenka 2018800308/309

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Letenka 2018800309 Brussels, Lompartova Jana

Letenka 2018800308/309

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Letenka 2018800308 Brussels, Dohnalikova Erna

Letenka 2018800308/309

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800295

Stravné zahraničné 2018800295

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800309

Stravné zahraničné 2018800309

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Letenka s poistením storna Jaraba/Jaššo

Letenka 2018800305

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Stravné zahraničné 2018800294

Stravné zahraničné 2018800294

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Prenájom priestorov

Faktúra BAD, s. r. o. č. 0000057565

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Strava a občerstvenie

Faktúra BAD, s. r. o. č. 0000057565

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,271 €
Schválené na preplatenie
2,271 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Ubytovanie

Faktúra BAD, s. r. o. č. 0000057565

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Letenka s poistením storna

Letenka 2019800028/103/104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800104

Stravné zahraničné 2019800104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Daň z ubytovania

Ubytovanie 2019800104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Ubytovanie v dňoch 27.-29.03.2019

Ubytovanie 2019800104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800103

Stravné zahraničné 2019800103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Daň z ubytovania

Ubytovanie 2019800103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Ubytovanie v dňoch 27.-29.03.2019

Ubytovanie 2019800103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800028

Stravné zahraničné 2019800028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Ubytovanie v dňoch 27.-29.03.2019

Ubytovanie 2019800028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Daň z ubytovania

Ubytovanie 2019800028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Účastnícky poplatok 2019800104, Michaela Grausová

Účastnícky poplatok 2019800028/103/104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

Účastnícky poplatok 2019800028, Peter Jaraba

Účastnícky poplatok 2019800028/103/104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

Účastnícky poplatok 2019800103, Árpád Bartalos

Účastnícky poplatok 2019800028/103/104

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

Cestovné výdavky 2020800050

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Stravné zahraničné 2020800050

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Cestovné výdavky 2020800019

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Stravné zahraničné 2020800049

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Mestská daň 20.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Mestská daň 19.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Mestská daň 18.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Ubytovanie 18.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Ubytovanie 19.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Ubytovanie 20.2.2020

Ubytovanie 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Účastnícky poplatok 2020800049, 050

Účastnícky poplatok 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Letenky Galvánek, Fraňo

Letenka 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

poistenie storno

Letenka 2020800049, 050

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Stravné zahraničné 2020800046

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Cestovné výdavky 2020800046

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Ubytovanie 12.2.2020

Ubytovanie 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Ubytovanie 11.2.2020

Ubytovanie 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Ubytovanie 13.2.2020

Ubytovanie 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Účastnícky poplatok Lukačinová

Účastnícky poplatok 2020800046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Stravné zahraničné 2020800045

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Cestovné výdavky 2020800045

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Ubytovanie 12.2.2020

Ubytovanie 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Ubytovanie 11.2.2020

Ubytovanie 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Ubytovanie 13.2.2020

Ubytovanie 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

poistenie storna leteniek

Letenka 2020800045, 046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

letenky Babinská, Lukačinová

Letenka 2020800045, 046

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Účastnícky poplatok Babinská

Účastnícky poplatok 2020800045

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Cestovné výdavky 2020800036

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Stravné zahraničné 2020800036

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Ubytovanie 30.1.20

Ubytovanie 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Ubytovanie 29.1.20

Ubytovanie 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Ubytovanie 28.1.20

Ubytovanie 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

poistenie storno

Letenka 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

3 ks spiatočných leteniek Jaraba, Skovajsíková, Szeteiová

Letenka 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Účastnícky poplatok Peter Jaraba

Účastnícky poplatok 2020800036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mestská daň

Ubytovanie 2019800571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Ubytovanie 27.-29.11.2019

Ubytovanie 2019800571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800571

Stravné zahraničné 2019800571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Mestská daň

Ubytovanie 2019800569, 570

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Ubytovanie 27.-29.11.2019

Ubytovanie 2019800569, 570

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800570

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800570

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800570

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800570

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800569

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800569

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800569

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800569

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Účastnícky poplatok Mertiňáková Diana

Účastnícky poplatok 2019800569, 570, 571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Účastnícky poplatok Staněk Jindřich

Účastnícky poplatok 2019800569, 570, 571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Účastnícky poplatok Antalová Katarína

Účastnícky poplatok 2019800569, 570, 571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Poistenie storna letenky

Letenka 2019800569,570,571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Letenka

Letenka 2019800569,570,571

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800474

Stravné zahraničné 2019800474

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Poistenie storna

Letenka 2019800474

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Letenky Dohnáliková Erna, Repa Radoslav

Letenka 2019800474

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Mestská daň

Ubytovanie 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2019
Názov

Ubytovanie 2019800441

Ubytovanie 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800441

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800441

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Účastnícky poplatok 2019800441

Účastnícky poplatok 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Letenka s poistením storna

Letenka 2019800441

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800347

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800347

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800347

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800347

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Letenka s poistením storna

Letenka 2019800347

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Ubytovanie 22.5.2019

Ubytovanie 2019800297

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800297

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800297

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800297

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800297

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov

Poistenie storna letenky

Letenka 2019800297

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Letenky Čmiko, Dohnáliková

Letenka 2019800297

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Cestovné výdavky 2019800190

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800190

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Stravné zahraničné 2019800190

Stravné zahraničné a cestovné výdavky 2019800190

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

POISTENIE STORNO LETENIEK

Letenka 2019800190

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

LETENKY Erna Dohnáliková, Valentína Michálková

Letenka 2019800190

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Pracovné stretnutie 10.10.2022 Deli catering

Pracovné stretnutie 10.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 10.10.2022 - Yeme

Pracovné stretnutie 10.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenky Čechmánková - Malta

Letenky + poistenie Čechmánková - Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie letenky Čechmánková - Malta

Letenky + poistenie Čechmánková - Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 19.10.2022 - Yeme(2)

Pracovné stretnutie 19.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 19.10.2022 - Yeme(1)

Pracovné stretnutie 19.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 19.10.2022 - Lidl

Pracovné stretnutie 19.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Rosol

FKNM Štitáre, Zbehy, Oponice, Čeľadince - Rosol

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 26.10.2022 - Delia

Pracovné stretnutie 26.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 26.10.2022 - Yeme(2)

Pracovné stretnutie 26.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovné stretnutie 26.10.2022 - Yeme

Pracovné stretnutie 26.10.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Michalik

FKNM Šaľa, Nitra- Michalík

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferencia „Tvoríme lepšie Slovensko“ - Sedalová

Konferencia „Tvoríme lepšie Slovensko“-Sedalová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie letenky Lukačková Jaraba - Lisabon

Letenky +poistenie Jaraba, Lukačková - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenka Jaraba, Lukáčková - Lisabon

Letenky +poistenie Jaraba, Lukačková - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenka Porto Jaraba, Bosáková

Letenky Porto Jaraba, Bosáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie letenky Porto

Letenky Porto Jaraba, Bosáková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie+ stravné+ cestovné Jaraba Lisabon

Ubytovanie+cestovné+stravné Jaraba - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné+cestovné Lisabon Lukačková

Ubytovanie+stravné+cestovné Lukačková - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie kyberbespečnosť 20.12.2022

Školenie kyberbezpečnosť 20.12.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie kyberbespečnosť 20.12.2022

Školenie kyberbezpečnosť 20.12.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie storna Bosáková, Klenová - Madeira

Letenky Bosáková, Klenová - Madeira(1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenky Bosáková, Klenová - Madeira

Letenky Bosáková, Klenová - Madeira(1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie Bosáková, Klenová - Madeira (2)

Letenky, poistenie Bosáková,Klenová - Madeira(2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenky+poistenie Bosáková, Klenová Madeira (2)

Letenky, poistenie Bosáková,Klenová - Madeira(2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok Klenová, Bosáková - Madeira

Účastnícky poplatok Bosáková, Klenová - Madeira

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie + cestovné + stravné Klenová - Madeira

Ubytovanie + cestovné + stravné Klenová - Madeira

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok Jaraba - Lisabon

Účastnícky poplatok Jaraba - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok Lukačková - Lisabon

Účastnícky poplatok Lukačková - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Letenky + poistenie Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenky Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Letenky + poistenie Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Účastnícky poplatok Čmiko, Baradlay, Mravík - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie+stravné+cestovné Čmiko - Lisabon

Ubytovanie+cestovné+stravné Čmiko - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie+stravné+cestovné Mravík - Lisabon

Ubytovanie+cestovné+stravné Mravík - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie+stravné+cestovné baradlay - Lisabon

Ubytovanie+cestovné+stravné Baradlay - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Letenky Čechmánková, Strapcová, Held - Lisabon

Letenky Čechmánková,Strapcová,Held - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie Čechmánková, Strapcová, Held - Lisabon

Letenky Čechmánková,Strapcová,Held - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok čechmánková, Strapcová, Held - Lisabon

Účastnícky poplatok Čechmánková, Strapcová, Held - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie+cestovné+stravné Bosáková - Madeira

Ubytovanie+cestovné+stravné Bosáková - Madeira

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,cestovné,stravné Čechmánkova - Lisabon

Ubytovanie,cestovné,stravné Čechmánková - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné,cestovné Strapcová - Lisabon

Ubytovanie,stravné,cestovné Strapcová - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné,cestovné Held - Lisabon

Ubytovanie,stravné,cestovné Held - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné,cestovné Bosáková - Porto

Ubytovanie,cestovné,stravné Bosáková - Porto

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné,cestovné Jaraba- Porto

Ubytovanie,cestovné,stravné Jaraba - Porto

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné Kovačiková - Praha

Stravné Kovačiková - Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné Bogačik - Praha

Ubytovanie,stravné Bogačik - Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné Čmiko - Praha

Stravné Čmiko - Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok Bosáková,Jaraba - Porto

Účastnícky poplatok Bosáková,Jaraba - Porto

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Bogačik

Účasť na MV OPII v Žiline - Bogačik

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné Sedalová - Praha

Stravné Sedalová - Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,stravné,cestovné Zubrická- Luxemburg.

Ubytovanie,cestovné,stravné Zubrická - Luxemburg.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie,cestovné,stravné Čechmánková - Malta

Ubytovanie,cestovné,stravné Čechmánkova - Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Rosol

FKNM Sládkovičovo, Galanta, Lehnice - Rosol

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FKNM Šaľa, obce Svätoplukovo a Ivanka pri Nitre- Loffayová

FKNM Šaľa, obce Svätoplukovo a Ivanka pri Nitre - Loffayová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Hajko

FKNM –Šaľa, obce Svätoplukovo a Ivanka pri Nitre - Hajko

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prešov,Košice - Kovačiková

Konferencia „Tvoríme lepšie Slovensko“ Prešov, Košice - Kovačiková

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravné - Jelačičová

FKNM - Sládkovičovo, Galanta, Lehnice - Jelačičová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová_Tvoríme lepšie Slovensko_Žilina

Ciburová_Tvoríme lepšie Slovensko_Žilina

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stojanová,Loffayová_Lužany,Poľný Kes

Stojanová,Loffayová_FKNM_Lužany,Poľný Kes

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tichý,Rosol,Kiss_FKNM_Svrbice,Šurianky

Tichý, Rosol,Kiss_FKNM_Svrbice,Šurianky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mislovičova_Masarykova univerzita

Mislovičová_Masarykova univerzita

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bosáková_Lisabon

Bosáková_Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bosáková_Lisabon

Bosáková_Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Beracková,Jančulová_Lisabon

Beracková,Jančulová_Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Beracková,Jančulová_Lisabon

Beracková,Jančulová_Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demovičová,Nagyová,Zbyňovská_Lisabon

Demovičová, Nagyová, Zbyňovská_ Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Demovičová,Nagyová,Zbyňovská_Lisabon

Demovičová, Nagyová, Zbyňovská_ Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Strapcová,Chlpík_Praha

Strapcová,Chlpík_Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová,Gubová_Deň Európy_Košice

Ciburová,Gubová_Deň Európy_Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová_Tvoríme lepšie Slovensko_Košice

Ciburová_Tvoríme lepšie Slovensko_Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jaraba, Grausová - Lisabon

Jaraba, Grausová - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jaraba, Grausová - Lisabon

Jaraba, Grausová - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tichý,Kiss_FKNM_Div.Nová Ves

Tichý,Kiss_FKNM_Div.Nova Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zubčák,Maťašová_FKNM_BB

Zubčák,Maťašová_FKNM_BB

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hajko,Šimoničová,Maťašová_FKNM_Trenčín,Bytča

Hajko,Šimoničová,Maťašová_FKNM_Trenčín,Bytča

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hajko,Chachaľak_FKNM_Šaľa,Nesvady

Hajko,Chachaľak_FKNM_Šaľa,Nesvady

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová_Zahreb

Ciburová_Záhreb

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Held_Varšava

Held_Varšava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová_Ostrava

Ciburová_Ostrava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chlpík_Neszmely

Chlpík_Neszmely

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ciburová,Strapcová_Olomouc

Ciburová,Strapcová_Olomouc

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Held,Chlpík_Košice

Held,Chlpík_Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Held,Chlpík_Konferencia Tatry

Held,Chlpík_Vysoké Tatry_natáčanie promo videa

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jaššo_EBS

Jaššo_EBS

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grausová,Klenová,Myslovičová - Porto

Grausová,Klenová, Myslovičová - Porto

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grausová,Klenová,Myslovičová - Porto

Grausová,Klenová, Myslovičová - Porto

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mravec - Praha

Mravec - Praha

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hajko, Michta FKNM - Pucov

Hajko, Michta FKNM- Pucov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hajko, Obuch, Veselič FKNM - BB, Prešov

Hajko, Veselič, Obuch FKNM - BB, Prešov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bosáková,Jaraba - Berlín

Bosáková, Jaraba - Berlín

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bosáková,Jaraba - Berlín

Bosáková, Jaraba - Berlín

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Baltazár, Baradlay, Babinská FKNM - Ovsište, Neverice, Mojmírovce

Baltazár, Baradlay, Babinská FKNM - Ovsište, Neverice, Mojmírovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rosol, Sojáková FKNM - Šrobárová

Rosol, Sojáková FKNM - Šrobárová

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Okuliarová, Jaššová - Lisabon

Okuliarová, Jaššová - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Okuliarová, Jaššová Lisabon

Okuliarová, Jaššová - Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Guľa - Bratislava

Guľa - Bratislava

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grausová, Bosáková - Malta

Grausová, Bosáková - Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grausová, Bosáková - Malta

Grausová, Bosáková - Malta

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kramariková, Valková - Como

Kramariková, Valková - Como

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kramariková, Valková - Como

Kramariková, Valková - Como

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Motolová - Palermo

Motolová - Palermo

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Motolová - Palermo

Motolová - Palermo

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jaššo - Pribylina

Jaššo - Pribylina

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jaššo - Štrbské pleso

Jaššo - Štrbské pleso

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.